asyan.org
добавить свой файл
1
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 1

1. Основні чинники, які впливають на якість освіти у вищих навчальних закладах:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________

1.5._______________________________________________________________
2. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модуль організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________
3. Види контролю знань студентів:

3.1._______________________________________________________________

3.2._______________________________________________________________

3.3._______________________________________________________________

3.4._______________________________________________________________
4. Компетентність – це необхідні для даного виду діяльності:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________

4.3. _______________________________________________________________
5. Завдання профспілкової організації студентів:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

5.4. _______________________________________________________________

Викладач: ______________________
^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 2

1. Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти містить такі основні положення:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________
2. Заліковий кредит – це:

2.1. _______________________________________________________________
3. Види навчальної роботи студента:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________

3.3. _______________________________________________________________

3.4. _______________________________________________________________

3.5. _______________________________________________________________

3.6. _______________________________________________________________

3.7. _______________________________________________________________

4. Навчальний план підготовки фахівця визначає:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________

4.3. _______________________________________________________________

4.4. _______________________________________________________________

4.5. _______________________________________________________________

4.6. _______________________________________________________________
5. До об’єктів соціальної інфраструктури університету відносяться:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

5.4. _______________________________________________________________


Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”

Варіант № 3
1. Кредитно-модульна система базується на таких засадах:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________
2. Модуль – це:

2.1. _______________________________________________________________
3. Права студента:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________

3.3. _______________________________________________________________

3.4. _______________________________________________________________

3.5. _______________________________________________________________

3.6. _______________________________________________________________

3.7. _______________________________________________________________

3.8. _______________________________________________________________
4. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої школи:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________

4.3. _______________________________________________________________

4.4. _______________________________________________________________
5. До об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури університету відносяться:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________


Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 4
1. Європейська система пере зарахування кредитів базується на наступних ключових моментах:

1.1._______________________________________________________________

1.2._______________________________________________________________

1.3._______________________________________________________________
2. Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення занять:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________

2.3. _______________________________________________________________
3. Обов’язки студента:

3.1. ______________________________________________________________

3.2. ______________________________________________________________
4. Галузевий стандарт вищої освіти – освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів установлює:

4.1. ______________________________________________________________

4.2. ______________________________________________________________

4.3. ______________________________________________________________

4.4. ______________________________________________________________

4.5. ______________________________________________________________
5. До об’єктів культури в університеті відносяться:

5.1. ______________________________________________________________

5.2. ______________________________________________________________

Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 5

1. Функції бібліотеки:

1.1. ______________________________________________________________

1.2. ______________________________________________________________

1.3. ______________________________________________________________
2. Види навчальної роботи студента:

2.1. ______________________________________________________________

2.2. ______________________________________________________________

2.3. ______________________________________________________________

2.4. ______________________________________________________________

2.5. ______________________________________________________________

2.6. ______________________________________________________________

2.7. ______________________________________________________________
3. Модуль – це:

3.1. _______________________________________________________________
4. Кредитно-модульна система базується на таких засадах:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________
5. Обов’язки студента:

5.1. ______________________________________________________________

5.2. ______________________________________________________________

Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 6
1. Основні чинники, які впливають на якість освіти у вищих навчальних закладах:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________

1.5._______________________________________________________________
2. Кредитно-модульна система базується на таких засадах:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________
3. Індивідуальний навчальний план формується для студента на підставі переліку змістових модулів, сформованих на основі:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________
4. Заліковий кредит – це:

4.1. _______________________________________________________________

______________________________________________________________
5. Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення занять:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

Викладач: ______________________
^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 7

1. Види контролю знань студентів:

1.1. ______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________
2. Права студента:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________

2.3. _______________________________________________________________

2.4. _______________________________________________________________

2.5. _______________________________________________________________

2.6. _______________________________________________________________

2.7. _______________________________________________________________

2.8. _______________________________________________________________
3. Кваліфікація як здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов’язки у межах певного виду діяльності, має два параметри:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________
4. Навчальний план підготовки фахівця визначає:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________

4.3. _______________________________________________________________

4.4. _______________________________________________________________

4.5. _______________________________________________________________

4.6. _______________________________________________________________
5. Галузевий стандарт вищої освіти – освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів установлює:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

5.4. _______________________________________________________________

5.5. _______________________________________________________________
Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 8
1. Європейська система пере зарахування кредитів базується на наступних ключових моментах:

1.1. _____________________________________________________________

1.2._______________________________________________________________

1.3._______________________________________________________________
2. Завдання профспілкової організації студентів:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________

2.3. _______________________________________________________________

2.4. _______________________________________________________________
3. До об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури університету відносяться:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________

