asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
РИТУАЛ

ФРАНЦИСКАНСЬКОГО

ОРДЕНУ СВІТСЬКИХ
Національна Рада ФОС України
З дозволу церковної влади текст оригіналу підготовлений Генеральними асистентами OFS

І перевірений Міжфранцисканською Літургічною Комісією за дорученням францисканських Генеральних Міністрів

Рим, березень 1983 р.
Український текст є перекладом з врахуванням видання українською мовою Тимчасової Ради ФОС України 1998 р.
За дорученням Національної Ради ФОС України

Опрацювали:

Бр.Юрій Зелінський, дух.асистент ФОС,Київ

С.Лариса Дубравська,ФОС,Львів, с.Марія Обушко,ФОС,Львів, с.Валентина Владимирова, ФОС, Вінниця, с.Світлана Гнатишина,ФОС, Вінниця.

Видання ІІ доповнене

Для внутрішнього користування.

^ СВЯТА КОНГРЕГАЦІЯ ТАЇНСТВ ТА БОЖОГО КУЛЬТУ.

Прот.№CD 1613\83

До спільнот Францисканського Ордену Світських.

5 жовтня 1983 року його Преосвященство отець Йосиф Анголо, Генеральний Міністр Третього Ордену Регулярного св.Франциска (ТОР) від імені Генеральних Міністрів Монаших Родин та Міжнародної Францисканського Ордену Світських надіслав до нас письмове прохання про ухвалу Ритуалу Францисканського Ордену Світських. З готовністю відповідаючи на його послання, та у силу повноважень, наданих нашій Святій Конгрегації папою Іваном Павлом ІІ, охоче визнаємо, тобто ухвалюємо текст Ритуалу Францисканського Ордену Світських в редакції латинською мовою та подаємо у поєднання з Декретом.

До надрукованого тексту нехай буде додана згадка про затвердження Найсвятішим престолом , а також два друковані примірники цього тексту надіслано до нашої святої конгрегації.

Будь-які інші постанови відхиляються.

Від святої Конгрегації Таїнств та Божого Культу 9 березня 1983 р., у Ювілейний рік Відкуплення людського роду.

Йосиф Кардинал Касоріа,префект

Вергіліус Ное, архієпископ Вонсарії, секретар.

І.СУТЬ СКЛАДАННЯ ОБІТНИЦІ У ФРАНЦИСКАНСЬКОМУ ОРДЕНІ СВІТСЬКИХ.
1.Бог закликав багатьох чоловіків та багатьох жінок, як подружніх, так і самотніх, а також багатьох єпархіальних священників на шлях євангелічної досконалості, через наслідування прикладу та способу життя св..Франциска з Ассизі. Закликав їх також до життя харизмою та до поширення її у світі. Ті, що пішли за голосом покликання і вступили до Францисканського Ордену Світських, зобов’язуються наслідувати Ісуса Христа, а також жити у цій Спільноті згідно з Євангелієм. Таким чином безцінний дар хрещення проявляється в їхньому житті та щоразу повніше та плідніше реалізується.

2.церква завжди з великою пошаною оцінювала цей спосіб життя, пробуджений Святим Духом «для добра Церкви та людського суспільства».(1)Тому, черех Регули, затверджені папами Миколою ІУ, Левом ХІІІ та Павлом Уі, вона турбувалася про відповідне пристосування його до вимог та очікувань Церкви, які змінюються з бігом часу.

3.Францисканці світські об’єднані у Спільноти, перебуваючи у духовній єдності зі всім народом Божим, через молитви, подяку та поновлення своїх зобов’язань жити новим життям, здійснюють Спасіння проголошене та обіцяне нам у Христі.
ІІ.НОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР РИТУАЛУ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ДОСТОСУВАННЯ.
4.Францисканські Спільноти Світських поширені в усьому світі, усвідомлюючи особливу цінність переживання плану спасіння, і надалі прагнуть згідно з цим критерієм впроваджувати і повніше реалізувати у кожному народі та кожній культурі таїнство Втіленого слова Божого, Спасителя всіх людей.

