asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1

до Положення про Реєстр платників

податку на додану вартістьФорма № 1-Р

^ РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

платника податку на додану вартість
Номер реєстрації в ДПА
Дата взяття на облік в ДПА
Юридична особа Фізична особа Учасник договору про спільну діяльність Реєстрація
Постійне представництво нерезидента в Україні Зміна

Особи, які виступають інвесторами відповідно до угоди про розподіл продукції місцезнаходження

Переєстрація

1 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи


2

Назва або прізвище, ім'я, по батькові
3

Назва органу державної податкової служби, де реєструється платник^ 4 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ

Поштовий індекс Країна

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок Корпус Офіс/Квартира

Контактний телефон Факс
^ 5 ДАНІ ПРО КЕРІВНИКІВ (для юридичних осіб)

Керівник: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер:

Телефон: службовий домашній

Додаткові телефони факс факс

^ Головний бухгалтер: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер:

Телефон: службовий домашній
Додаткові телефони факс факс


6 Реєстраційний (обліковий) номер (для учасників договору про спільну

діяльність і постійних представництв нерезидентів в Україні, осіб,

які виступають інвесторами відповідно до угоди про розподіл продукції)


^ 7 ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА

Номер свідоцтва про реєстрацію Індивідуальний податковий номер платника


Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який вводив дані про платника в автоматизовану систему
Підпис Дата

Прізвище, ім'я, по батькові відповідального за реєстрацію платників податків

Підпис Дата

^ 8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(для філій, відділень та інших відокремлених підрозділів)
Ідентифікаційний код головного підприємства за ЄДРПОУ

НАЗВА

^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Поштовий індекс Країна

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок Корпус Офіс/Квартира Телефон

Назва ДПІ

Назва

органу

державної

реєстрації

Дата реєстрації Номер рішення

про реєстрацію


  1. Дата виникнення податкового зобов'язання:

"___" __________________ 200__р.

(Заповнюється лише особами., у яких виникло зобов'язання зі сплати податку на додану вартість)
_____________________________________________ ______________________ _____________________

(П.І.Б) (підпис) (дата)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізічної особи
^ Продовження додатка 1

до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість
Форма № 1-Р

Пояснення щодо заповнення реєстраційної заяви

платника податку на додану вартість

Для включення до Реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ) подається заповнена заява встановленого зразка.

Дані заяви повинні бути надруковані або заповнені чорнилом темного кольору друкованими літерами. Заява заповнюється в одному примірнику.

групи


Назва групи показників


Пояснення


1


2


3


1


Ідентифікаційний код платника з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер платника з ДРФО


Наводиться з відповідних довідок


2


Назва


Наводиться назва платника податку— юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи


3


Назва органу державної податкової служби, де реєструється платник


Наводиться назва ДПА, де реєструється платник податку


4


Адресні дані платника податку


Наводяться всі реквізити місцезнаходження платника податку: поштовий індекс, країна, область, район, місто або населений пункт, район міста, вулиця (проспект, майдан, провулок тощо), будинок, корпус, офіс/квартира


5


Дані про керівників


Наводиться інформація про керівника та головного бухгалтера:

  • ідентифікаційний номер з державного реєстру фізичних осіб;

  • прізвище, ім'я та по батькові;

  • контактні телефони.

Інформація заповнюється тільки для юридичних осіб


6


Реєстраційний (обліковий) номер


Заповнюють учасники договорів про спільну діяльність, які ведуть облік результатів такої діяльності відповідно до законодавства, або постійні представництва нерезидентів в Україні, або особи, які виступають інвесторами відповідно до угоди про розподіл продукції


7


Дані про реєстрацію платника


Заповнюються працівником органу державної податкової служби, який здійснює реєстрацію. Наводиться:

  • номер Свідоцтва про реєстрацію (проставляється після видачі Свідоцтва платнику податку);

  • індивідуальний податковий номер платника податку (проставляється після видачі Свідоцтва платнику податку);

  • підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який уводив дані про платника податку в автоматизовану систему;

  • підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за реєстрацію платників податку
8


Інформація про головне підприємство


Наводиться ідентифікаційний код головного підприємства за ЄДРПОУ, його назва, місцезнаходження та дані про реєстрацію в органах державної податкової служби. Заповнюють тільки філії, відділення та інші відокремлені підрозділиУ кінці заяви обов'язково проставляється дата подання заяви, підпис керівника.

Заява підлягає контролю щодо повноти заповнення і відповідності установчим документам.