asyan.org
добавить свой файл
1
УРОК-МАЙСТЕРНЯ № 4
Тема: Мікроеволюція. Вид. Критерії виду.

Види природного добору. Видоутворення.

Майстерня побудови знань та творчого продуктуОчікувані результати:

Після уроку учні зможуть:

 • характеризувати критерії виду, види природного добору;

 • пояснювати географічне і екологічне видоутворення;

 • застосовувати знання для пояснення мікроеволюції;

 • аналізувати та класифікувати інформацію;

 • використовувати технологію кооперативного навчання для допомоги один одному навчатися.

Обладнання:

 • таблиці з теми^

Структура уроку – майстерні

I.Індуктор. Гра “Що зайве?”


  1. Оголошення теми та очікуваних результатів

  2. Нова інформація, її обробка. Інтерактивна вправа “Робота в парах”

  3. Соціалізація продукту

  4. Нова інформація. Створення творчого продукту з використанням технології кооперативного навчання “Ажурна пилка”

  5. Соціалізація продукту діяльності

  6. Рефлексія


Хід заняття


 1. Індуктор.

У дитинстві всі ми любили грати в гру “Що зайве?” Спробуємо пограти в цю гру зараз.

Завдання: Знайти зайвих і обґрунтувати свій вибір: ложка, тарілка, суп, виделка.

З відповідей учнів:

  • виделка (ложка і тарілка потрібні, щоб їсти суп)

  • суп (ложка, тарілка, виделка – посуд)

Навички аналізувати та кваліфікувати інформацію стануть у нагоді на уроці у ході з’ясування видів еволюційного процесу.

 1. Оголошення теми та очікуваних результатів.

 2. Нова інформація, її обробка. Виконання інтерактивної вправи “Робота в парах” під час розповіді вчителя


Завдання: під час розповіді вчителя скласти есе з ключовими словами. (ключові слова підкреслені в тексті)

^ Розповідь учителя:

Еволюція відбувається в популяціях. Оскільки окремі особини можуть змінюватися, тим не менш вони не мають еволюційної долі. Еволюційний процес потребує змін генотипу і успадкування цих змін. Отже сукупність еволюційних процесів які відбуваються у популяціях – мікроеволюція.

Унаслідок мікроеволюції змінюється генофонд популяції. Особливе значення мають рецесивні мутації, які є резервом спадкової мінливості. Природний добір спрямовує різні зміни фенотипів на утворення нового середовищ. В цьому полягає творча роль природного добору. Наслідком мікроеволюції є утворення нових популяцій.

 1. Соціалізація продукту

Демонстрація учнями есе, пояснення.

 1. Нова інформація, її обробка. Створення творчого продукту.

Для вивчення питань:

 • види, критерії видів;

 • види природничого добору;

 • видоутворення

використовується технологія кооперативного навчання “Ажурна пилка” за алгоритмом:

1. Робота учнів в домашніх групах (кожному учню вчитель надає кольорову позначку; у домашній групі всі учасники мають позначки з різними кольорами):

 • обрання спікера (буде презентувати продукт), тайм-кіпера (стежить за часом), експерта (задає питання для уточнення змісту матеріалу)

 • вивчення та обговорення свого матеріалу:

Перша група - з питання “Види. Критерії видів” скласти таблицю; виконати творче завдання? Скласти сенкен

Друга група – з питання “Види природного добору” скласти схему; виконати творче завдання: скласти кеннінги

Третя група – з питання “Видоутворення” скласти ФСА (інструментарій ТРВЗ)

2. Створення “експертних” груп (у кожній “експертній” групі всі учасники мають позначки одного кольору):

 • по черзі кожний учень за визначений час повинен донести інформацію до членів інших груп та сприйняти нову інформацію.

3. Повернення учнів у домашні групи з метою:

 • поділитися новою інформацією, яку отримали в “експертних” групах;

 • виробити спільні висновки за завданнями.

 1. Соціалізація продукту діяльності.

Перша група: Види. Критерії виду

№ з/п

Критерії


Ознаки

1

Морфологічний

Подібність будовою

2

Фізіологічний

Подібності та відмінності у процесах життєдіяльності

3

Біохімічний

Особливості будови макромолекул та перебігу біохімічних реакцій

4

Географічний

Особливості ареалу

5

Екологічний

Особливості екологічних ніш

Сенкен:

 1. іменник критерії

 2. два прикметника характерні, особливі

 3. три дієслова встановлюють, допомагають,

забезпечують

 1. речення з чотирьох слів критерії – характерні ознаки виду

 2. іменник-синонім відмінності


Друга група: Види природного добору

Природний добір
Стабілізуючий Розриваючий

Рушійний (дизруктивний)

(спрямований)елімінується елімінується елімінується

Кеннінги (словосполучення з 2-х іменників): норма реакції, межі мінливості, розширення ареалу, стани ознак, умови довкілля...

Третя група: Еволюційний процес
ОФ НС О

виникнення Видоутворення має необоротний характер

нових видів

географічне поліплоїдія

схрещування споріднених видів

екологічне

Акровірш:

В вид

И(і) ізоляція

Д дивергенція

О обмін

У утворення

Т трофічний

В відмінність

О особина

Р рушійна

Е еволюція

Н необоротний

Н ніша

Я (а) адаптація 1. Рефлексія.

 • які моменти майстерності здалися найцікавішими?

 • які питання вимагають доопрацювання?