asyan.org
добавить свой файл
1
Форми методичної роботи з молодими вчителями-стажистами на рівні “школа - відділ освіти, районний (міський) методичний кабінет”
І етап (серпень-жовтень)

Форм і методи роботи з учителями-стажистами на рівні закладу освіти:

Серпень

 • індивідуальна бесіда з кожним молодим учителем;

 • ознайомлення з матеріально-технічною базою школи;

 • анкетування молодих учителів;

 • посвячення в учителі (засідання педради);

 • консультація “Планування роботи вчителя-предметника. Ведення шкільної документації (журнали, календарні та поурочні плани)”;

 • зустріч молодих учителів із досвідченими вчителями школи. Вибір наставників.

Вересень

 • Оглядовий контроль за роботою молодих учителів;

 • організація відвідування молодими вчителями уроків учителів-наставників;

 • консультація “Облік, оцінювання і контроль навчальних досягнень учнів”;

 • практикум “Написання конспектів уроків. Вибір методів і форм навчання відповідно до типу уроку”;

 • проведення тестування “Чи маєте Ви творчу уяву?”;

 • складання індивідуального плану стажування;

 • підготовка наказу “Про організацію стажування молодих учителів у _____ навчальному році” та ін.

Жовтень

 • взаємовідвідування уроків стажистів і наставників;

 • відвідування молодими вчителями уроків членів міжпредметної творчої групи;

 • анкетування “Які труднощі виникають”;

 • консультація “Методика проведення предметних олімпіад”;

 • практикум “Аналіз та самоаналіз уроку”;

 • тестування “Ви оптиміст чим песиміст?”.

На рівні відділу освіти та районного (міського) методичного кабінету

 • Посвячення в учителі (серпнева конференція);

 • інструктивно-методичний семінар;

 • вхідне діагностування;

 • написання наказу “Про організацію роботи з молодими вчителям у ______ навчальному році” та ін.


ІІ етап (листопад – березень)

На рівні навчального закладу:

Листопад

 • відвідування уроків у молодих учителів, які атестуються;

 • тиждень молодого вчителя (2-3 роки педагогічного стажу);

 • практикум “Педагогічне діагностування: методика проведення” (учителі-стажисти);

 • семінар “Моделювання уроку-діалогу. Труднощі у проведення уроку-діалогу” (згідно з результатами діагностування);

 • тестування “Чи маєте Ви творчу уяву?”.


Грудень

 • Консультація “Методика проведення батьківських зборів” (учителі-стажисти);

 • практикум “Моделювання уроку-семінару” (згідно з результатами діагностування);

 • тестування “Перевірте свої можливості”.


Січень

 • Бесіда “Яка література допомагає у підготовці до проведення уроків” (учителі-стажисти);

 • практикум “Моделювання уроку-конференції” (згідно з результатами діагностування).


Лютий

 • Тиждень молодого вчителя (перший рік роботи);

 • практикум “Моделювання уроку-диспуту” (згідно з результатами діагностування);

 • консультації практичного психолога (індивідуальні, групові).


Березень

 • Круглий стіл “Аналіз психолого-педагогічних ситуацій стажистами та наставниками”;

 • консультація “Підготовка учнів до незалежного оцінювання” (для молодих учителів за їхнім бажанням);

 • практикум “Моделювання уроку-консультації” (згідно з результатами діагностування);

На рівні методичного кабінету:

 • Методичні сесії (згідно з планом);

 • лабораторія мікровикладання (згідно з планом);

 • тематичні та індивідуальні консультації (за вибором);

 • клуб молодого вчителя та ін.


ІІІ етап (квітень – травень)

На рівні навчального закладу

Квітень


 • Практикум “Моделювання уроків-заліків” (згідно з результатами діагностування);

 • консультації практичного психолога (індивідуальні, тематичні);

 • методичний тиждень “Я – вчитель” (аналіз та самоаналіз уроків).


Травень

 • Звіт про виконання індивідуального плану стажування;

 • складання характеристик на вчителів-стажистів;

 • педагогічне діагностування;

 • підсумкове засідання школи молодого вчителя;

 • наказ “Про підсумки стажування молодих вчителів”.


На рівні методичного кабінету

 • Зустріч молодих учителів із ветеранами педагогічної праці, наставниками, викладачами ВНЗ;

 • аналіз результатів педагогічного діагностування;

 • планування методичної роботи на наступний рік.