asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6Зміст


Зміст 2

1.Загальні принципи програми 4

1.1. Призначення й основні принципи 4

Головне меню 4

Робота зі списками 5

Функція допомоги 5

1.2. Характеристики програми 6

1.3. Сервіс 6

Команда УСТАНОВКА ПАРАМЕТРІВ 7

Команда АРХІВНА КОПІЯ 9

Команда ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ 10

Команда КАЛЬКУЛЯТОР 10

Команда ЗОВНІШНІ ПРОГРАМИ 11

Команда УСТАНОВКА ПАРОЛЯ 11

Команда ОСТАННІЙ ДОКУМЕНТ 12

^ 2. Облік бухгалтерських операцій 12

2.1. Рахунку 12

2.2. Ведення аналітичного обліку 14

2.3. Ведення журналу операцій 16

2.4. Уведення вхідних залишків 19

2.5. Типові операції 19

Уведення типових операцій 20

Визначення типових операцій 22

Уведення формул 23

2.5. Установка робочого періоду, інтервалу операцій, перенос операцій, закриття періоду й видалення даних. 25

Установка робочого періоду 25

Інтервал операцій 25

Перенос операцій 26

Закриття періоду 27

Видалення даних 28

2.6.Формування звітів 28

Зведені проводки 28

Шахматка 28

Оборотно-сальдовая відомість 29

Картка рахунку 29

Аналіз рахунку 30

Аналіз рахунку по субконто 30

Аналіз рахунку по датах 31

Звіти 311.Загальні принципи програми
1.1. Призначення й основні принципиПакет програм "1З-Бухгалтерія" складається із двох незалежних програм: "Облік бухгалтерських операцій" (bmp.exe) і "Платіжні документи" (uro.exe).

Програма "^ Облік бухгалтерських операцій" призначена для ведення бухгалтерських проводок, печатки первинних документів, розрахунку підсумкових показників, формування звітів для податкових органів.

Програма "^ Платіжні документи" призначена для формування, печатки й зберігання платіжних документів для банку.

Головне меню


При виклику програми "Облік бухгалтерських операцій" (запуск файлу bmp.exe) на екрані з'являється головне меню, з якого виконується обіг до всіх функцій ( див.мал.1).


Рис. 1

По горизонталі розташовані групи функцій. Активна функція виділена підсвічуванням і має спадаюче вниз меню (крім функції вихід). Для вибору пункту меню треба :

- підвести світлова пляма до потрібної групи функцій клавішами "" й "";

- у спадаючому меню підвести світловий курсор до потрібної функції клавішами "" й “" і нажати клавішу Enter. Замість вибору функції клавішами "" й “" можна нажати клавішу з буквою, виділеної іншими кольорами.

Для повернення в головне меню варто нажати клавішу Esc.

Робота зі списками


Основним режимом роботи в програмі є ведення списків (опера-ций, рахунків і т.д.). Всі списки вводяться, проглядаються й коректуються по загальному принципі.

Уведення нового запису в список здійснюється після натискання клавіші ^ Ins. Після цього здійснюється послідовне уведення даних у графи списку. Для завершення уведення треба нажати клавішу Enter. У будь-який момент можна перервати уведення натисканням клавіші Esc.

При коректуванні запису потрібно встановити світловий курсор у корректируемую графу (колонкові) на потрібний запис і нажати клавішу Enter. Потім виробляється зміна вмісту потрібного поля. Завершення коректування здійснюється аналогічно режиму уведення нового запису.

Видалення запису відбувається після натискання клавіші ^ Del. При цьому запитується підтвердження : Видалити - Enter, Відмова - Esc.

Перегляд списку виробляється за допомогою клавіш керування курсором: "" PgUp, PgDn, Home, End. За допомогою клавіш "" й "" виконується перехід між графами поточного запису.

Функція допомоги


При роботі із програмою “1З-Бухгалтерія” є наступні можливості одержання довідкової інформації:

1) Із двох останніх екранних рядків. У них відображені доступні в конкретному режимі функціональні клавіші і їхнє призначення.

2) Нажавши клавішу ^ F1 з будь-якого режиму роботи можна відкрити вікно допомоги з описом можливих дій у конкретній ситуації. Для повернення в попереднє вікно нажати клавішу Esc.

3) При роботі в більшості режимів натисканням клавіші ^ F10 виводиться на екран вікно, що містить всі можливі в поточному режимі команди й відповідні їм функціональні клавіші. Це вікно називається меню дій. Для виходу з меню дій треба нажати клавішу Esc.

4) Вибрати з головного меню пункт Допомога.
следующая страница >>