asyan.org
добавить свой файл
1
ДДПУ ІПФ

Ст. гр. ПрН-24

Сосяка Мар’яна
Установка десульфурації чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах є сучасним автоматизованим комплексом позапічної обробки з виробничою спроможністю від 0,5 до 5,0 млн. т/рік знесірюваного чавуну з вмістом сірки до 0,001-0,002 %.

Високі технічні результати досягнені за рахунок інжекційного введення магнію у чавун з використанням технічних пристроїв за патентом.

Установка за патентом дозволяє забезпечити стійке введення реагенту в чавун, рівномірне барботування ванни чавуну, знижує навантаження на елементи конструкції установки, спрощує управління процесом і обслуговування фурм. Одночасно з цим знижуються капітальні витрати, забезпечується можливість наповнення ковшів чавуном до 95-97% і високе засвоєння реагенту (понад 90 %).

Технічне рішення за винаходом у порівнянні з аналогами забезпечує стабільні режими дозування і інжектування магнію у розплав чавуну. Завдяки цьому гарантується стабільність параметрів вдування реагенту, що в свою чергу, дозволяє відмовитись від допоміжних домішок до магнію і практично вирішити проблему глибокого рафінування чавуну за вмістом сірки.

Використання установки за патентом дозволяє одержати прибуток від десульфурації чавуну в обсязі 2,685 млн. дол. США / рік.

Строк окупності витрат на установку десульфурації чавуну в обсязі 2,5 млн. тон на рік складає 10 місяців.