asyan.org
добавить свой файл
1

КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР № 2

на об'єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області, цілісний майновий комплекс -КП Сєвєродонецьктеплокомуненерго".

місто Сєвєродонецьк сімнадцяте липня дві тисячі дев ятого року

Сєвєродонецька міська рада в особі Грицишина Володимира Омеляновича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення 69-ї сесії Сєвєродонецької міської ради п'ятого скликання від 24.03.2009 року № 3011 "Про визначення переможця концесійного конкурсу на об'єкт комунальної власності територіальної громади міста Сєвєродонецька Луганської області - КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго", майно якого є цілісним майновим комплексом" (далі - Концесієдавець), з„ однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "СЄВЄРОДОНЕЦЬКТЕПЛО" в особі директора Наволовського Ростислава Романовича, який діє на підставі Статуту, реєстрацію якого проведено 29.12.2008 року, номер запису 10701020000035592 (далі -Концесіонер) з іншої сторони, уклали концесійний договір (далі - договір), про наступне:

Терміни:

Концесія - надання Сєвєродонецькою міською радою Луганської області з

метою задоволення громадських потреб на підставі концесійного договору на платній і строковій основі Концесіонеру права на управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття Концесіонером на себе зобов'язань по управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.

Інвестиції в - види майнових цінностей які передбачені Інвестиційною програмою

об'єкт концесії (Додаток 3 до цього договору), що вкладаються Концесіонером у
(інвестиційні розвиток, модернізацію й впровадження сучасних технологій об'єкта

вкладення) концесії з метою забезпечення якості послуг з централізованого

опалення та гарячого водопостачання.

Цінності, які створюються Концесіонером з будь-яких джерел на

виконання Інвестиційної програми є власністю територіальної

громади м. Сєвєродонецька Луганської обл.

^ Предмет концесійного договору.

 1. Концесієдавець надає Концесіонерові строком на 30 (тридцять) років право на
  управління (експлуатацію) об'єктом концесії та його істотне поліпшення з метою
  задоволення громадських потреб у сфері забезпечення послугами з централізованого
  опалення та гарячого водопостачання всіх категорій споживачів в м. Сєвєродонецьку, а
  Концесіонер зобов'язаний сплачувати Концесієдавцю концесійні платежі та виконувати
  інші умови цього договору.

 2. Об'єктом концесії за цим договором є: цілісний майновий комплекс комунального
  підприємства «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», юридична адреса якого: Луганська
  область, м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 9а.

Перелік і вартість майна, переданого в концесію, зазначені в Додатку 1 до цього договору.

Основними видами діяльності об'єкта концесії є: виробництво, транспортування й поставка теплової енергії (забезпечення послугами з централізованого опалення та гарячого водопостачання населення і юридичних осіб різних форм власності в місті Сєвєродонецьк Луганської області).

^ Фінансування об'єкта концесії.

3. Фінансування об'єкта концесії здійснюється у відповідності до кошторису витрат
на його утримування (експлуатацію) і складається з суми витрат на розвиток об'єкта
концесії у відповідності до Програми інвестиційних вкладень, а також витрат
Концесіонера, зазначених у пунктах 7.2.1 - 7.2.5, 7.12, 7.24.

Витрати Концесіонера, зазначені в п.п. 7.2.1-7.2.5, 7.12, 7.13, 7.24. не вважаються інвестиційними вкладеннями Концесіонера в об'єкт концесії й не включаються в суму, зазначену в п. 3 даного договору.

Права та обов'язки Концесієдавця.

4. Концесієдавець має право:

4.1. Здійснювати контроль за дотриманням Концесіонером умов даного договору.

4.2. Вимагати дострокового розірвання даного договору у випадку істотного
порушення Концесіонером його умов.

 1. Вимагати від Концесіонера відшкодування збитків у випадку погіршення стану
  об'єкта концесії, яке сталося з вини Концесіонера.

 2. Протягом терміну дії договору концесії встановлювати напрямки, форми, строки
  і обсяги фінансування поліпшень основних фондів об'єкта концесії за рахунок коштів
  бюджетів всіх рівнів, у тому числі за рахунок концесійних платежів, що надійшли.

