asyan.org
добавить свой файл
1
11.3. Що таке освітленість?

11.4. У яких одиницях вимірюють освітленість?

11.5. 'Як зміниться освітленість аркуша паперу, якщо пе­ремістити його далі від лампи?

2-й рівень складності

11.7. Невелика лампа дає силу світла 180 кд. Яка ос­вітленість стелі над нею, якщо довжина підвісу 50 см?

11.8. Лампа, що висить на висоті 2,75 м від підлоги, дає силу світла 160 кд. Яка освітленість поверхні учнівського стола, що стоїть під самою лампою? Висота стола 75 см.

11.9. Щоб збільшити освітленість робочих місць учнів, у кабінеті з високою стелею подовжили підвіси ламп. Унаслідок цього висота ламп над підлогою зменшилася від 3,3 до 2,8 м. У скільки разів збіль­шилась освітленість поверхні учнівських столів? Уважайте, що кожний стіл має висоту 80 см та ос­вітлюється лампою, що висить над ним.

11.10. Освітленість поверхні учнівського стола має бути не меншою, ніж 300 лк. Яка сила світла для цього необхідна, якщо висота лампи над поверхнею сто­ла 2 м?

11.12.

Освітленість підлоги спортивної зали має бути не меншою, ніж 200 лк. Якою має бути сила світла лампи, щоб вона забезпечила таку освітленість хоча б у найближчій точці підлоги? Лампа розта­шована на висоті 4 м.

11.19. Ліхтар з силою світла 800 кд розташований на ви­соті 5 м, а ліхтар із силою світла 500 кд — на ви­соті 4 м. Під яким із цих ліхтарів освітленість до­роги є більшою? На скільки відсотків?