asyan.org
добавить свой файл
1
8 клас. Самостійна робота. Хімічні властивості оксидів. 1 варіант.

№1. Тести.

1.Яка формула ферум (ІІІ) оксиду

а) FеО б) Fе2О3 в) Fе(ОН)3 г) FеСІ3 ?

2. Які оксиди є кислотними

а) магній оксид б) карбон (ІУ) оксид в) натрій оксид г) сульфур (УІ) оксид ?

3. Які речовини взаємодіють з водою:

а) літій оксид б) барій оксид в) золото г) купрум (ІІ) оксид?

4. З якими оксидами реагуватимуть луги:

а)СО2 б)Li2O в)АІ2О3 г)SO3?

5. Які з цих оксидів взаємодіють між собою:

а) Nа2О і Р2О5 б) СаО і МgО в) К2О і SіО2 г) СО2 і SіО2

6. Які елементи здатні утворювати кислотні оксиди

а) Купрум б) Фосфор в) Нітроген г) Натрій

7. Які з оксидів використовують у будівництві

а) Р2О5 б) СаО в) Fе2О3 г) SіО2 д) SО2

8. Які з цих оксидів взаємодіють з водою і утворюють луги

а) СаО б) Nа2О в) АІ2О3 г) FеО

9. Яка проста речовина “відбирає” в основних оксидів Оксиген

а) N2 б) Н2 в) СІ2 г) Сu

10. Який з оксидів може розкладатися з виділенням кисню

а) СаО б) СО2 в) НgО г) SО2

11. Для добування зеленої фарби використовують оксид

а) СаО б) СО2 в) Cr2О3 г) Fе2О3

12. Які оксиди не реагують з водою

а) SiО2 б) SО2 в) СаО г) СuО
8 клас. Самостійна робота. Хімічні властивості оксидів. 1 варіант.

№1. Тести.

1.Яка формула ферум (ІІІ) оксиду

а) FеО б) Fе2О3 в) Fе(ОН)3 г) FеСІ3 ?

2. Які оксиди є кислотними

а) магній оксид б) карбон (ІУ) оксид в) натрій оксид г) сульфур (УІ) оксид ?

3. Які речовини взаємодіють з водою:

а) літій оксид б) барій оксид в) золото г) купрум (ІІ) оксид?

4. З якими оксидами реагуватимуть луги:

а)СО2 б)Li2O в)АІ2О3 г)SO3?

5. Які з цих оксидів взаємодіють між собою:

а) Nа2О і Р2О5 б) СаО і МgО в) К2О і SіО2 г) СО2 і SіО2

6. Які елементи здатні утворювати кислотні оксиди

а) Купрум б) Фосфор в) Нітроген г) Натрій

7. Які з оксидів використовують у будівництві

а) Р2О5 б) СаО в) Fе2О3 г) SіО2 д) SО2

8. Які з цих оксидів взаємодіють з водою і утворюють луги

а) СаО б) Nа2О в) АІ2О3 г) FеО

9. Яка проста речовина “відбирає” в основних оксидів Оксиген

а) N2 б) Н2 в) СІ2 г) Сu

10. Який з оксидів може розкладатися з виділенням кисню

а) СаО б) СО2 в) НgО г) SО2

11. Для добування зеленої фарби використовують оксид

а) СаО б) СО2 в) Cr2О3 г) Fе2О3

12. Які оксиди не реагують з водою

а) SiО2 б) SО2 в) СаО г) СuО


№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій:

СаО + СО2 =

СО2 + NаОН =

Н2О + SiО2 =

СuО + НСІ =
№3. Яка маса фосфор (У) оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті

утворилось 4,9г фосфатної кислоти?

№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій:

СаО + СО2 =

СО2 + NаОН =

Н2О + SiО2 =

СuО + НСІ =
№3. Яка маса фосфор (У) оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті

утворилось 4,9г фосфатної кислоти?

8 клас. Самостійна робота. Хімічні властивості оксидів. 2 варіант.

№1. Тести.

1.Яка формула ферум (ІІ) оксиду

а) FеО б) Fе2О3 в) Fе(ОН)2 г) FеСІ2 ?

2. Які оксиди є кислотними

а) фосфор оксид б) купрум (ІІ) оксид в) натрій оксид г) сульфур (УІ) оксид

3. Які речовини взаємодіють з водою:

а) силіцій оксид б) барій оксид в) натрій оксид г) купрум (ІІ) оксид?

