asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 23 24 25 26 27

X
ХАБАР

ХАБАРНИК

хазяїн — власник

хазяїн — господар

хазяйка — дружина

ХАЗЯЙЛИВИЙ

хазяйновитий — хазяйли-

вий

хай — гаразд

хай Бог провадить — до

побачення

халабуда — халупа

халамидник — пустун

ХАЛУПА

халупчина — халупа

хамуватий — грубий

ХАНЖА

хаос — безладдя

хаотичний — незібраний

хаотично — невпорядко-

вано

хапати — ловити

хапати — присвоювати

хапати повітря — дихати

хапатися — поспішати

хапаючись — квапливо

хапливий — поспішний

хапливо — поспішно

хапуга — хабарник

хапун — хабарник

характер — вдача

характер — витримка

характеризувати — виз­начати

характеризуватися — від­значатися

характерний — властивий характерний — показовий характерний — своєрід­ний

характерник — чарівник характерництво — чаро­дійство

харцизник — розбійник ХАРЧІ

харчувати — годувати харчувати — живити ХАРЧУВАТИСЯ хата — житло хата — квартира хатина — житло хатні — родина хатні речі — пожитки ХВАЛА ХВАЛИТИ

хвалити — прославляти ХВАЛИТИСЯ хвальба — хвастощі ХВАЛЬКО

хвальковитий — хваль­куватий

ХВАЛЬКУВАТИЙ хвастати — хвалитися

хвастливий — хвалькува­тий

ХВАСТОЩІ хвастун — хвалько хвацький — бравий хвилина — мить хвилювання — збуджен­ня

хвилювання — неспокій ХВИЛЮВАТИ хвилювати — зворушу­вати

хвилювати — лихомани­ти

ХВИЛЮВАТИСЯ хвилюватися — перейма­тися

хвиля — мить хвисьнути — ударити хвойда — неохайна, ім. ХВОРИЙ ХВОРІТИ ХВОРОБА ХВОРОБЛИВИЙ хворобливий — протипри­родний

хворовитий — хворобли­вий

хворост — хмиз хворостина — прут хиба — вагання хиба — помилка хижа — халупа хизуватися — хвалитися хилитатися — теліпатися хилити — нагинати ХИЛИТИСЯ хилятися — блукати химерний — вередливий

химерний — чудний химерник — витівник химородний — чарів­ницький

химородниця — чарів­ниця

хирлявий — слабий хирний — хирявий ХИРЯВИЙ хист — здібність хист — обдарування ХИСТКИЙ хисткий — мінливий хисткий — непевний хисткий — нерішучий хитання — вагання ХИТАТИ ХИТАТИСЯ хитатися — вагання хиткий — мінливий хиткий — непевний хиткий — хисткий хитрий — хитрун хитрити — хитрувати ХИТРІСТЬ хитрощі — хитрість ХИТРУВАТИ ХИТРУН хихикання — сміх хихотати — сміятися хихотіти — сміятися хіть — бажання хлептати — пити хлинути — линути хлинути — ринути хлипати — говорити хлиснути — ударити хлист — прут ХЛІБ хлібина — хліб

ХЛІБОРОБ хлібороб — орач ХЛІБОРОБСТВО хлоп'я — хлопець ХЛОПЕЦЬ

хлопець — неодруже­ний, ім.

хлопець — парубок хлопи — голота хлопча — хлопець хлопчик — хлопець хлопчина — хлопець хльоснути — ударити хльостати — бити хльостати — шмагати хлюпання — плескіт ХЛЮПАТИ хлюпати — плескати хлюпатися — хлюпати хлюст — авантюрист хлюст — модник хлющ — дощ хлюща — дощ хмара — безліч ХМАРИТИСЯ ХМАРНИЙ хмарний — похмурий хмарніти — хмаритися хмеліти — п'яніти ХМИЗ

хмільний — п'яний хмурий — похмурий хмурий — хмарний хмуритися — хмаритися хмурний — понурий ХОВАТИ

ховати — переховувати ховати — приховувати ХОВАТИСЯ

хода — прогрес ХОДИТИ ходити — діяти ходити — доглядати ходити манівцями — блукати