 3. Одержувати від Концесіонера інформацію, необхідну для реалізації своїх прав і
  виконання обов'язків.

5. Концесієдавець зобов'язаний:

5.1. Передати Концесіонеру об'єкт концесії згідно акту приймання-передачі в строк -не пізніше 30 календарних днів віддати укладання цього договору.

5.2 Надати Концесіонеру в строк-не пізніше 30 календарних днів від дати укладання цього договору:

концесійний договір;

копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно;

 • копії технічних паспортів на нерухоме майно;

 • копії Державних актів на право користування землею;
  експертну оцінку цілісного майнового комплексу КП "СТКЕ".
 1. Вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань (Форма звіту -
  відповідно до Додатку 2 до договору).

 2. Своєчасно погоджувати економічно обґрунтовані тарифи дня об'єкту концесії
  відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

 3. Зберігати комерційну таємницю Концесіонера та не втручатися в господарську
  діяльність Концесіонера.

5.6. По мірі внесення Концесіонером інвестицій, передбачених цим договором,
підписувати з Концесіонером щоквартально акт про внесення інвестицій.

5.7. Надати Концесіонеру в користування земельні ділянки, необхідні для здійснення
концесійної діяльності, на умовах оренди.

Права та обов'язки Концесіонера.

16. Концесіонер має право:

 1. Здійснювати підприємницьку діяльність на основі управління (експлуатації) та
  будівництва об'єктом концесії.

 2. Вимагати розірвання даного договору у випадку порушення Концесієдавцем
  умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору.

 3. На продовження строку дії даного договору у випадку виконання його умов, і
  згоди Концесієдавця.

 4. За узгодженням з Концесієдавцем за рахунок власних коштів здійснювати
  поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, отриманого в концесію.

6.5. Отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги).

 1. На відшкодування витрат, здійснених у зв'язку з поліпшенням майна,
  отриманого в концесію, за рахунок отриманого прибутку.

 2. На контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті
  концесії третіх осіб.

 3. Використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів,
  отриманих у концесію.

 4. Концесіонер не має права самостійно передавати свої права й зобов'язання з
  виконання концесійного договору третім особам.

7. Концесіонер зобов'язаний:

7.1. Внести інвестиції, передбачені Інвестиційною програмою (Додаток 3),
мінімальний розмір яких становить 9,156 млн. грн., з яких 2.430 млн. грн. внести
протягом одного року після укладення концесійного договору з урахуванням індексу
інфляції, які Концесіонер зобов'язаний внести в порядку, передбаченому Інвестиційною
програмою (Додаток 3).

У разі, якщо фактична вартість обладнання, придбаного на виконання Інвестиційної програми (Додаток 3), перевищує суму, зазначену в Додатку 3, вартість інвестицій збільшується на відповідну суму перевищення.

7.2. Здійснити повне погашення кредиторської заборгованості об'єкта концесії, що
існувала на дату підписання концесійного договору, в т. ч.:

 1. Концесіонер зобов'язаний погасити заборгованість Підприємства із заробітної
  плати та внесків на пенсійне та соціальне страхування у розмірі, що існує на момент
  підписання цього договору, - протягом одного місяця з моменту підписання цього
  договору. Строк погашення заборгованості внесків на пенсійне та соціальне страхування
  може бути відкоригований за домовленістю з відповідними контролюючими органами.

 2. Концесіонер зобов'язаний погасити заборгованість Підприємства зі сплати
  податків (внесків), що існують на момент підписання цього договору, - протягом одного
  місяця з моменту підписання цього договору. Строк погашення заборгованості може бути
  відкоригований за домовленістю з місцевим податковим органом. За погодженням з
  кредиторами допускається реструктуризація кредиторської заборгованості.