5.Обряди та молитви, про які йде мова у Ритуалі, звертаються до традиції Францисканської Спільноти у різних країнах по цілому світі.

6.Достосування цього Ритуалу є обов’язковим насамперед для Національних Рад. Обряди вступу до Спільноти та складання Обітниць слід вважати обов’язковими в істотних речах та виконувати у кожному обряді.

7.Ритуал Францисканського Ордену Світських у кожній країні та у кожному культурному контексті повинен у властивий спосіб виказувати дар Святого духа та постанову вести життя згідно євангелії, що є таким характерним для Францисканського Ордену Світських.

Це вимагає, з одного боку, специфічних елементів культури конкретного регіону, а з другого – вимагає від світського францисканця вірності власному покликанню та його католицькому характеру, тобто єдності зі свіма Спільнотами та цих Спільнот з Церквою.
ІІІ.ОБРЯДИ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ЕТАПИ ЖИТТЯ У ФРАНЦИСКАНСЬКОМУ ОРДЕНІ СВІТСЬКИХ.
8.Кандидати, після відповідного випробування терміну та підготовки, проходячи чергові ступені формації, приєднуються до Францисканського Ордену Світських . Цими ступенями є: постулат, новіціат, роки тимчасових Обітниць.

(принаймні річний період підготовки) та складання Обітниці – зобов’язання вести євангелічний спосіб життя. До цих ступенів відносяться також поновлення Обітниці та ювілей складання Обітниці. Всі члени Спільноти повинні проходити через всі ці ступені.

9.Церква через священника та Старшого Спільноти , котрі представляють Спільноту, приймає зобов’язання і Обітниці у тих, хто обіцяє виконувати спосіб життя згідно Регули

Францисканського Ордену Світських. Церква своєю привселюдною молитвою просить для них Божої допомоги та благодаті. Священник від імені Церкви благословляє їх та їхні зобов’язання , чи то Обітниці, поєднуючи їх з євхаристичною жертвою.

^ 1.ПРИЙНЯТТЯ ДО ПОСТУЛАТУ.
10.Обряд вступу до постулату, який розпочинає період формації, повинен бути простим та скромним. Добре, якщо прийняття до постулату відбувається під час Літургії Слова Божого та в присутності Спільноти.
11.В обряді беруть участь:

А)кандидати;

Б)священник, духовний асистент ФОС, або настоятель францисканської монашої родини, з якою Спільнота світських особливо пов’язана. При необхідності може бути делегований священник, обов’язком якого є проведення літургічного обряду;

В)Старший Спільноти, котрий приймає нових членів до постулату від імені Ради спільноти;

Г)місцева спільнота.

Якщо з поважних причин обряд прийняття відбувається без участі священника, обрядом керує Старший і він приймає кандидатів до проходження періоду формації.
12.Кандидат повинен чітко та однозначно висловити:

А) прохання та бажання розпочати період випробування ведення євангелічного способу життя згідно з Регулою св. Франциска з Ассизі;

Б) намір прийняття у майбутньому обов’язків і виконання за допомогою Спільноти цього способу життя в єдності і гармонії зі всією Францисканською Родиною.

^ Відновлення Обітниць Святого Хрещення та миропомазання.
Священник , вбраний в комжу і стулу, підходить до вівтаря і виголошує зібраним промову. Перед вівтарем приготована пасхальна свічка - Пасхал, яку запалюють після промови (або Старший , якщо керує обрядом прийняття,після закінчення вступного привітання урочисто вносить запалений Пасхал і встановлює його на властиве місце). Священник (або Старший, якщо керує обрядом прийняття) звертається до кандидатів, зібраних перед вівтарем:

«Дорогі брати і сестри!

