asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11У К Р А Ї Н А

ТРЕТЯ СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 20 січня 2011 року. № 38

М.Мала Виска
Про внесення змін до рішення сесії

міської ради від 25 травня 2010 року

№ 494 «Про міський бюджет на 2010 рік»

-----------------------------------------------------------

Заслухавши та обговоривши інформацію економіста міської ради І.О.Стець про необхідність проведення змін у міському бюджеті на 2010 рік у дохідній та видатковій частині загального фонду та за рахунок залишку коштів, які утворилися станом на 01.01.2010 року, згідно рішень засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестицій Маловисківської міської ради, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 14, пункту 4 Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” , міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1 Внести зміни до рішення сесії міської ради від 25 травня 2010 року № 494 „ Про міський бюджет на 2010 рік” в дохідній та видатковій частині загального фонду та за рахунок залишку коштів, які утворилися станом на 01.01.2010 року по таких кодах:

^ Загальний фонд:
Назва

Код

Всього:

І

Дохідна частина
-152791,00
Податок з доходів найманих працівників

11010100

-175231
Податок з доходів фізичних осіб – суб’єктів п/д

11010200

-6660
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності

11010400

-1800
Податок з доходів фізичних осіб – військовослужбовців

11010800

+12500
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

11011100

-400
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомості

11011200

+300
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна

11011300

+800
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок

11011400

-1200
Податок на прибуток підприємств і організацій

11020200

+5300
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200

-5200
Орендна плата з юридичних осіб

13050200

+35800
Земельний податок з фізичних осіб

13050300

+3700
Орендна плата з фізичних осіб

13050500

+29600
Податок на промисел

14060100

+400
Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності

14060300

+2700
Плата за придбання торгового патенту фізичними особами

14070100

+2300
Плата за придбання торгового патенту фізичними юридичними особами

14070200

+11800
Податок з реклами

16010100

+200
Ринковий збір

16010500

+4500
Фіксований сільськогосподарський податок

16040100

-700
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб

16050100

-23800
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб

16050200

+8900
Адміністративні штрафи і інші санкції

21081100

-400
Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

21081300

+7500
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

-61700
Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів

22090400

-2000

ІІ

Видаткова частина
-152791,00

1

Апарат управління

010116

-13450,00
Заробітна плата

1111

-6515,00
Предмети, матеріали, обладнання

1131

-294,00
Оплата послуг (крім комунальних)

1134

-227,00
Оплата інших енергоносіїв

1166

-6414,00

2

Дошкільні заклади освіти

070101

-121484,00
Заробітна плата

1111

-642,00
Нарахування на зарплату

1120

-1938,00
Предмети, матеріали, обладнання

1131

-334,00
Оплата послуг (крім комунальних)

1134

-402,00
Продукти харчування

1133

-5405,00
Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів

2133

-112763,00

3

ФАПи

080600

-240,00
Оплата електроенергії

1163

-240,00

4

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

-17030,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам та організаціям

1310

-17030,00

5

Сільські клуби

110204

-587,00
Нарахування на зарплату

1120

-587,00
Назва

Код

Всього:
^ Залишок коштів, станом на 01.01.2010 року
109000,00
^ Видаткова частина
109000,00
Дошкільні заклади освіти

070101

109000,00
Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів

2133

109000,00

Міський голова Гульдас Ю.Л.У К Р А Ї Н А
^ ТРЕТЯ СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 січня 2011 року № 39

Про затвердження звіту про виконання

міського бюджету за 2010 рік.

---------------------------------------------
Заслухавши та обговоривши інформацію економіста міської ради І.О.Стець про виконання міського бюджету за 2010 рік та відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :


  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2010 рік:

  • по доходах в сумі 4366,6 тис. грн. та залишки коштів на 01.01.2010 року в сумі 416,7 тис. грн.;

  • по видаткам в сумі 4559,9 тис. грн. та залишки коштів на 01.01.2011 року в сумі 223,4 тис.грн.


Міський голова Гульдас Ю.Л.

Додаток № 1

до рішення сесії міської ради

№ 39 від 20 січня 2011 року.
Аналіз надходження за 12 місяців 2010 року по Маловисківській міській раді

Код

Джерело надходження

План

Факт

% викон

+/- до плана

1101000

Податок з доходів фізичних осіб

2066,6

2119,3

103

+52,7

11010100

Подат з доход найм.працівників

1912,5

1964,2

103

+51,7

11010200

Податок від незалежної діяльнос.