 3. Концесіонер зобов'язаний погасити заборгованість Підприємства за кредитами,
  гарантіями та відсотками по них, що існують на момент підписання цього договору, або
  пролонгувати укладені кредитні договори, - з моменту передачі об'єкта концесії та
  одержання Концесіонером відповідної ліцензії на здійснення підприємницької діяльності
  по наданню послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, але не
  пізніше 60 календарних днів з моменту одержання Концесіонером відповідної ліцензії. За
  погодженням з кредиторами допускається реструктуризація кредиторської заборгованості.

7.2.4. Концесіонер зобов'язаний погасити заборгованість Підприємства перед
енергопостачальними організаціями, що існує на перше число місяця, в якому
укладатиметься цей договір, і яка підтверджується підписаними актами звірок, - з моменту
передачі об'єкта концесії та одержання Концесіонером відповідної ліцензії на здійснення
підприємницької діяльності по наданню послуг з централізованого опалення та гарячого

водопостачання, але не пізніше 60 календарних днів з моменту одержання Концесіонером відповідної ліцензії. За погодженням з кредиторами допускається реструктуризація кредиторської заборгованості.

7.2.5. Концесіонер зобов'язаний погасити іншу кредиторську' заборгованість, що існує на перше число місяця, в якому укладатиметься цей договір, і яка підтверджується підписаними актами звірок. - з моменту передачі об'єкта концесії та одержання Концесіонером відповідної ліцензії на здійснення підприємницької діяльності по наданню послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, але не пізніше 60 календарних днів з моменту одержання Концесіонером відповідної ліцензії. За погодженням з кредиторами допускається реструктуризація кредиторської заборгованості.

Погашення всієї вищезазначеної кредиторської заборгованості здійснюється у порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України, в т.ч. шляхом переведення боргу КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» на Концесіонера зі складанням відповідного графіку погашення заборгованості, який погоджує кредитор.

Концесіонер одержує право вимоги стосовно всієї дебіторської заборгованості по об'єкту концесії, що існує на момент підписання цього договору, шляхом укладення відповідного договору переуступки боргу між Концесіонером та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго».

7.3. Виконувати умови даного договору.

7.4. Укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) із
працівниками - громадянами України, у тому числі з колишніми працівниками
Підприємства. У разі зміни керівника Концесіонера здійснювати узгодження кандидатури
для призначення на цю посаду з Концесієдавцем протягом 1 (одного) року з моменту
підписання цього договору.

7.5. Виконати роботи та внести інвестиції, необхідні дня поліпшення переданих у
концесію споруд та устаткування в строки, установлені Інвестиційною програмою
(Додаток 3). Забезпечити протягом терміну дії концесійного договору відшкодування
інвестиційних вкладень за рахунок отриманого прибутку й досягнення рентабельної
роботи не пізніше 2010 року.

Цінності, передбачені в розділі Терміни (поняття інвестиції в об'єкт концесії) даного договору здобувають статус інвестицій в об'єкт концесії (інвестиційних вкладень) лише у випадку затвердження спеціально уповноваженим Концесієдавцем органом актів виконаних робіт (наданих послуг), переліків придбаного рухомого й нерухомого майна, устаткування і матеріалів.

 1. Погоджувати з Концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам
  своїх майнових прав, які випливають із даного договору.

 2. Використовувати на об'єкті концесії матеріали й сировину переважно
  вітчизняного виробництва відповідно до умов даного договору.

 3. Утримувати об'єкт концесії в належному технічному стані згідно з вимогами
  державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері
  діяльності.

 4. Нести відповідальність за виконання умов даного договору і законодавства
  України третіми особами, які залучені до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії.

7.10. Використати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів,
отриманих у концесію.

7.11. Після закінчення строку, на який був укладений концесійний договір, передати
об'єкт концесії в належному технічному стані згідно з вимогами держав них стандартів,
норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності Концесієдавцю
відповідно до умов даного договору протягом 30 днів з моменту закінчення терміну дії
договору, а також передати земельні ділянки протягом 30 днів відповідно до діючого
законодавства України й умовами договору оренди землі.

7.12. Погасити видатки, що пов'язані з ліквідацією підприємства
«Сєвєродонецьктешгокомуненерго».