Досконалість християнського життя, до якого закликаються послідовники святого Франциска, вимагає праці над розвитком чеснот і дарів Святого Духа, які нами отримані під час Таїнств Хрещення та Миропомазання. Згідно з закликами Церкви, це є необхідне підготування до євангелічного життя і апостольства в дусі святого Патріарха. Чи хочете відновити обітниці та зобов’язання Таїнства Хрещення та Миропомазання , щоб з повною свідомістю розпочати приготування до випробувального періоду та до складання довічних Обітниць.»
Кандидати: «Хочемо.»
Священник:

«Прийміть світло Христа, аби з новим старанням виконувати прийняті зобов’язання Таїнства Святого Хрещення (всі запалюють свої свічки від Пасхалу). Виголосимо зараз обітниці, складені колись через наших батьків. Питаю зараз кожного з вас:

Чи відрікаєшся від гріху, щоб жити в свободі дітей Божих?»
Кандидати: «Відрікаюсь.»
Священник:

«Чи відрікаєшся від усього, що провадить до зла, аби гріх тебе не опанував?»
Кандидати: «Відрікаюсь.»
Священник:

«Чи відрікаєшся від сатани, котрий є головним винуватцем гріха?»
Кандидати: «Відрікаюсь.»
Священник:

«Чи віруєш в Бога Отця вседержителя, Творця неба і землі?»
Кандидати: «Вірую.»
Священник:

«Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який народився від Діви Марії, страждав, помер і був похований, який воскрес із мертвих і сидить праворуч Бога Отця?»
Кандидати: «Вірую.»
13.Старший:

Нехай підійдуть брати і сестри, які бажають розпочати випробувальний період у нашій Спільноті …(перераховуються імена).
14.Один з кандидатів від імені всіх (або всі разом) висловлюють побажання розпочати випробувальний період постулату у Францисканському Ордені Світських. Старший від імені Спільноти приймає прохання кандидатів. Він може це зробити у формі запитань та відповідей, або у формі діалогу в словах, які подані нижче або в інших:
«Брати і сестри, ми, присутні тут, просимо про прийняття до вашої Спільноти Францисканського Ордену Світських. Прагнемо, з більшим натхненням і старанням жити благодаттю святого хрещення та наслідувати Ісуса Христа згідно з навчанням і прикладом св.Франциска з Ассизі. Тому обіцяємо служити для слави Божої в нашому стані життя та виконувати Його заповідь любові до людей.»
15.Старший:

«Спільнота з великою радістю приймає ваші особисті прохання, а я допускаю вас до початку періоду формації постулату.»

16.Священник:

«Церква і Францисканська Родина приймають та затверджують ваше рішення. Нехай Господь зішле вам Свою благодать для витривалості у ньому. І щоб ви стали для світу «закваскою» євангелічного життя.»
17.Всі: Амінь. Богу подяка!
Старший або священник , згідно з місцевим звичаєм, подає кожному кандидатові Євангелію, промовляючи:

«Брате (сестро), Регула і життя світських францисканців полягає у наступному:

Виконувати Євангелію господа нашого Ісуса Христа, взявши за взірець Святого Франциска Ассизького.

Намагайся,щоб Христос був натхненником та центром твого життя по відношенню до Бога і до людей.»
18.Після закінчення обряду Спільнота може по-братерськи привітати кандидатів, виразити їм свою радість та доброзичливість.
19.Секретарю Ради Спільноти слід вписати прізвища та імена новоприйнятих кандидатів до спеціальної книги.

^ 2. ОБРЯД ПРИЙНЯТТЯ ДО НОВІЦІАТУ.
20. Обряд прийняття, який є початком періоду формації новіціату, повинен відбуватися під час Літургії Слова, він розпочинається відповідною піснею.
21. В обряді беруть участь:

А)кандидати;

Б)священник, духовний асистент ФОС, або настоятель францисканської монашої родини, з якою Спільнота світських особливо пов’язана. При необхідності може бути делегований священник, обов’язком якого є проведення літургічного обряду;

В)Старший Спільноти, котрий приймає нових членів до новіціату від імені Ради спільноти;

Г) члени місцевої спільноти.