ходити по миру — же­брати

ходити по селі — жебра­ти

ХОЛОД

холод — прохолода ХОЛОДИТИ холоднеча — холод ХОЛОДНИЙ холоднокровність — вит­римка

ХОЛОНУТИ холоп — прислужник холоші — штани холуй — прислужник хорий — хворий хорист — співак хоробливий — хвороб­ливий

хоробрий — відважний хоробрість — сміливість хоровитий — хирявий хорогва — прапор хороми — квартира хороми — палац хоронити — ховати хороше — добре хороший — близький хороший — гарний хороший — добрий хороший — порядний хорошитися — чепури­тися хорошіти — кращати

хотілося б — бажано хотіння — бажання ХОТІТИ

хотіти — бажати хоч вовк траву їж — бай­дуже

хоч греблю гати — багато хоч до рани прикладай — добрий

хоч з лиця воду пий — гарний

хоч картину малюй — гар­ний

хоч трава не рости — бай­дуже

хоч у вухо вбгай — доб­рий

хоч куди — будь-куди храбритися — бадьори­тися ХРАМ

храмина — храм хранитель — сторож хребет — спина хрещений люд — люди хрипіти — говорити хрипкий — хрипливий ХРИПЛИВИЙ хриплий — хрипливий хрипучий — хрипливий хропіти — спати хрустіти — тріщати хряпати — падати ХТИВИЙ

УТГ>-(№ПК ---- ЯЙИХТГ»

хтозна-куди — кудись хтозна-хто — хтось хтозна-який — якийсь хто-небудь — хтось ХТОСЬ

хуга — хуртовина ХУДИЙ худий — сухий ХУДНУТИ ХУДОБА

худобина — тварина худобина — худоба ХУДОЖНИК худорлявий — сухий худющий — худий хула — ганьба хулити — осуджувати хуліганити — бешкетува­ти

хуліганство — бешкет хупавий — гарний хура — колона хурделиця — хуртовина хурман — візник ХУРТОВИНА хуртовина — буря хуртовина — завірюха ХУТІР

хуткий — швидкий хуткість — швидкість хутко — швидко ХУТРО хутро — шерсть
Ц
цабе — вправо Цар Небесний — Бог царина — галузь царина — околиця царина — пасовисько царинка — лука царити — панувати царство тіней — пекло царювати — панувати цвенькати — говорити цвинтар — кладовище цвілий — пліснявий цвіль — пліснява цвісти — пліснявіти цебенити — текти цей світ — земля центральний — головний церемонія — обряд церква — храм цивілізований — куль­турний ЦИВІЛЬНИЙ циганерія — шахрайство цигикати — грати цикл — низка циклон — буря цинік — безсоромник цинічний — непристой­ний

цирульник — перукар цитадель — твердиня цитата — витяг цитриновий — жовтий цифрувати — нумерувати

ЦІДИТИ

цідити — говорити цідити — лити цідити — пити цідити — текти цідити крізь зуби — го­ворити ЦІКАВИЙ

цікавий — допитливий ЦІКАВИТИ

цілеспрямований — пла­номірний цілий — весь цілий — повний цілина — галузь ЦІЛИННИЙ цілитель народний — лі­кар

ЦІЛИТИСЯ цілісний — єдиний цілісний — суцільний цілковито — цілком

цілком

цілком — вщент цілком — вщерть

ЦІЛУВАТИ

ЦІЛУВАТИСЯ

цілющий — лікарський цільний — єдиний цільний — суцільний ціна — вартість

цінитель — шануваль­ник

цінний — дорогий цінність — вартість цінувальник — шануваль­ник

ЦІНУВАТИ цінувати — шанувати ЦІПЕНІТИ ціпов'яз — селянин ЦІПОК

ціпок — палиця ЦНОТЛИВИЙ цнотливий — чесний ЦНОТЛИВІСТЬ ЦОКАТИ

цоколь — підніжжя цокотати — торохкотіти2 цокотливий — балакучий цокотун — балакун цокотуха — щебетуха цокотуха — балакуха ЦУКРУВАТИ

