asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 10 11У К Р А Ї Н А

^ ТРЕТЯ СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 січня 2011 року. № 40

М.Мала Виска

Про міський бюджет на 2011 рік.

--------------------------------------------------------

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись положеннями Бюджетного кодексу України, міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Установити загальний обсяг доходів Маловисківського міського бюджету на 2011 рік у сумі 4191,897 тис. грн., з них обсяг дотації в сумі 19,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування в сумі 21,397 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 3734,397 тис. грн., спеціального фонду бюджету 457,5 ти. грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків Маловисківського міського бюджету на 2011 рік у сумі 4191,897 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 3668,897 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 523,0 тис. грн.. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)

3. Установити профіцит Маловисківського міського бюджету у сумі 65,5 тис. грн., в тому числі:

- загального фонду міського бюджету у сумі 65,5 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 65,5 тис. грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 65,5 тис. грн. (додаток № 3).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис. грн.

6. Затвердити в складі видатків Маловисківського міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2979,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 2557,4 тис. грн. (додаток № 4 ).

7. У процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням міськвиконкому, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду міської ради. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

Установити, що збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки проводиться виключно за рішенням сесії міської ради.

8. Міськвиконкому забезпечити економне та ефективне використання коштів міського бюджету у 2011 році з безумовним дотриманням вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

9. Надати право міськвиконкому зажадати від міжрайонної державної податкової інспекції в Маловисківському районі забезпечити у 2011 році виконання затверджених показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів міського бюджету.

10. Надати право міській раді відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» укласти угоди:

- щодо передачі та отримання субвенцій;

- на отримання короткотермінових позик для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання міського бюджету у розмірі 1/12 від затвердженої суми доходів загального фонду з фінансово-кредитними установами та установами Державного казначейства України, які направляти на захищені статті.

11. Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природних газ та послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти поживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати фактичні видатки на заробітну плату включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лище в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

13. Головному розпоряднику коштів привести мережу у відповідність до виділених бюджетних асигнувань.

14. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.


Міський голова Гульдас Ю.Л.

Додаток №1

до рішення сесії міської ради

від 20 січня № 40

Доходи Маловисківського міського бюджету на 2011 рік1

(грн.)
Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

^ Загальний фонд

Спеціальний фонд

РазомРазом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)


10000000

Податкові надходження

3542500

210000

160000

3752500


11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

26245002624500

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

2600200600200

11010100

Податок на доходи найманих працівників

24299002429900

11010200

Податок на доходи фізичних осіб – суб»єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

1980019800

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року

3410034100

11010800

Податок на доходи фізичних осіб – військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

105300105300

11011100

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності

100100

11011200

Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

53005300

11011300

Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

42004200

11011400

Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав)

15001500

11020000

Податок на прибуток підприємств

2430024300

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2430024300
12000000
^

Податки на власність

50000
50000

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
50000
50000

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)
10000
10000

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (фізичних осіб)
40000
4000013000000

Збори та сплата за спеціальне використання природних ресурсів

820100820100

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)


1500015000

13050000
^

Плата за землю


805100805100

13050100

Земельний податок з юридичних осіб


243300243300

13050200
^

Орендна плата з юридичних осіб


231600231600

13050300
^

Земельний податок з фізичних осіб


106500106500

13050500
^

Орендна плата з фізичних осіб


223700223700
14000000
^

Внутрішні податки на товари та послуги


5420054200

14060000

^ Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

1190011900

14060100

Податок на промисел

24002400

14060300

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності

95009500

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

4230042300

14070100

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами

1820018200

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

2380023800

14070900

Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

100100

14071000

Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності

200200
16000000
^

Інші податки


43700

160000

160000

203700

16040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

4370043700

16050000

^ Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва
160000

160000

160000

16050100

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб
60000

60000

60000

16050200

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб
100000

100000

10000020000000

Неподаткові надходження

151500

8400
379900

21000000
^

Доходи від власності та підприємницької діяльності


10001000

21080000
^

Інші надходження


10001000

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

10001000

21030000

Надходження від грошово-речових лотерей

--

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

150500150500

22090000

^ Державне мито

150500150500

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

144000144000

22090400

Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів

( посвідок та паспортів громадян України)

65006500

24000000

Інші неподаткові надходження
3200
3200

24060000

Інші надходження
3200
3200

24062100

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
3200
3200

25000000

Власні надходження бюджетних установ
225200
225200

25010000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
225200
225200

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями
225200
225200

40000000

Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)

40397
40397

41000000

Від органів державного управління

1900019000

41020000

Дотації

1900019000

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських бюджетів

1900019000

41034200

Субвенція з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування

21397
21397

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

50000000
^

Цільові фонди

19100
19100

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища
19100
19100

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до фонду охорони навколишнього природного середовища
18000
18000

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами
1100
1100


^ Всього доходів

3734397

457500

160000

4191897<< предыдущая страница   следующая страница >>