4. З якими оксидами реагуватимуть луги:

а)СО2 б)Li2O в)АІ2О3 г)SO3 ?

5. Які з цих оксидів взаємодіють між собою:

а) Nа2О і Р2О5 б) СаО і МgО в) К2О і SіО2 г) СО2 і SіО2

6. Які елементи здатні утворювати кислотні оксиди

а) Сульфур б) Фосфор в) Кальцій г) Натрій

7. Які з оксидів використовують у будівництві

а) Р2О5 б) СаО в) Fe2O3 г) SО3 д) SіО2

8. Які з цих оксидів взаємодіють з водою і утворюють луги

а) СаО б) Nа2О в) АІ2О3 г) FеО

9. Яка проста речовина “відбирає” в основних оксидів Оксиген

а) N2 б) СІ2 в) Н2 г) Сu

10. Який з оксидів може розкладатися з виділенням кисню

а) СаО б) СО2 в) НgО г) SО2

11. Для добування білої фарби використовують оксид

а) СаО б) СО2 в) ТіО г) Fе2О3

12. Які оксиди не реагують з водою

а) SО б) SіО в) СаО г) СuО

……………………………………………………………………………………………………………
8 клас. Самостійна робота. Хімічні властивості оксидів. 2 варіант.

№1. Тести.

1.Яка формула ферум (ІІ) оксиду

а) FеО б) Fе2О3 в) Fе(ОН)2 г) FеСІ2 ?

2. Які оксиди є кислотними

а) фосфор оксид б) купрум (ІІ) оксид в) натрій оксид г) сульфур (УІ) оксид

3. Які речовини взаємодіють з водою:

а) силіцій оксид б) барій оксид в) натрій оксид г) купрум (ІІ) оксид?

4. З якими оксидами реагуватимуть луги:

а)СО2 б)Li2O в)АІ2О3 г)SO3 ?

5. Які з цих оксидів взаємодіють між собою:

а) Nа2О і Р2О5 б) СаО і МgО в) К2О і SіО2 г) СО2 і SіО2

6. Які елементи здатні утворювати кислотні оксиди

а) Сульфур б) Фосфор в) Кальцій г) Натрій

7. Які з оксидів використовують у будівництві

а) Р2О5 б) СаО в) Fe2O3 г) SО3 д) SіО2

8. Які з цих оксидів взаємодіють з водою і утворюють луги

а) СаО б) Nа2О в) АІ2О3 г) FеО

9. Яка проста речовина “відбирає” в основних оксидів Оксиген

а) N2 б) СІ2 в) Н2 г) Сu

10. Який з оксидів може розкладатися з виділенням кисню

а) СаО б) СО2 в) НgО г) SО2

11. Для добування білої фарби використовують оксид

а) СаО б) СО2 в) ТіО г) Fе2О3

12. Які оксиди не реагують з водою

а) SО б) SіО в) СаО г) СuО
№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій:

СuО + H2О =

SО2 + KОН =

MgО + H2SО4 =

NO2 + Н2O =
№3. Яка маса лугу утвориться, якщо з водою прореагувало 4г кальцій оксиду?


№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій:

СuО + H2О =

SО2 + KОН =

MgО + H2SО4 =

NO2 + Н2O =
№3. Яка маса лугу утвориться, якщо з водою прореагувало 4г кальцій оксиду?


8 клас. Самостійна робота. Хімічні властивості оксидів. 3 варіант.

1.Яка формула ферум (ІІІ) оксиду

а) FеО б) Fе(ОН)3 в) Fe2O3 г) FеСІ3 ?

2. Які оксиди є кислотними

а) купрум(ІІ) оксид б) карбон(ІУ) оксид в) натрій оксид г) сульфур (УІ) оксид

3. Які речовини взаємодіють з водою:

а) натрій оксид б) барій оксид в) силіцій оксид г) карбон (ІІ) оксид?

4. З якими оксидами реагуватимуть луги:

а)СО2 б)Li2O в)АІ2О3 г)SіO2 ?