цупити — красти цупити — нести ЦУПКИЙ цупкий — твердий цупкий — щільний цупко — щільно ЦУРАТИСЯ цурпалок — обрубок цуцик — собака цьвікати в очі — доко­ряти

цьвірінькати — щебетати цьвохкати — шмагати цькування — пересліду­вання

цькувати — переслідува­ти

цьомати — цілувати цюпа — в'язниця цюпа — халупа цюркотіти — литися цяпати — крапати цяця — особа цяцька — іграшка

ЦЯЦЬКОВАНИЙ
Ч
чабан — пастух чавити — давити чавити — топтати чагар — чагарник ЧАГАРНИК чагарник — зарості чад — дим

чаклувати — чарувати чаклун — чарівник чаклунка — відьма чаклунка — чарівниця чаклунський — чарівницький чалапати — брести чалапкати — брести чапіти — чекати чар — чарівність чара — келих чар-зілля — чари ЧАРИ

чари — чарівність чарівливий — чарівний чарівливість — чарівність ЧАРІВНИЙ

чарівний — чарівниць­кий

ЧАРІВНИК чарівник — витівник чарівництво — чародій­ство

ЧАРІВНИЦЯ чарівниця — відьма ЧАРІВНИЦЬКИЙ

ЧАРІВНІСТЬ чаркувати — пити чародій — витівник чародій — чарівник чародійка — чарівниця чародійний — чарівницький чародійник — чарівник ЧАРОДІЙСТВО ЧАРУВАТИ час від часу — зрідка час від часу — іноді час від часу — несисте­матично часом — іноді частина — розділ ЧАСТКОВИЙ ЧАСТКОВО частокіл — огорожа ЧАСТУВАТИ частувати — бити частувати кулаками кого — бити чата — дозір чати — варта чати — дозір чати — сторожа чатовий — вартовий чатування — сторожа чатувати — вартувати чатувати — вистерігати чатувати — стежити чахнути — в'янути

чахнути — сохнути ЧВАЛАТИ чвалати — брести чвалом — вчвал чванитися — хвалитися чванливий — гордий чванливий — пихатий чванство — заро­зумілість

чванство — хвастощі чванько — хвалько чванькуватий — пихатий чванькуватий — хваль­куватий

чванькуватість — хвас­тощі

чвари — розбрат ЧЕКАТИ челядь — родина ЧЕМНИЙ

чемний — увічливий чемність — послуга ченчик — монах чепіги — держак чепурити — поправляти чепурити — прикрашати ЧЕПУРИТИСЯ ЧЕПУРНИЙ чепурун — модник ЧЕРВОНИЙ

червоний півень — поже­жа

ЧЕРВОНИТИ червонитися — чер­воніти

ЧЕРВОНІТИ

червоніти — рум'янитися червоніти — соромитися червонітися — червоніти

червонішати — червоніти ЧЕРГА ЧЕРГОВИЙ черевань — пузань черевата — вагітна череватий — пузатий черево — живіт черевоугодник — нена­жера ЧЕРЕДА череда — зграя череда — стадо чередар — чередник ЧЕРЕДНИК чередник — пастух через міру — надто ЧЕРЕС

чернець — монах черниця — монахиня черпак — кухоль черствий — нечутливий чесати — бити чесний — невинний чесний — шановний чесонути — ударити чи ти ба — бач чигати — вистерігати чигати — чекати чималий — великий ЧИМАЛО чимало — багато чимало — дуже чимдужче — швидко чимчикувати — іти чимчикувати — ступати чин — діяльність чинити — діяти чинити — працювати чинити розбій — грабу­вати

чинник

чиновник

чинуша — чиновник чинш — податок чирка — чиряк ЧИРЯК

чирячка — чиряк числення — рахування числити — рахувати числитися — зважати число — номер ЧИСТИЙ

чистий — бездоганний чистий — невинний чистий — свіжий чистий — чесний ЧИСТИТИ

чистобреха — брехун чистобреха — брехунка чистокровний — поро­дистий

чистоплемінний — по­родистий

чистосердечний — щи­рий

чільний — видатний чіпатися — чіплятися ЧІПЛЯТИСЯ чіплятися — пересліду­вати

ЧІТКИЙ

чіткий — виразний чкурнути — втекти членувати — ділити чманіти — туманіти чмихати — пирхати чмокати — цілувати чмокатися — цілуватися чоботар — швець човгати — ходити