3.3. _______________________________________________________________
4. Напрями діяльності студентського самоврядування:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________

4.3. _______________________________________________________________

4.4. _______________________________________________________________

4.5. _______________________________________________________________
5. Види навчальної роботи студента:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

5.4. _______________________________________________________________

5.5. _______________________________________________________________

5.6. _______________________________________________________________

5.7. _______________________________________________________________

Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 9
1. Основні чинники, які впливають на якість освіти у вищих навчальних закладах:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________

1.5._______________________________________________________________


  1. Європейська система пере зарахування кредитів базується на наступних ключових моментах:

2.1._______________________________________________________________

2.2._______________________________________________________________

2.3._______________________________________________________________
3. Заліковий кредит – це:

3.1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Види контролю знань студентів:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________

4.3. _______________________________________________________________

4.4. _______________________________________________________________
5. Кваліфікація як здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов’язки у межах певного виду діяльності, має два параметри:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 10
1. Галузевий стандарт вищої освіти – освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів установлює:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________

1.5. _______________________________________________________________
2. До об’єктів культури в університеті відносяться:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________
3. Кредитно-модульна система базується на таких засадах:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________
4. Модуль – це:

4.1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Компетентність – це необхідні для даного виду діяльності:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 11
1. Види навчальної роботи студента:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________

1.5. _______________________________________________________________

1.6. _______________________________________________________________

1.7. _______________________________________________________________
2. Галузевий стандарт вищої освіти – освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів установлює:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________

2.3. _______________________________________________________________

2.4. _______________________________________________________________

2.5. _______________________________________________________________
3. Завдання профспілкової організації студентів:

3.1._______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________

3.3. _______________________________________________________________

3.4. _______________________________________________________________
4. Індивідуальний навчальний план формується для студента на підставі переліку змістових модулів, сформованих на основі:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________
5. Напрями діяльності студентського самоврядування:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

5.4. _______________________________________________________________

5.5. _______________________________________________________________
Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 12
1. Обов’язки студента:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________
2. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої школи:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________

2.3. _______________________________________________________________

2.4. _______________________________________________________________
3. До об’єктів соціальної інфраструктури університету відносяться:

3.1._______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________

3.3. _______________________________________________________________

3.4. _______________________________________________________________
4. Основні чинники, які впливають на якість освіти у вищих навчальних закладах:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________

4.3. _______________________________________________________________

4.4. _______________________________________________________________

4.5._______________________________________________________________
5. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модуль організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________
Викладач: ______________________


^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 13
1. Навчальний план підготовки фахівця визначає:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________

1.4. _______________________________________________________________

1.5. _______________________________________________________________

1.6. _______________________________________________________________
2. До об’єктів культури в університеті відносяться:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________
3. Види контролю знань студентів:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________

3.3. _______________________________________________________________

3.4. _______________________________________________________________
4. Заліковий кредит – це:

4.1. _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Декларації про єдину загальноєвропейську зону вищої освіти містить такі основні положення:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

5.4._______________________________________________________________


Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 14
1. До об’єктів спортивно-оздоровчої інфраструктури університету відносяться:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________
2. Компетентність – це необхідні для даного виду діяльності:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________

2.3. _______________________________________________________________
3. Основні функції контролю знань студентів:

3.1. _______________________________________________________________

3.2. _______________________________________________________________

3.3. _______________________________________________________________

3.4. _______________________________________________________________

3.5. _______________________________________________________________
4. Європейська система пере зарахування кредитів базується на наступних ключових моментах:

4.1. _______________________________________________________________

4.2._______________________________________________________________

4.3._______________________________________________________________
5. Права студента:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

5.3. _______________________________________________________________

5.4. _______________________________________________________________

5.5. _______________________________________________________________

5.6. _______________________________________________________________

5.7. _______________________________________________________________

5.8. _______________________________________________________________

Викладач: ______________________

^ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра „Фінанси і кредит”
ТЕСТИ

з дисципліни „Університетська освіта”
Варіант № 15
1. Функції бібліотеки:

1.1. _______________________________________________________________

1.2. _______________________________________________________________

1.3. _______________________________________________________________
2. Види навчальної роботи студента:

2.1. _______________________________________________________________

2.2. _______________________________________________________________

2.3. _______________________________________________________________

2.4. _______________________________________________________________

2.5. _______________________________________________________________

2.6. _______________________________________________________________

2.7. _______________________________________________________________
3. Модуль – це:

3.1. _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Кредитно-модульна система базується на таких засадах:

4.1. _______________________________________________________________

4.2. _______________________________________________________________
5. Обов’язки студента:

5.1. _______________________________________________________________

5.2. _______________________________________________________________

Викладач: ______________________