asyan.org
добавить свой файл
1


Код ЄДРПОУ 33847438

01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд.20, 9 поверх

Тел./факс: (044) 459-02-50, 459-02-51

www.veles-capital.com.ua
КЕРІВНИКУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
17 вересня 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 30 квітня 2009 року. Цей Закон передбачає чимало новел в сфері правового регулювання створення та діяльності акціонерних товариств. Зокрема, новий закон дав старт процесу дематеріалізації цінних паперів: частиною 2 статті 20 Закону передбачено існування акцій виключно в бездокументарній формі.

Дана вимога Закону вступає в силу через 2 роки з дати його опублікування (Закон був опублікований 29.10.2008 р.), а саме ^ 29 жовтня 2010 року, тобто до цього часу випуски акцій, що існують у документарній формі повинні бути дематеріалізовані. Необхідність виконання цієї норми Закону не залежить від місцезнаходження емітента, кількості його акцій чи акціонерів, розміру статутного капіталу та наявності прибутку.

До 29 жовтня 2010 року випуски акцій, що існують у документарній формі повинні бути дематеріалізовані (переведені в бездокументарну форму), а до 30 квітня 2011 року акціонерні товариства мають визначитись зі своїм типом, привести у відповідність до Закону свої Статути, внутрішні положення та свою діяльність.
14 січня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів», прийнятий Верховною Радою України 25 грудня 2008 року, яким встановлено відповідальність за порушення порядку емісії та незареєстровані випуски цінних паперів

  • кримінальну: штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років;

  • адміністративну: накладення штрафу на посадову особу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  • матеріальну: накладення штрафу на емітента у розмірі до 50 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 000 гривень).


Процедура переведення акцій з документарної форми існування у бездокументарну займає приблизно 5-6 місяців, тому, щоб виконати вимоги законодавства щодо дематеріалізації акцій, рекомендуємо Вам включити питання про дематеріалізацію акцій до річних Загальних зборів акціонерів, які будуть проводитись не пізніше травня 2010 року.

При бездокументарній формі існування акцій Емітент вже не зможе працювати з Реєстратором. Після депонування глобального сертифіката обіг акцій випуску, оформленого цим глобальним сертифікатом, здійснюється лише виключно у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах у Зберігачів та в Депозитарії. Отже, для обслуговування випуску акцій Емітент повинен буде укласти Договори з Депозитарієм та Зберігачем.

Рахунки в цінних паперах тим власникам цінних паперів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру такого випуску, що дематеріалізується, відкриваються та ведуться у Зберігача на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладається Емітентом та Зберігачем під час дематеріалізації цього випуску. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок Емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та Зберігачем.

^ ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЄЛЄС КАПІТАЛ» (Україна) здійснює діяльність на ринку цінних паперів України з 2005 року і діє на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ» є професійним учасником фондового ринку, клієнтом Всеукраїнського Депозитарію Цінних паперів, членом ПФТС, та членом Української біржі - найбільших фондових бірж України. Компанія пропонує клієнтам брокерське і депозитарне обслуговування (в тому числі послуги Зберігача з відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам на підставі договору з Емітентом під час дематеріалізації випуску акцій), юридичний та фінансовий консалтинг, послуги в області корпоративних фінансів, управління активами та довірчого управління, займається розробкою інвестиційних проектів, розвиває напрями бізнесу, пов'язані з прямими інвестиціями і операціями з нерухомістю.  

Спеціалісти Зберігача цінних паперів ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ» мають високий професійний рівень та великий досвід роботи.
^ Запрошуємо Вас до співпраці з питань дематеріалізації акцій та пропонуємо стати клієнтом ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ».

ф

Всю додаткову інформацію Ви можете отримати:

за телефонами: +38(044) 459-02-50, внутрнішній 131

або за електронною адресою: depo@veles-capital.ua

Контактна особа з питань співпраці з емітентами – Дяченко Тетяна Олександрівна.
Емітентам, що виявлять бажання співпрацювати із Зберігачем цінних паперів ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ», будуть надаватися консультації та практична допомога щодо проведення дематеріалізації випуску акцій та приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Додаток:

  1. Тарифи Зберігача ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ».

Директор ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ» Гундарева В.П.