човен — судно чогось — чомусь чолобиття — вітання чолов'яга — чоловік ЧОЛОВІК чоловік — людина чоловік — особа чоловік — подружжя чоловічний — людяний чоломкати — цілувати чоломкатися — цілува­тися

ЧОМУСЬ ЧОРНИЙ ЧОРНИЛО ЧОРНИЛЬНИЦЯ ЧОРНИТИ чорнити — ганьбити чорногуз — лелека чорнокнижник — ча­рівник

чорномазий — смуглий чорноризець — монах чорноризка — монахиня чорнявий — смуглий ЧОРТ

чорторий — вир чортяка — чорт ЧУБ

чуб — волосся чубитися — битися чугай — свита чудак — дивак ЧУДАСІЯ чудасія — диво чудернацький — дивний чудернацький — чудний чудесний — надприрод­ний

чудило — дивак ЧУДНИЙ чудний — дивний чудно — дивно чудо — диво чудовий — розкішний чудовисько — потвора чудовисько — страхіття чудуватися — дивуватися чужий — іноземний чужий — прибулий чужинецький — інозем­ний

чужоземний — інозем­ний

чуйний — вразливий чуйний — сердечний чуйний — чулий

ЧУЛИЙ

чуперадло — опудало

чуприна — волосся

чуприна — чуб

ЧУТИ

чути краєм вуха — чути

чути на власні вуха —

чути

ЧУТИСЯ

чутка — поголос

чутливий — вразливий

чутливий — сердечний

чутливий — чулий

чуттєвий — духовний

ЧУХАТИ

чухатися — чухати

чухрати — бігти
Ш
ШАБЛОН

шаблонний — шаблоновий ШАБЛОНОВИЙ ШАБЛЯ

шавкотіти — шепелявити шайка — зграя шал — безумство шал — злість шал — шаленство шалапотіти — шелестіти шалапут — пустун шаленець — божевільний ШАЛЕНИЙ шалений — безумний шалений — божевільний шаленість — шаленство шаленіти — божеволіти шаленіти — бушувати шаленіти — кипіти шаленіти — лютувати ШАЛЕНСТВО шаленство — безумство шалик — шарф шаліти — божеволіти шаліти — бушувати шамкати — шепелявити шамкотіти — шепелявити шамотатися — шарпатися шамотіти — шепелявити шамотня — шелест шаноба — повага ШАНОВНИЙ шанс — можливість

ШАНУВАЛЬНИК ШАНУВАТИ шанька — торба шапкуватися — кланятися ШАР

шарити — шукати шарітися — рум'янитися шарітися — червоніти шарлат — багрянець шарнути — ударити шаровари — штани ШАРПАТИ ШАРПАТИСЯ шарудіння — шелест шарудіти — шелестіти ШАРФ

шастати — никати шастати — шукати шастатися — никати шати — одяг шаткувати — сікти шатро — купол шатро — намет ШАХРАЙ ШАХРАЙСТВО ШАХТАР шашка — шабля шваґер — шурин шваґро — шурин шваркотати — говорити шваркотати — торохко­тіти2

швачка — кравчиня швендяти — блукати швендяти — никати швендятися — никати ШВЕЦЬ ШВИДКИЙ швидкий — жвавий швидкий — нетерпеливий швидкий — рухливий ШВИДКІСТЬ ШВИДКО

швидкоминущий — ско­роминучий шевелюра — волосся ШЕЛЕСТ шелест — шум шелестіння — шелест ШЕЛЕСТІТИ шельмувати — обмовляти шельмувати — осуджувати шемрання — шелест шемрати — шелестіти шемріт — шелест ШЕПЕЛЯВИТИ шепотати — шептати шепотом — пошепки ШЕПТАТИ шептун — донощик шерех — лід ШЕРСТЬ