5. Які з цих оксидів взаємодіють між собою:

а) Nа2О і Р2О5 б) СаО і МgО в) К2О і SіО2 г) СО2 і SіО2

6. Які елементи здатні утворювати кислотні оксиди

а) Магній б) Фосфор в) Карбон г) Натрій

7. Які з оксидів використовують у будівництві

а) Р2О5 б) СаО в) Fе2О3 г) SО3 д) SіО2

8. Які з цих оксидів взаємодіють з водою і утворюють луги

а) СаО б) NіО в) АІ2О3 г) К2О

9. Яка проста речовина “відбирає” в основних оксидів Оксиген

а) N2 б) СІ2 в) Н2 г) Сu

10. Який з оксидів може розкладатися з виділенням кисню

а) СаО б) СО2 в) НgО г) SО2

11. Для добування білої фарби використовують оксид

а) СаО б) ТіО в) СО2 г) Fе2О3

12. Які оксиди не реагують з водою

а) SО3 б) SiO2 в) CaO г) CuO

8 клас. Самостійна робота. Хімічні властивості оксидів. 3 варіант.

1.Яка формула ферум (ІІІ) оксиду

а) FеО б) Fе(ОН)3 в) Fe2O3 г) FеСІ3 ?

2. Які оксиди є кислотними

а) купрум(ІІ) оксид б) карбон(ІУ) оксид в) натрій оксид г) сульфур (УІ) оксид

3. Які речовини взаємодіють з водою:

а) натрій оксид б) барій оксид в) силіцій оксид г) карбон (ІІ) оксид?

4. З якими оксидами реагуватимуть луги:

а)СО2 б)Li2O в)АІ2О3 г)SіO2 ?

5. Які з цих оксидів взаємодіють між собою:

а) Nа2О і Р2О5 б) СаО і МgО в) К2О і SіО2 г) СО2 і SіО2

6. Які елементи здатні утворювати кислотні оксиди

а) Магній б) Фосфор в) Карбон г) Натрій

7. Які з оксидів використовують у будівництві

а) Р2О5 б) СаО в) Fе2О3 г) SО3 д) SіО2

8. Які з цих оксидів взаємодіють з водою і утворюють луги

а) СаО б) NіО в) АІ2О3 г) К2О

9. Яка проста речовина “відбирає” в основних оксидів Оксиген

а) N2 б) СІ2 в) Н2 г) Сu

10. Який з оксидів може розкладатися з виділенням кисню

а) СаО б) СО2 в) НgО г) SО2

11. Для добування білої фарби використовують оксид

а) СаО б) ТіО в) СО2 г) Fе2О3

12. Які оксиди не реагують з водою

а) SО3 б) SiO2 в) CaO г) CuO

№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій:

СО2 + SiO2 =

H2О + K2О =

FeО + HNO3 =

N2O5 + SO3 =

№3. Який об”єм сульфур (ІУ) оксиду необхідний для утворення 164г сульфатної

кислоти?

№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій:

СО2 + SiO2 =

H2О + K2О =

FeО + HNO3 =

N2O5 + SO3 =

№3. Який об”єм сульфур (ІУ) оксиду необхідний для утворення 164г сульфатної

кислоти?

Самостійна робота “Хімічні властивості кислот” … 1 варіант

  1. Яка формула нітратної кислоти

а) NO2 б)HNO3 в) HNO2 г) Ca(NO3)2

2. Які з цих кислот належать до оксигеновмісних

а) карбонатна б) хлоридна в) нітратна г) сульфідна

  1. Які оксиди, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти

а) сульфур (ІУ) оксид в) літій оксид

б) алюміній оксид г) фосфор (У) оксид

  1. Розбавляючи сульфатну кислоту, потрібно

а) кислоту долити до води б) воду долити до кислоти в) не має значення

5. Яка кислота виробляється у шлунку людини

а) сульфатна б) хлоридна в) нітратна г) фосфатна

6. Кислоти взаємодіють з металами, які розміщені у витискувальному ряді

а) до водню б) після водню в) з усіма металами

7. У присутності кислоти фенол-фталеїн змінює колір на

а) малиновий б) синій в) змін не спостерігається

8. З якими речовинами взаємодіють кислоти

а) основними оксидами б) основами в) кислотними оксидами г) металами

9. Які метали витісняють водень із кислот

а) Hg б) Ca в)Cu г) Pb

10. У якому середовищі лакмус має фіолетове забарвлення

а) лужному б) кислому в) нейтральному

11. Валентність кислотного залишку у кислоті дорівнює

а) кількості атомів Гідрогену у її молекулі б) кількості атомів Оксигену у її молекулі