7.13. Внести єдиноразовий фінансовий внесок до бюджету міста в розмірі 9 000 000
грн. (дев'ять мільйонів гривень), з яких 4 000 000 грн. (чотири мільйони гривень) внести
протягом першого місяця з моменту підписання договору, а наступні 5 000 000 грн. (п'ять
мільйонів гривень) - не пізніше шести місяців з моменту підписання договору шляхом
перерахування зазначених коштів на рахунки спеціального фонду головних розпорядників
бюджетних коштів для виконання окремих доручень та інвестиційних проектів або на
рахунки загального фонду згідно з планом соціально-економічного розвитку
М.Сєвєродонецька на 2009 рік відповідно до наданого Концесієдавцем листа.

 1. Використовувати отриманій у концесію об'єкт за цільовим призначенням
  (відповідно профілю виробничої діяльності Підприємства). Надавати концесійні послуги
  з забезпечення послугами централізованого опалення та гарячого водопостачання всіх
  категорій споживачів. Здійснювати діяльність з централізованого опалення та гарячого
  водопостачання з обов'язковим додержанням ліцензійних умов. Протягом дії цього
  договору забезпечити: надання послуг з централізованого опалення та гарячого
  водопостачання всім категоріям споживачів в м. Сєвєродонецьку' відповідно до
  нормативів, норм, стандартів, порядків і правил: ведення у встановленому законодавством
  порядку обліку зазначених послуг; вжиття заходів для ощадливого використання
  енергетичних ресурсів; проведення розрахункі в у повному' обсязі за спожиті енергоносії.

 2. Надавати погоджений обсяг послуг відповідно до затверджених нормативів
  споживання й/або заявленими потребами. При цьому обсяг обов'язкових послуг
  забезпечення послугами централізованого опалення та гарячого водопостачання для
  населення, підприємств, організацій й установ повинен здійснюватися з урахуванням
  зміни потреби абонентів, зміни їхньої кількості.

7.16. Забезпечувати розвиток систем централізованого опалення та гарячого
водопостачання відповідно до потреб будівництва й розвитку об'єктів житлового,
промислового й соціально - культурного призначення.

 1. Забезпечувати усунення ушкоджень на мережах централізованого опалення та
  гарячого водопостачання відповідно до вимог чинного законодавства.

 2. Забезпечувати щорічне зниження кількості обґрунтованих скарг абонентів.
 1. Виконувати визначені державою мобілізаційні завдання протягом усього
  терміну дії договору.

 2. Здійснювати заходи щодо екологічної безпеки виробництва відповідно до
  вимог природоохоронного законодавства України.

7.21. Виконувати комплекс енергозберігаючих, водоохоронних заходів щодо
раціонального використання водних ресурсів.

 1. Інформувати споживачів через засоби масової інформації про свою діяльність, у
  строки й у порядку, установленому законодавством.

 2. Надавати:
 • щокварталу Концесієдавцю через спеціально уповноважений Концесієдавцем
  орган (Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради) звіти про виконання умов
  концесійного договору, технічну, бухгалтерську, податкову й іншу документацію
  відповідно до чинного законодавства України та установленими спеціально
  уповноваженим Концесієдавцем органом вимогами;

 • спеціально уповноваженому Концесієдавцем органу доступ до документів,
  інформації, об'єктам, необхідним для складання звітів для Концесієдавця;

 • за підсумками півріччя спеціально уповноваженому Концесієдавцем органу акт
  виконаних робіт відповідно до умов концесійного договору на затвердження.

7.24. За рахунок власних коштів здійснювати витрати по залученню і
обслуговуванню позичених коштів у випадку їхнього залучення, а також здійснювати
витрати по страхуванню об'єкта концесії.


 1. Концесіонер має також й інші права та обов'язки, передбачені даним договором
  і законодавством України.

 2. Вести облік витрат по субсидіях та пільгах населення та своєчасно надавати
  розрахунки до Управління праці та соціального захисту населення міської ради для
  отримання коштів з державного бюджету.

