asyan.org
добавить свой файл
1
Шановні вчителі географії!

Надсилаємо Вам питання для підготовки до районного турніру юних географів. Прохання підготувати питання відповідно до положення про турнір. На турнір ви повинні привезти з собою виступи і презентації в друкованому та електронному вигляді.

ПИТАННЯ

VII ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ГЕОГРАФІВ

(2011/2012 навчальний рік)

Башмачанська СШ – Котлярівська НСШ

1.Поясніть вплив руху літосферних плит на режим тектонічних структур території України.

Вкажіть позитивні та негативні наслідки тектонічного режиму на господарську діяльність регіону.

^ Новопокровська НСШ - Малокалинівка НСШ

2. Всі чули або ж читали про Гіперборею. Уявіть собі, що неотектонічні рухи Землі призвели до того, що Північний Льодовитий океан зник, а на його місці виник новий гіперборейський материк. До чого це призведе? Як його з’явлення відіб’ється на планеті?

^ Військова СШ – Павлівська НСШ

3. Чому кліматичні зони на поверхні Землі не переміщуються? Який зв'язок між значенням слова клімат і грецьким klima (нахил)? Дехто говорить, що від великих полярних шапок Земля може перевернутися, і північ з півднем поміняються місцями. Чи можливо таке?

^ Єлізарівська СШ – Башмачанська СШ

4. Сучасне промислове виробництво використовує велику кількість води. За даними ООН з кожним роком зростають потреби в прісній воді. Запропонуйте власний проект щодо рішення проблеми прісної води в світі та в Україні на найближче майбутнє.

^ Жданівська СШ - ВасилівськаСШ

5. Кліматичні ресурси належать до невичерпних природних ресурсів, які активно залучаються до альтернативної енергетики. Які можливості використання кліматичних ресурсів ви можете запропонувати крім існуючих вітрогенераторів та сонячних батарей.

^ Незабудинська СШ - Військова СШ

6. На конкретних прикладах поясніть, чому топоніміку називають «археологією в географії»?

Новомар’ївська СШ – Єлізарівська СШ

7. Чи згодні ви з тим, що країнознавство вважають «скарбничкою фактів»?

^ Новопокровська гімназія - Солонянська СШ №1

8. Наочне, виразне відображення місцевості на космічних знімках дозволяє здійснювати велику кількість географічних досліджень. Дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) стали невід’ємною частиною картографії. Чи зможуть космічні знімки замінити класичні карти?

Обґрунтуйте відповідь.

^ Письмечівська СШ – Жданівська СШ

9. Карти укладають у певних картографічних проекціях (в залежності від території тапоставлених задач). Чому при укладанні морських карт надають перевагу проекції Меркатора? Обґрунтуйте відповідь.

^ Проміньська СШ – Криничанська СШ

10. Азовське море за потенційною біологічною продуктивністю є одним з найпродуктивніших у світі. Обґрунтуйте географічні причини цього явища. Схарактеризуйте сучасний екологічний стан акваторії Азовського моря і виясніть його причини.

^ Сурсько-Михайлівська СШ – Незабудинська СШ

11. Розкрийте географічну суть взаємодії у системі «річка-море». Обґрунтуйте значення цієї системи для географічної оболонки Землі.

^ Широчанська СШ – Мопрівська СШ

12. Поясніть причину прояву цунамі в Японії. Чи спостерігалися цунамі вздовж берегів України. Яка можливість проявлення цунамі в Північно-Західній частині Чорного моря?

Порівняйте можливі умови утворення цунамі в Японії та в Україні.

^ Аполонівська НСШ- Письмечівська СШ

13. Оцініть стан природно-заповідного фонду (ПЗФ) України. Поясніть тенденції змін в ПЗФ на сучасному етапі та особливості створення Національної екологічної мережі.

^ Котлярівська НСШ - Проміньська СШ

14. Порівняйте стан культурних ландшафтів в регіонах України. Спрогнозуйте напрями їх подальшого розвитку, поясніть проблеми і перспективи освоєння та використання.

^ Солонянська СШ №1 - Солонянська СШ №2

15.Поясніть вплив новітніх технологій та джерел інформації на хід процесів у політичному й економічному житті суспільства.

^ Солонянська СШ №1 – Аполонівська НСШ

16. Майже всім країнам світу притаманні регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку. Чому в окремих випадках це породжує потужні дезінтеграційні процеси (Іспанія, Італія і т.п.), а в інших випадках (Німеччина, Польща) таких процесів не спостерігається?

^ Мопрівська СШ – Малокалинівка НСШ

17. У липні 2011 року за наслідками референдуму утвориться нова держава – Південний Судан. Як з геополітичної точки зору можна пояснити причини її утворення?

^ Солонянська СШ №2 - Новопокровська НСШ

18. Впродовж 20 років своєї незалежності Україна здійснювала структурну перебудову економіки. Які зміни в галузевій і територіальній структурі господарства відбулися? Що, на вашу думку, слід здійснити в найближчі роки, враховуючи сучасні тенденції розвитку світового господарства?

Сурсько-Михайлівська СШ – Жданівська СШ

19. У 2012 р. в Україні відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Схарактеризуйте вплив цієї події на розвиток економіки країни.

Криничанська СШ – Привільнянська СШ

20. Існує думка, що пріоритетною галуззю розвитку на найближчі роки в Україні буде туризм. Обґрунтуйте конкурентні переваги розвитку туризму в Україні порівняно з країнами-сусідами.