18,3

18,3

100

-

11010400

Фікс. податок на доходи фіз.осіб від п/д

28,2

29,0

103

+0,8

11010800

Податок з військовослужбовців

97,5

97,5

100

-

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

0,1

0,1

100

-

11011400

Податок фіз..осіб від спадщини

1,4

1,4

100

-

11011300

Податок з ф/о від продажу рухом.майна

3,8

3,9

101

+0,1

11011200

Податок з фізичних осіб від продажу нерухомог

4,8

4,9

102

+0,1

11020200

Податок на прибут підприєм. і організ

24,3

24,3

100

-

14060100

Податок на промисел

2,2

2,4

107

+0,2

13050000

Плата за землю

467,8

483,1

103

+15,3

13050100

Земельний податок з юридич. осіб

137,7

146,0

106

+8,3

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

63,7

63,9

100

+0,2

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

135,8

139,0

102

+3,2

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

130,6

134,2

103

+3,6

14060300

Держреєстрація суб’єктів п/д

9,2

9,5

103

+0,3

14070000

Плата за торговий патент

42,1

30,6

73

-11,5

14070100

В т.ч. фізичні особи

18,1

18,2

100

+0,1

14070200

-«- юридичні особи

23,8

23,8

100

-

14070900

-«- пільгові патенти

0,2

0,1

50

-0,1

14071000

«-« за короткотерміновий патент

-

0,2

-

+0,2

14071700

«-« гральний бізнес

-

-11,7

-

-11,7

1601000

Місцеві податки і збори

142,1

144,1

101

+2,0

16010100

Податок з реклами

0,6

0,7

108

+0,1

16010200

Комунальний податок

14,0

13,1

93

-0,9

16010500

Ринковий збір

124,5

128,0

103

+3,5

16011500

Збір за видачу дозволу на розм.. о/т

3,0

2,3

76

-0,7

13010200

За використання лісових ресурсів

14,8

14,8

100

-

16040100

Фіксований с/г податок

42,9

43,7

102

+0,8

16050000

Єдиний податок на п/д

400,1

401,3

100

+1,2

16050100

В т.ч. з юридичних осіб

146,2

147,1

101

+0,9

16050200

- « - з фізичних осіб

253,9

254,2

100

+0,3

21081100

Адмінштрафи

0,6

0,6

100

-

21081300

Адмінштрафи по дорожному руху

197,5

200,2

101

+2,7

22090000

Державне мито

149,3

150,0

100

+0,7

22090100

В т.ч. спадкоємці

143,3

143,8

100

+0,5

22090400

- « - від паспортизації

6,0

6,2

103

+0,2

^ Всього по загальному фонду

3559,5

3624,1

102

+64,6

41020300

Дотація вирівнювання

161,2

161,2

100

-

41035000

Субвенція на вул. 40років Жовтня

50,0

50,0

100

-

41037000

Субвенція на вибори

81,7

47,9

58

--33,8

50080200

Збір за забруднення навколиш.середов

6,9

7,5

108

+0,6

50080300

Екологічний збір

0,1

1,1

117

+1,0

24062100

Відшкодування шкоди заподіяної навколишньому середовищу

6,4

1,3

20

-5,1

12020000

Транспортний збір

208,8

221,9

106

+13,1

25010100

Батьківська плата

150,0

149,7

99

-0,3

25020200

Бібліотечний фонд

0,2

0,2

100

-

25010300

Від оренди приміщення (ФАП)

0,1

0,1

-
33010102

Від продажу землі

10,5

27,5

261

+17,0

25020200

Біржа

74,2

74,1

100

-0,1

^ Всього по спецфондах

457,2

483,4

106

+26,2

Всього по міській раді

4309,6

4366,6

101

+57,0

Додаток № 2

до рішення сесії міської ради

№ 39 від 20 січня 2011 року.
^ АНАЛІЗ видатків по бюджету Маловисківської міської ради

за 2010 рік.Код

Джерело надходжень

План

Факт

% виконан

+/- до плана

010116

Органи місцевого самоврядування

587,3

585,3

100

-

070101

Дошкільні заклади освіти

2175,6

2130,9

98

-44,7

080600

ФАПи

95,1

95,1

100

-

090412

Соцзахист

10,0

10,0

100

-

100101

ЖЕГ (на котельню)

71,1

70,8

99

-0,3

100102

Капремонт житлового фонду

60,0

60,0

100

-

100202

Водопровідно-каналізаційне господарств

84,6

84,6

100

-

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

593,6

591,8

99

-1,8

110201

Бібліотеки

13,9

13,9

100

-

110204

Сільські клуби

108,0

107,5

99

-0,5

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

50,6

50,6

100

-

25003

Проведення виборів народних депутатів

81,7

47,9

59

-33,8

250404

Інші видатки

224,5

223,9

99

-0,6
Разом

4156,0

4072,3

98

-83,7

150101

Капітальні видатки

33,7

17,4

52

-16,3

170703

Ремонт доріг

244,8

237,2

97

-7,6

240603

Ліквідація іншого забруднення

18,1

9,9

55

-8,2

070101

Дошкільні заклади освіти

150,0

149,0

99

-1,0

110201

Сільські бібліотеки

0,2

-

-

-0,2

250404

Інші видатки (біржа)

74,2

74,1

100

-0,1

080600

ФАПи

0,1

-

-

-0,1
Разом

521,1

487,6

94

-33,5
Всього:

^ Залишок коштів по загальному та спеціальних фондах


Назва фонду

Залишок на 01.01.2010 року

Надійшло за 2010 рік

Використано за 2010 рік

Залишок на 01.01.2011 рік

Всього:

416,7

4366,6

4559,9

223,4

Загальний

345,9

3883,2

4072,3

156,8

Спецфонди:

70,8

483,4

487,6

66,6следующая страница >>