asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "География" на тему "Україна (укр.)"


По горизонтали

2. Якого виду зброї необхідно було лишитися незалежній україні?

4. Який вид «лікування» був застосований для «оздоровлення» економіки?

7. Який з секторів економіки стримував розвиток ринкових відносин?

11. В основному, в 90-і рр. хх ст.,економіка україни була спрямована на …?

17. Прикарпаття відчуває вплив цієї зони

19. Що передбачала земельна реформаяя?

21. Якими методами велася боротьба з інфляцією?

26. Це економіка, яка впливала на розвиток ринкового господарства

28. Процес формування бюрократичного капіталізму в україні повязаний з процесом під назвою
По вертикали

1. Введення в економіку додаткових коштів,для подолання кризисних явищ

3. Скільки землетрусів сталося в 1998 році

5. Що спричиняють землетруси

6. Який вид руйнувань несе найбільші збитки населенню всіх країн за даними юнеско

8. Яку стабілізацію забезпечувала грошова реформа?

9. Яка аварія спричинила погіршення стану с/г і рівень здоров’я населення?

10. В середині 90-х років, крім економічної ситуації погіршилась ситуація

11. Шляхом якої політики була досягнута макроекономічна стабільність?

12. Захід спрямований на регулювання цін та обсягів експортованих товарів

13. Урядом л.кучми для стабілізації економіки було прийнято ввести

14. Порушення нормального грошового обігу відновило …?

15. Виникає під час землетрусу

16. Найнебезпечніша зона України

18. Яка карта використовується у сейсмографії

20. Головна причина економічної кризи в 90-х рр. хх ст. в україні – це

22. Процес реформування економіки незалежної україни у сфері виробництва супроводжувався

23. Який сектор господарства найбільше постраждав від кризи?

24. В середині 90-х років режим зовнішньої торгівлі був?

25. За яким зразком україна здійснювала перехід до ринкової економіки

26. Фіксований курс чого у 1995р запровадив нбу ?

27. У 1992р. національна валюта – це?

28. Чим викликані землетруси