в) кількості кислотних залишків у її молекулі

12 Яку кислоту використовують в акумуляторах автомобілів

а) хлоридну б) сульфатну в) нітратну г) карбонатну

……………………………………………………………………………………………………………

^ Самостійна робота “Хімічні властивості кислот” 2 варіант

1.Яка формула нітратної кислоти

а) NO2 б)HNO2 в) HNO3 г) Ca(NO3)2

2. Які з цих кислот належать до оксигеновмісних

а) карбонатна б) хлоридна в) сульфідна г) сульфатна

  1. Які оксиди, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти

а) ферум (ІІ) оксид в) літій оксид

б) нітроген (У) оксид г) фосфор (У) оксид

  1. Розбавляючи сульфатну кислоту, потрібно

а) воду долити до кислоти б) кислоту долити до води в) не має значення

5. Яка кислота входить до складу кислотних дощів

а) сульфітна б) хлоридна в) нітратна г) фосфатна

6. Кислоти взаємодіють з металами, які розміщені у витискувальному ряді

а) після водню б) до водню в) з усіма металами

7. У присутності кислоти метил-оранж змінює колір на

а) малиновий б) синій в) змін не спостерігається

8. З якими речовинами взаємодіють кислоти

а) основними оксидами б) основами в) кислотними оксидами г) металами

9. Які метали витісняють водень із кислот

а) Hg б) Ca в)Cu г) Pb

10. У якому середовищі лакмус має фіолетове забарвлення

а) лужному б) кислому в) нейтральному

11. Валентність кислотного залишку у кислоті дорівнює

а) кількості атомів Оксигену у її молекулі б) кількості атомів Гідрогену у її молекулі

в) кількості кислотних залишків у її молекулі

12 Яку кислоту використовують в акумуляторах автомобілів

а) хлоридну б) сульфатну в) нітратну г) карбонатну

8 клас. Самостійна робота “ Хімічні властивості основ”

1 варіант №1. Тести

  1. Які продукти утворяться при взаємодії сульфатної кислоти з натрій гідроксидом:

а)натрій сульфат і вода б)натрій сульфіт і вода в)натрій сульфід і вода

2. У присутності лугу фенол-фталеїн змінює колір на:

а) малиновий б) синій в) змін не спостерігається

3. Вкажіть ряд основ, в якому є лише луги:

а) Са(ОН)2, Cu(OH)2, LiOH

б) АІ(ОН)3, NaOH, Fe(OH)3

в) КОН, Ba(OH)2, NaOH

4. Який гідроксид називають “гашеним вапном”:

а) Са(ОН)2 б) Mg(OH)2 в) Cu(OH)2

5. Який гідроксид використовують у виробництві мила

а) Ca(OH)2 б) NaOH в) Mg(OH)2

6. Який з наведених гідроксидів розкладається:

а) NaOH б) KOH в) Ba(OH)2 г) Mg(OH)2

№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій

а) Са(ОН)2 + СО2 =

б) Сu(ОН)2 →

в) Са(ОН)2 + Н2О =

г) АІ(ОН)3 + НNО3 =
…………………………………………………………………………………………..
8 клас. Самостійна робота “ Хімічні властивості основ”

2 варіант. №1. Тести.

1.Які продукти утворяться при взаємодії сульфатної кислоти з натрій гідроксидом:

а) натрій сульфіт і вода б)натрій сульфат і вода в) натрій сульфід і вода

2. У присутності лугу лакмус змінює колір на:

а) малиновий б) синій в) змін не спостерігається

3. Вкажіть ряд основ, в якому є лише луги:

а) Са(ОН)2 , KOH, LiOH

б) АІ(ОН)3, Ba(OH)2 , NaOH

в) КОН, Ba(OH)2, Fe(OH)3

4. Який гідроксид називають “гашеним вапном”:

а) Сu(ОН)2 б) Ca(OH)2 в) Mg(OH)2

5. Який гідроксид використовують у виробництві мила

а) Ca(OH)2 б) Ba(OH)2 в) NaOH

6. Який з наведених гідроксидів розкладається:

а) LiOH б) NaOH в)AI(OH)3 г)Ba(OH)2

№2. Закінчити, де можливо, рівняння хімічних реакцій

NaOH + H3PO4 =

AI(OH)3 →

NaOH→

Ba(OH)2 + SO3 =