 3. Забезпечувати безперебійно цілодобово послугами централізованого опалення
  в опалювальний період протягом терміну дії договорів з наявними абонентами з
  урахуванням розвитку інфраструктури територіальної громади м. Сєвєродонецька
  Луганської області.

 4. Здійснювати плату за землю, яка надана в користування Концесіонерові для
  здійснення концесійної діяльності, у порядку передбаченому діючим законодавством
  України.

 5. Використовувати об'єкти права інтелектуальної власності
  КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" у порядку, передбаченому чинним законодавством
  України.

^ Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів.

8. Концесіонер сплачує перший внесок за надання об'єкта в концесію шляхом
перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету № 33215871700080 в ГУДКУ у
Луганській області, МФО 804013, код одержувача 24046627, код доходів 22080401 у
розмірі 206 139 грн. ( двісті шість тисяч сто тридцять дев'ять гривень) протягом 10
робочих днів від дня підписання цього договору.

Наступні концесійні платежі повинні вноситися Концесіонером щокварталу в п'ятиденний термін від дати, установленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - у десятиденний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу) у розмірі, що встановлюється в порядку, передбаченому Методикою розрахунку концесійних платежів, затвердженою постановою КМУ від 12.04.2000 року № 639, незалежно від результату господарської діяльності (розрахунок концесійних платежів зазначений в Додатку 6).

Розмір річного концесійного платежу, на момент підписання договору, становить 2 473 675 грн. (два мільйони чотириста сімдесят три тисячі шістсот сімдесят п'ять гривень) та не може перевищувати 10 % вартості майна, що передасться в концесію.

За домовленістю між сторонами Концесіонерові можуть бути надані пільги щодо сплати концесійних платежів, у порядку й на умовах передбачених чинним законодавством України, про що сторонами укладається окрема додаткова угода.

^ Умови передачі та повернення об'єкта концесії.

9. Передача об'єкта в концесію здійснюється не пізніше 30 календарних днів після
укладання даного договору і оформляється актом прийому-передачі (Додаток 7 до цього
договору).

Передача в концесію об'єкта здійснюється за умови:

 • розроблення Концесіонером та погодження Сєвєродонецькою міською радою
  (органами, уповноваженими приймати рішення про передачу об'єктів у концесію) бізнес-
  плану беззбиткової діяльності;

 • наявності свідоцтв про право власності на нерухоме майно та технічної
  документації на споруди та обладнання, які передаються в концесію у складі об'єкта
  концесії;

 • здійснення Концесієдавцем інвентаризації та оцінки майна, яке передається в
  концесію.

10. Майно, отримане в концесію, включається в баланс Концесіонера, із вказівкою,
що дане майно отримане в концесію.

Правовий режим майна, яке надається в концесію або створюється на виконання умов цього договору, визначається з урахуванням Закону України "Про концесії".

11. Передача об'єкта в концесію не тягне за собою перехід права власності на цей
об'єкт до Концесіонера та не припиняє права комунальної власності на цей об'єкт.

Право власності на поліпшене, реконструйоване, технічно переоснащене, створене, придбане за рахунок інвестицій на виконання умов концесійного договору майно залишається за Концесієдавцем. Майно, що придбане Концесіонером на виконання концесійного договору і не є інвестиціями, належить йому на праві власності.

Концесіонерові належить право власності на прибуток, отриманий від управління (експлуатації) об'єкта концесії, а також на продукцію, отриману в результаті виконання умов концесійного договору.

Відчуження, оренда, вивід з експлуатації і ліквідація основних фондів, отриманих у концесію, створених у зв'язку з виконанням умов концесійного договору, або придбаних у рахунок інвестицій здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і відповідних рішень Кониесієдавця.