шерхнути — пересихати шибайголова — шибеник ШИБЕНИК шибеник — бешкетник шибеник — пустун шизофренік — божевіль­ний

шик — стрій ШИКУВАТИ

шипіти — говорити ширина — простір ШИРОКИЙ широкий — великий широковідомий — виз­наний

ширяти — буяти ширяти — летіти шишак — ґуля шишка — особа шкандибати — іти шкандибати — кульгати шкапа — кінь шкаралупа — лушпина шкарлупа — лушпина шкварити — бити шкварити — грати шкварити — жарити шкварити — пекти шкварнути — ударити шкілка — розсадник шкірити — скалити шкірити зуби — сміятися шкірка — лушпина шкіц — ескіз шкодити — заважати шкодувати — жаліти школяр — учень шкрябати — писати шкрябати — чухати шкуринка — лушпина шкурка — хутро шкутильгати — кульгати шлейки — підтяжки ШЛЮБ

шлятися — блукати шлях — дорога шлях — напрям шляхетний — благородний ШЛЯХЕТНІСТЬ

ШМАГАТИ шмагати — бити шмат — кусок шмата — ганчірка шмати — лахміття шматинка — ганчірка шматка — ганчірка шматок — відрізок шматок — ділянка шматок — кусок шматок — скиба2 шматувати — ділити шматувати — рвати шмигати — бігати шнурок — низка шовковистий — ніжний шокувати — бентежити ШОРСТКИЙ шосе — дорога шпага — шабля шпара — тріщина шпарина — діра шпарина — тріщина шпарити — бити шпарка — діра шпарка — тріщина шпарко — швидко шпати — шукати шпигнути — вколоти шпигонути — вколоти шпигувати — стежити шпилька — колючка шпирати — шукати шпортати — колупати шпортатися — спотикатися шпурляти — кидати ШРАМ

штамп — форма штамп — шаблон штампований — таврова­ний

штампований — шабло­новий ШТАНИ штатський — цивільний

штахети — огорожа штовхан — удар штовханина — тіснота ШТОВХАТИ штовхати — скидати штовхатися — штовхати шторм — буря штрикнути — вколоти штукар — витівник штурвал — кермо штурмувати — атакувати штурмувати — вивчати штурхати — штовхати ШТУЧНИЙ штучний — удаваний штучність — удаваність штучно — удавано шуба — шерсть шубовснути — падати шубовснути — пірнути шугати — віяти шугати — кидатися ШУКАТИ шулер — шахрай шульга — лівша ШУМ

шуміти — бурлити шумливий — шумний ШУМНИЙ шумовина — піна шумовиння — піна шумувати — бродити ШУРИН

шурнути — втекти шурхіт — шелест шурхотіти — шелестіти шуряк — шурин шуснути — піти
Щ
ЩАДИТИ

ЩАСЛИВИЙ

щасливити — ощаслив­лювати

ЩАСТИТИ

ЩАСТЯ

щастя-доля — щастя

ЩЕБЕТАТИ

щебетати — розмовляти

щебетливий — балакучий

щебетун — балакун

ЩЕБЕТУХА

щебетуха — балакуха

ЩЕДРИЙ

щедрий — багатий

щедрий — густий

щедрість — багатство

щедротний — багатий

щедротний — щедрий

ЩЕЗАТИ

щезати — зникати

щезати з очей — зникати

щезнути — втекти

щемкий — болісний

щемливий — болісний

ЩЕРБАТИЙ

щипати — рвати

ЩИРИЙ

щирий — близький

щирий — людяний

щирий — простий

щирий — сердечний щирий — чистий щирий — щедрий

ЩИРІСТЬ

щиросердий — щирий

щиросердість — щирість

щілина — діра

щілина — тріщина

ЩІЛЬНИЙ

щільний — густий

щільний — тісний

ЩІЛЬНО

що попало — абищо що

хочеш — абищо

що-будь — абищо

ЩОДЕННИЙ

щодо — стосовно

щойно — недавно

що-небудь — абищо

що-небудь — щось

ЩОСЬ

щохвилинний — постій­ний

ЩУЛИТИСЯ

щуплий — худий


<< предыдущая страница   следующая страница >>