Священник, який керує обрядом, розпочинає його знаком хреста і кількома словами привітання.
Далі один з співбратів ФОС або сам священник зачитує впровадження, за поданим текстом або говорить своїми словами:
«Господь закликав нас до Спільноти, щоб вести євангелічний спосіб життя, який Сам відкрив Святому Франциску з Ассизі. Він громадить нас сьогодні, щоб ми прийняли тих, котрі під впливом Святого Духа, висловили прохання про прийняття до Францисканського Ордену Світських і прагнуть розпочати період формації новіціату. Він закінчиться складанням І-ї тимчасової Обітниці. Тобто присягою ведення євангелічного способу життя. Проголосимо зараз живу віру в господа і благаймо Його, щоб зіслав благодать святого Духа кандидатам для проведення відповідної для них формації та допомагав їм в її осягненні.»
23. Після закінчення впровадження священник говорить:

«Молімося. Господи Боже! Ти, який послав Свого Сина Ісуса Христа, який став для нас Шляхом, Істиною і Життям, даруй Свою благодать тим, хто прагне вступити до Францисканського Ордену Світських і всім нам, щоб ми уважно вслухалися в слова Євангелії та змогли їх зберегти.

Через Ісуса Христа, Господа нашого.»
24.Всі: Амінь.

^ ЛІТУРГІЯ СЛОВА.
25. На початку необхідно прочитати слова «Заохочення» св.Франциска до всіх вірних (друга версія,розд.ХІІ, вірш 87):

«Вслухаємось в слово Боже у дусі нашого святого отця Франциска, який так заохочує нас: «…молю і заклинаю вас в імя любові, котра є Бог, припадаючи до стіп ваших, щоб ці та інші слова Господа нашого Ісуса Христа ви прийняли і здійснили, і дотримувалися з покірністю та любовю».
26.^ Перше читання:Рим.6,3-11

Щоб «і ми теж жили новим життям»

Читання з листа святого Павла Апостола до Римлян

«Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестились, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з’єднані з Ним подобою Його смерті, то будемо і подобою воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розпятий з Ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більше не служити; бо , хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає: смерть над Ним більше не панує. Вмираючи бо,Він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само й ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога, в Христі Ісусі».

Слово Боже.

^ Всі: «Богу подяка.»
27.Псалом 24(23)1-2; 3-4; 5-4; 7-8; 9-10
Реф. Такий рід тих, які шукають Господа!
Господня є земля, її повнота,

Вселенна та її мешканці.

Бо Він на морях заснував її

І утвердив її на ріках.

Реф.
Хто на гору Господню зійде,

І хто буде стояти на

Його святому місці?

Той, чиї безвинні руки й чисте серце;

Хто не пильнує розумом своїх пустого

І не присягає криво.

Реф.
Він матиме від Господа благословення

І ласку від Бога свого спасіння.

Такий рід тих, які Його шукають,

Шукають лице Якового Бога.

Реф.
О брами, підніміте главні ваші,

І піднесіться ви, одвічні двері,

Щоб увійшов Цар слави.

«Хто Він, отой Цар слави -

Господь могутній і потужний,

Господь потужний у битві».

Реф.
О брами, підніміте главні ваші,

І піднесіться ви, одвічні двері,

Щоб увійшов Цар слави.

«А хто Він такий - отой Цар слави -

Господь сил, він є Цар слави».

^ Реф.
28.Читання з Євангелії: Мк.1,12-15

«Покайтеся і вірте в Євангелію».

+Слова Святої Євангелії від Марка.

«В той час : Дух повів Його в пустелю. Він перебував у пустелі сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, а ангели Йому служили.

А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: : « Сповнився час, і Царство Боже близько; покайтеся і вірте в Євангеліє».

Слово Господнє!
^ Всі: «Слава Тобі, Христе!»
29.Священник виголошує коротку проповідь; в залежності від обставин він може запропонувати учасникам «поділитися Євангелією».


ПРИЙНЯТТЯ
30. Старший:

Нехай підійдуть брати і сестри, які бажають вступити до нашої Спільноти… (перераховуються імена).
31. ^ Один з кандидатів від імені всіх (або всі разом) висловлюють побажання вступити до Францисканського Ордену Світських.
Кандидати:следующая страница >>