asyan.org
добавить свой файл
1Урок 1

Тема. Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

Цілі уроку: сформувати, поняття про здоров’я, його складові частини; встановити фактори, які шкідливі та сприятливі для здоров’я; визначити ознаки хвороби;переконати учнів в необхідності валеологічних знань, здорового способу життя;ознайомити учнів з різноманіттям біологічних наук, які вивчають людину,проаналізувати можливості використання отриманих ними знань для збереження здоров'я людини.

Уміння: визначати фактори, які зміцнюють і порушують регуляцію основних фізіологічних функцій організму, факторів, що знижують опір організму дії негативних факторів.

^ Базові поняття й терміни: здоров'я, хвороба, біологічні науки, фізіологія, анатомія,психологія, біохімія, гістологія, ендокринологія, генетика людини, цитологія, валеологія.

^ Обладнання й матеріали: таблиця «Будова тіла людини», виставка науково - популярної літератури про здоровий спосіб життя, портрети вчених – фізіологів,анатомів, лікарів, муляж торса людини, настінні таблиці з анатомії, саморобна таблиця „Залежність, будова тіла людини від віку і статі”.

^ Концепція уроку: обговорити і сформулювати поняття здоров'я і хвороби. Обговорюючи повідомлення учнів, показати, як чинники можуть впливти на здоров’я людини. Звернути увагу на те, що більшість чинників може впливати на здоров’я як позитивно,так і негативно, в залежності від інтенсивності й тривалості їх впливу.

^ Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів 

  1. Бесіда

Навіщо треба вивчати людину?

Що треба знати, щоб правильно лікувати людину?

Що треба знати, щоб не хворіти?

2.Розповідь

 Людина-це жива система, яка являє собою єдність фізичного і психічного, природного і соціального. Вона формується відповідно свого спадкового апарату, в той же час на нього впливає навколишнє середовище.

 ^ 3.Бесіда і викреслювання схеми

 

фізичні біотичні


Генетична програма людини
хімічні соціальні


Середовище
Запитання до бесіди

Що людина одержує від природи?

 Які фактори середовища впливають на людину? (фізичні, хімічні, біотичні, соціальні)

Наведіть приклади.

Вірно казав К.Бернар: "Життя -це лише відношення між організмом і зовнішнім середовищем". 

^ 4. Формування теми та мети уроку Бесіда 

Для чого це треба знати?

 Які подразники середовища корисні, а які шкідливі?

Що таке здоров'я? Хвороба? Як захистити, зберегти і зміцнити здоров 'я ?

Це і буде темою нашого уроку.

^ I.Вивчення нового матеріалу

 1.Що таке здоров'я?

Ще в епоху феодалізму Ф. Джур дані в книзі „Скарби харезмськогошаху” писав:

 „Запам’ятай! Головним скарбом життя є не землі, які ти завоював, небагатства, які у тебе в гаремі. Головним скарбом життя є здоров’я і, щоб йогозберегти, потрібно багато знати!”

Що таке здоров’я? 

Здоров’я -найбільша людська цінність .

Здорова і духовно розвинена людина щаслива бо вона чудово почувається,здатна діставати задоволення від своєї праці, має змогу удосконалюватися,досягаючи молодості духу і внутрішньої краси. 

Бути здоровим –природне прагнення людини.

Здоров’я – це не тількивідсутність хвороб, а й фізичне, психічне і соціальне благополуччя. У здоровоїлюдини нормально функціонують усі системи органів, організм правильно реагує на всі зміни навколишнього середовища.

 Кожна людина повинна запам’ятати слова вченого-фізіолога І.Павлова:„

Людина – найвищий продукт земної природи, але для того, щоб отриматинасолоду від скарбів природи, люди на має бути здоровою, сильною,розумною.” Не всі люди цінують здоров’я, проте коли втрачають його, товіддали б усі скарби, щоб повернути і мати його

Малюємо стеблину здоров’я

(на дошці малюнок квітки з 5 пелюстками тастеблиною) 

а)фізичний стан (роль генетичної програми, середовища, оцінкафізичного стану, негативний вплив гіподинамії;

 б)соціальні умови (рівень розвитку суспільства, медицини, умовжиття, харчування, техніки, технологій);

 в)емоційний стан (потік інформації, урбанізація, взаємовідносини людей, психічно

-емоційне перевантаження, культура поведінки, комунальнийшум);

г)розумовий стан;

 д)духовний стан.

 ^ Висновок: здоров’я – це соціально-біологічне явище; це стан фізичного, психологічного, соціального благополуччя; це гармонія, єдність всіх функцій.

Здоров'я — це стан живого організму, за якого організм у цілому й усі органи здатні виконувати свої життєві функції.

 У світовому масштабі охороною здоров'я займається ВсесвітняОрганізація охорони здоров'я (ВООЗ).