12. Після закінчення строку, на який був укладений даний договір, у випадку
його розірвання, ліквідації Концесіонера, у тому числі у зв'язку з визнанням його
банкрутом або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської
діяльності. Концесіонер зобов'язаний повернути Концесієдавцю об'єкт концесії в
належному стані (з урахуванням нормального зносу) разом з усіма невіддільними
поліпшення ми такого об'єкта, здійсненими за час концесії, а також разом зі створеним і
придбаним у виконання концесійного договору майном, незалежно від суми нарахованих
амортизаційних відрахувань із урахуванням вкладених інвестицій, у тому числі, які не
були компенсовані Концесіонером у результаті концесійної діяльності, а також
нерозподіленого амортизаційного відрахування.

Повернення об'єкта концесії здійснюється протягом 30 днів з моменту закінчення терміну дії договору, про що складається відповідний акт.

У випадку дострокового розірвання договору передача майна здійснюється в строк, установлений у додатковій угоді до концесійного договору, але не більше 60 днів.

Якщо Концесіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати Концесієдавцю збитки, отримані в результаті цього в повному обсязі, або здійснити повне відновлення об'єкта концесії, якщо не доведе, що погіршення або загибель відбулися не по його провині і якщо ці збитки не були відшкодовані відповідно до укладених договорів страхування майна, переданого в концесію.

13. Роботи й зобов'язання, пов'язані зі здійсненням концесійної діяльності (у тому
числі по поліпшенню, модернізації об'єкта концесії), виконуються відповідно до
інвестиційної програми (Додаток 3 до договору).

Види діяльності і ліцензування.

 1. За умовами даного договору Концесіонер здійснює наступні види діяльності, як
  концесійні: послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

 2. Концесіонер зобов'язується за свій рахунок одержати ліцензії на здійснення
  підприємницької діяльності по наданню послуг з централізованого опалення та гарячого
  водопостачання.

 3. Ліцензії отримуються Концесіонером до початку виконання відповідних видів
  робіт. Копії отриманих ліцензій надаються Концесієдавцю.

Умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень.

17. З метою використання об'єкта концесії для надання послуг з централізованого
опалення та гарячого водопостачання споживачам на території м. Сєвєродонецька
Луганської області, Концесіонер здійснює поліпшення (створення) майна в обсягах і
строки відповідно до інвестиційної програми.

Фінансування поліпшень (створення) майна здійснюється за рахунок Концесіонера.

18. Концесієдавець зобов'язаний відшкодувати Концесіонерові витрати, зроблені
ним у зв'язку із зазначеними в пункті 17 поліпшеннями, або вартість створеного
(придбаного) майна, що переходить у власність територіачьної громади м.
Сєвєродонецька Луганської області в частині, що не була компенсована Концесіонером у
результаті концесійної діяльності, протягом 5 років з моменту розірвання договору. У
випадку, дострокового розірвання договору з ініціативи або з вини Концесієдавця, то
відшкодування відбувається протягом 3 років з моменту розірвання договору.

Порядок використання амортизаційних відрахувань.

19. Протягом усього строку дії даного договору Концесіонер у порядку,
передбаченому законодавством України, нараховує суми амортизаційних відрахувань на
основні засоби, отримані в концесію або створені на виконання умов концесійного
договору.

20. Амортизаційні відрахування, нараховані на основні фонди, отримані в концесію
або створені у зв'язку з виконанням умов даного договору, залишаються в розпорядженні
Концесіонера й використаються винятково на відновлення основних фондів,
отриманих у концесію, або створених у зв'язку з виконанням умов даного договору.

Умови встановлення цін і тарифів.

21. Концесієдавець і Концесіонер дійшли згоди стосовно того, що:

- ціни (тарифи) на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, що надаються Концесіонером, на момент укладання договору зазначені в Додатку 8 до договору. Зміна цін (тарифів) здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Використання вітчизняних матеріалів і сировини.

22. Для виконання даного договору Концесіонер використовує сировину й матеріали
в першу чергу вітчизняного виробництва, що відповідають діючим стандартам якості за
інших рівних умов із сировиною й матеріалами, зробленими в інших країнах, за умови
їхньої сертифікації на території України.

Умови використання Концесіонером праці працівників - громадян України.

