asyan.org
добавить свой файл
1
Цикл з післяумовою.

Для циклів з післяумовою треба запам’ятати:

 1. До слова REPEAT записуються початкове значення змінної величини.

 2. Дії, які треба повторити записуються між словами REPEAT … UNTIL.

 3. Якщо умова істинна, то цикл закінчується(умова циклу є умовою виходу із циклу)

 4. Цикл з післяумовою може виконуватись яку завгодно кількість разів.

 5. Параметр циклу (змінна величина) може бути довільного типу: INTEGER або REAL.

 6. Параметр циклу (змінна величина) ми можемо збільшувати або зменшувати на яку завгодно величину (приклад Х:=Х+2; або Х:=Х+0.3 )

 7. Цикл з післяумовою завжди виконується хоча б один раз, незважаючи на значення змінної величини, що є його параметром.

 8. Якщо ми забудемо змінювати змінну величину(параметр, приклад Х:=Х+0.2) , то такий цикл буде виконуватися „ вічно”.

 9. Загальний вид циклу з післяумовою такий:

REPEAT

Тіло циклу

UNTIL умова виходу із циклу

10.

Цикл з передумовою.

Для циклів з передумовою треба запам’ятати :

 1. Цикл з післяумовою може виконуватись яку завгодно кількість разів.

 2. Параметр циклу (змінна величина) ми можемо збільшувати або зменшувати на яку завгодно величину (приклад Х:=Х+2; або Х:=Х+0.3 )

 3. Параметр циклу (змінна величина) може бути довільного типу: INTEGER або REAL

 4. Якщо ми забудемо змінювати змінну величину(параметр, приклад Х:=Х+0.2) , то такий цикл буде виконуватися „ вічно”.

 5. Якщо умова істинна, то цикл починається (умова циклу є умовою входження в цикл.)

 6. Цикл з передумовою може не виконуватися жодного разу, якщо до початку циклу змінна величина, що є його параметром, не відповідає умові циклу.

 7. До слова WHILE записуються початкове значення змінної величини.

 8. Дії, які треба повторити записуються між словами BEGIN… END;

 9. Загальний вид циклу з передмовою такий:

WHILE умова виконання циклу DO

BEGIN

Тіло циклу

END;
Цикл з параметром.

Для циклів з параметром треба запам’ятати :

1 . Цикл з параметром виконується строго наперед задану кількість разів

2. Параметр циклу (змінна величина, що керує циклом) може бути лише типу INTEGER.

3. параметр циклу набуває початкового значення автоматично.

4. параметр циклу збільшується або зменшується на одиницю автоматично.

5. Якщо нам потрібно виконати в циклі декілька дій, то в цьому випадку всі оператори, що входять в цикл , беруться в операторні дужки BEGIN … END.

6.Загальний вид циклу з параметром:

FOR змінна:=початкове значення TO кінцеве значення DO

тіло циклу

або FOR кінцеве значення DOWNTO змінна:=початкове значення

DO тіло циклу


Назва оператора циклу

Формат запису

Чи є змінна , що керує роботою уциклу

Тип параметру

Як надається параметру початкове знач.

Як

ким і на яку величину змінюється значення параметра

Скільки разів може виконуватися тіло циклу

Наявність оператор них дужок для тіла циклу

З параметром


З передумовою


З післяумовою