asyan.org
добавить свой файл
1
Учнівське самоврядування в ПТНЗ м. Кривого Рогу
В місті Кривому Розі створена система учнівського самоврядування в кожному ПТНЗ, яка діє за єдиним планом з регіональною радою учнівського самоврядування (молодіжний територіальний округ) на основі «Положення про Криворізьку міську Раду учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів» 
Наша мета:

  • Через широку, розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства.

  • Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з них.

  • Сформувати в учнів високі моральності якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

  • Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.

  • Розвивати здібності і таланти учнівської молоді.

  • Стимулювати вільний розвиток особистості.


Провідна ідея: всебічне виховання учнів через участь в органах учнівського самоврядування.
Основні сфери діяльності учнівського самоврядування:

Організаторська сфера, яка має на меті: впорядкувати роботу органів учнівського самоврядування; надати їхній діяльності планомірного характеру; допомагати в організаційній діяльності.

^ Комунікативна сфера

Налагодження педагогічних доцільних ділових міжособистісних відносин між педагогами-консультантами й учнями, відповідальними за певний напрямок роботи, керівниками органів учнівського самоврядування, педагогічним і учнівським колективом.

^ Діагностична сфера

Педагогічні працівники ПТНЗ мають здійснювати аналіз своєї щоденної діяльності в контексті педагогічного управління учнівським самоврядуванням, виявлення успіхів та недоліків у роботи його органів.
Етапи розвитку самоврядування в ПТНЗ міста

1.Вивчення мети і змісту демократизації учнівського життя.

2.Вивчення рівня учнівського самоврядування (ступінь громадської активності учнів).

3.Планування та організація спільної роботи вчителів і учнів щодо формування демократичних відносин;

4.Забезпечення реальних прав і обов’язків учнів як важливого фактору демократизації училищного життя;

5.Гласність, створення атмосфери вільного висловлювання думки, різноманітні шляхи активізації співпраці як важлива умова демократизації.

6.Використання нестандартних форм виховної роботи.