23.1. Збереження робочих місць існуючих на Підприємстві на момент підписання
договору, протягом 2-х років, за винятком звільнення на підставі пунктів 2 й 6 статті 40
Кодексу Законів про працю України, або здійснення працівником дій, за які
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 статті 40 і статті 41
Кодексу Законів про працю України.

23.2. Недопущення утворення заборгованості по заробітній платі перед
працівниками. Нарахування та виплата заробітної плати здійснюється відповідно до
законодавства України.


 1. КОНЦЕСІОНЕР:

  ^ ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКТЕПЛО"

  КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ:

  Міським голова

  Грииишин Володимир Омелянович
  На вимогу кожної із сторін даний договір може бути розірваний за рішенням
  суду у випадку невиконання сторонами своїх зобов'язань, а також з інших підстав,
  передбачених законодавством України.

 2. У випадку виникнення обставин, що викликають необхідність зміни умов
  даного договору, сторона повинна попередити письмово іншу сторону за 30 днів. Зміна
  умов договору оформляється додатковою угодою, що підписується Концесієдавцем і
  Концесіонером і є невід'ємною частиною даного договору.

 3. Дія цього договору може бути достроково розірвана в наступних випадках:
 1. за письмовою згодою обох сторін;

 2. у судовому порядку у разі порушення Концесіонером п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.8, 7.10,
  7.12, 7.15, 7.16, 7.24, 25 цього договору;

41.3. за ініціативою Концесіонера у випадку невиконання Концесієдавцем
зобов'язань, передбачених цим договором у п.п. 5.1; 5.2;5.4 - 5.7;

41.4. з підстав, передбачених законодавством України.

42. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи Концесієдавця з
підстав, не передбачених п.п.41.1-41.3 п.41 цього договору, Концесієдавець зобов'язаний
не пізніше ніж в 6-ти місячний строк з моменту дострокового розірвання цього договору
відшкодувати Концесіонеру вартість невідшкодованих інвестиційних вкладень за рахунок
прибутку від фінансово-господарської діяльності Концесіонера у розмірі їх залишкової
вартості збільшеної на суму податку на додану вартість та проіндексовану відповідно до
індексу інфляції за період з дати внесення інвестицій до дати їх повернення.

Розв'язання спорів, що виникають із концесійного договору.

43. Спори, шо виникають з даного договору, розглядаються відповідно до
законодавства України в судовому порядку.

Заключні положення.

44. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

Строк дії даного договору може бути продовжений у випадку виконання Концесіонером умов концесійного договору та за узгодженням з Концесієдавцем.

45. Концесійний договір укладений у двох примірниках, по одному для кожної
зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

46. Всі додатки до концесійного договору є його невід'ємною частиною, у тому
числі:

Додаток 1 - Перелік і вартість майна, переданого в концесію.

Додаток 2 - Звіт про використання амортизаційних відрахувань.

Додаток 3 - Інвестиційна програма із визначенням строків і обсягів вкладення інвестицій в об'єкт концесії, із вказівкою переліку робіт і напрямків їхнього використання.

Додаток 4 - Обсяг обов'язкових послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення, підприємств, організацій і установ.

Додаток 5 - Форма звіту про виконання концесійного договору, і перелік документів, які Концесіонер зобов'язаний надавати вповноваженому контролюючому органу.

Додаток 6 - Розрахунок концесійних платежів.

Додаток 7 - Акт приймання-передачі об'єкта концесії.

Додаток 8 - Ціни (тарифи) на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання які надаються Концесіонером на момент укладання договору.

Додаток 9 - Перелік та обсяг дебіторської заборгованості.

Додаток 10 - Перелік та обсяг кредиторської заборгованості.

Юридичні адреси й реквізити сторін:

КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ:

Сєвєродонецька міська рада

93404 м. Сєвєродонецьк Луганської області

вул. Леніна.32,

код ЄДРПОУ 26204220

р/р 35417016000084 в ГУДКУ

в Луганській області, МФО 804013

ПІДПИСИ:

КОНЦЕСІОНЕР:

Директор

ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКТЕПЛО"

Наволовський Ростислав Романович

М.П. '17" липня 2009 року

М.П. "17" липня 2009 року


11

12