asyan.org
добавить свой файл
1
Математична вікторина

5 клас

1. Сума років трьох братів дорівнює 21.

Чому вона буде дорівнювати через 6 років?

2. Замість того, щоб відняти 15, Петрик додав 15.

На скільки його результат відрізняється від правильного?

3. Яка остання цифра добутку 274 х 392 х 973?

4. Чи завжди правильна рівність а : а?

5. Скільки існує двозначних чисел?

6 клас

1. Два батька й два сини з'їли на сніданок 3 яйця, причому кожен з'їв по одному. Як це могло статися?

2.Дівчинка має стільки ж братів, скільки й сестер, а в хлопчика

братів немає. Скільки в цій сім’ї хлопчиків і дівчаток?

3.Маємо два бідони на 4 і 5 літрів. Чи можна відміряти ними 3 літра води і як саме?

4. Зустрілись троє друзів і вирішили зіграти в шахи. Домовились, що кожен з кожним зіграє один раз. Скільки було зіграно партій?

5. Як записати число 100, використовуючи лише п’ять одиниць?

7 клас

1. До міста їде мотоцикліст, а назустріч йому – 2 легкових, 3 вантажних автомобілі і 1 велосипедист. Скільки автомобілів їде до міста?

2. Два туристи пройшли за день 34 км. Скільки кілометрів пройшов кожний, якщо вони йшли з однаковою швидкістю?

3. Назвіть число, яке не впливає на суму і число, що не впливає на добуток.

4. Скільки буде, коли 10 поділимо на половину?

5. Знайдіть значення виразу

( 2389586 + 64472891)х(5657429 – 5657429) : 564832028

8 клас

1. Опівночі йшов дощ. Чи можна ждати сонячної погоди через 2 доби?

2. Автомобіль долає відстань від міста А до міста В за 1 год 20 хв.

Зворотній шлях він робить за 80 хв. Як це пояснити?

3.100 синиць за 100 днів з’їдають 100 кг зерна. Скільки зерна з’їдять за 10 днів 10 синиць?

4. Скільки разів зустрічається цифра 8 від 1 до 100?

6. Професор лягає спати о 8 год вечора, а будильник заводить на 9 ранку.

Скільки професор спатиме?

9 клас

1. На березі 5 гілок. На кожній гілці по 5 яблук.

Скільки яблук на березі?

2. П’ять в квадраті – 25, десять в квадраті – 100.

А чому дорівнює кут в квадраті?

3.Екіпаж, до якого запрягли трьох коней, проїхав

за 1 год 15 км. З якою швидкістю рухався один кінь?

4. Що потрібно додати до квадрата різниці двох чисел,

щоб одержати квадрат їх суми?

6. Рівність 101 – 102 = 1 неправильна. Переставте одну цифру так,

щоб вона стала правильною.

^

Математичний бій

7-8 класи


У змаганні беруть участь 2 команди. Бали підраховує компетентне незалежне журі.

І.Розминка


Кожна команда отримує 10 запитань протягом 2 хвилин. Відповідати слід негайно, або пропускати і казати «далі». За правильну відповідь – 1 бал.

Запитання для 1 команди

1. Числа, які використовуються при лічбі? (натуральні)

2. Прямі, які не перетинаються? (паралельні)

3. Кут, менший за 90? (гострий)

4. Чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні? (паралелограм)

5. Частина прямої, яка має початок і не має кінця? (промінь)

6. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони? (медіана)

7. Скільки кілограмів в 1 центнері? (100)

8. Найбільша хорда у колі? (діаметр)

9. Скільки нулів у числі «мільйон»? (6)

10. Одне яйце варять 4 хвилини. Скільки хвилин варять 6 яєць? (4)

Запитання до 2 команди

1. Прямі, які перетинаються під кутом 90? (перпендикулярні)

2. Чотирикутник, у якого тільки 2 сторони паралельні? (трапеція)

3. Кут, більший за 90? (тупий)

4. Чому дорівнює сума суміжних кутів? (180)

5. Перпендикуляр, опущений з вершини трикутника до його протилежної сторони? (висота)

6. Скільки нулів у числі «мільярд»? (9)

7. Трикутник, у якого дві сторони рівні? (рівнобедрений)

8. Відрізок, що сполучає центр кола з точкою на хорді? (радіус)

9. Скільки центнерів в 1 тонні? (10)

10. Трійка коней пробігла 15 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь? (15)
^

ІІ. Підказки


Команди по черзі відгадують по два слова. Ведучий формулює три підказки, за якими слід відгадати, про що йдеться. Після першої і другої підказок – 3 с на відповідь. Після третьої – 5 с для остаточної відповіді. Якщо слово відгадано після першої підказки – 3 бали, після другої – 2 бали, після третьої – 1 бал.

Підказки для 1 – ї команди:

1. За це знижують оцінку.

2. Відмінники їх роблять рідко.

3. На них вчаться. (помилки)

Підказки для 2 – ї команди

1. Запам’ятати їх усі не можливо.

2. За ними обчислюють.

3. Їх багато у довідниках. (формули)
^

ІІІ. Продовжіть ряд.


Цей тур письмовий. Команди отримують по 10 послідовностей слів, до кожного з яких необхідно дописати ще одне слово, яке підходить за змістом.

Час виконання – 2 хв. Відповіді здаються журі. За кожну правильну відповідь нараховуються 1 бал.

Ряд слів

1. Доба, година, хвилина …

2. Квадрат, трапеція, прямокутник …

3. 25, 36, 49 …

4. Раціональні, цілі, дійсні, …

5. Тонна, кілограм, грам …

6. Лінійка, косинець, циркуль …

7. Гострий, тупий, прямий …

8. Діаметр, радіус, центр …

9. Арифметика, інформатика, алгебра …

10. Клавіатура, мікрофон, миша …

ІV Усна лічба


Членам кожної команди роздаються картки з цифрами від 1 до 5 з комою. Гравці повинні вишикуватися так, щоб утворилася відповідь на запитання.

Завдання для 1 команди

15,15 + 19,1

73,5 : 6Завдання для ІІ команди

19,16 + 6,15

92,4:7

V. Конкурс капітанів.


Капітан кожної команди за 1 хвилину складає із слова «ДИСКРИМІНАНТ» якомога більше слів. За кожне слово – 1 бал.

Журі підбиває підсумки, визначає команду – переможницю.