 2.Валеологія – наука про здоровий спосіб життя (грец. «валео» - здоровий).

 "Нам дана жизнь с непременным условием храбро ее зашищать, а радиэтого,  ради здоровья и долголетия, ради великолепного cчастья жить на Земле,стоит потрудиться. самый искусный врач не сможет сделать для нашегоздоров’я того, что в состоянии зделать мы сами. Всячески укреплять бастионычеловеческого организма. Разбудить его зашитные силы!"

(М.Горький)

 

Повідомлення учнів «Вплив довкілля на здоров’я людини».

Валеологія – навчання людини керувати своїм здоров’ям, бути йогогосподарем. Валеологія сприяє розумінню того що наше здоров’я залежить відповсякденних кропітких зусиль кожної людини для його збереження. 

Англійські медики підрахували, що у Великобританії 1із 4 чоловіків, 1 із3 жінок хворі неврозами із-за туману.

Зараз відомо =200 спадкових захворювань, які викликані шкідливимвпливом оточуючого середовища (серповидноклітинна, анемія, сахарнийдіабет, альбінізм і інші).

 Порівняно з початком століття, загальна смертність скоротилась в 4р., адитяча – в 11р. Але вважаючи, що середня біологічна тривалість життя людини= 90 років, в розвинених країнах вона складає 74 роки, а в малорозвинених 56,на Україні = 64.

 ^ Якісні і кількісні показники здоров’я людини

Про кількісні показники здоров’я роблять висновок на підставіантропологічних, фізіологічних та біохімічних досліджень (лабораторнийаналіз дослідження крові).

 Якісні показники здійснюються завдяки порівнянню анатомічних іфізиологічних показників у конкретної людини з середніми значеннями цихпоказників у людей даного віку, статі. (Демонстрація таблиці «Залежністьбудови тіла людини від віку і статі»).

^ 3.Норма і хвороба (поняття, тривалість життя в різних країнах, в Україні)

(розповідь, бесіда)

 Основна причина того, що більшість населення Землі помираєпередчасно –   хвороби! Що таке хвороба?

 Учні, користуючись текстом підручника,  записують визначення у зошиті.

 Хвороба  —  це патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи/ та функціону

-вання організму або його частин.

 -Залежать, чи ні, хвороби від нас?

-Коли і як?

 У 70% людей виникнення хвороб залежить від самої людини.
^ Хвороби людини


Хвороби, які виникаютьвнаслідок дії живихорганізмів

Хвороби, які виникають внаслідок порушення окремих функцій організму

^ Хвороби, яківиникаютьвнаслідок травм

Вірусні захворювання (сказ,СНІД, грип)


захворювання, які спричиняютьгенетичні порушення (синдром Дауна)
бактеріальні захворювання(чума, холера, ангіна) 


захворювання, які спричиняютьпорушення обміну речовин (подагра) 

захворювання, які спричиняютьнайпростіші (малярія, соннахвороба)
захворювання, які спричиняютьбагатоклітинні тварини (глистнізахворювання) 
захворювання, які спричиняютьгриби (мікози)  
^ Фактори, які послаблюють здоров’я:

- шкідливі звички ?

(у курців рак легень в 10 – 30 разів частіше; у вживаючих алкогользахворювання органів кровообігу в 20р. частіше);

 -порушення харчування?

  (ожиріння зменшує тривалість життя на 10-15р);

 -гіподинамія?

(низька фізична активність)

Аристотель: «Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривалафізична бездіяльність».

-забруднення довкілля?

(у 1952р. на протязі 3-4 днів в Лондоні від смоку загинуло – більш 4 тис.людей).

-хімічні (відходи промислових підприємств);

- фізичні (шум, вібрація);

- біологічні (відходи мікробіологічної промисловості); 

- інфекції; 

- переохолодження, перегрівання організму; 

- опроміння;

 - травми;

 - малорухливий спосіб життя;

 -невпорядкований режим дня;

 -паління вживання алкоголю, наркотиків.

^ Фактори, які зміцнюють здоров’я:

 -висока рухова активність;

 - чіткий режим дня;

 -спілкування з природою.

 - розумне використання свіжого повітря, води, сонця;

 -відмова від шкідливих звичок;

-чисте повітря в приміщеннях;

 -дотримання правильного режиму дня, праці, відпочинку, сну;

 -правильне харчування;

-загартовування організму;

-медичний контроль, але не самолікування.

^ Види хвороб:

 -спадкові (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, алергічнізахворювання, гемофілія тощо);

 -інфекційні (скарлатина, грип епідемічний паротит (свинка)сальмонельоз, вірусний гепатит – желтуха тощо).

 -соматичні (лікарняні).

Грязные руки грозят бедой

 Чтоб хворь тебя не скосила – будь культурен: перед едой мой руки с мылом!

Омерзительное явление,что же это будет?

По всем направлениям плюются люди…

Плевки просохнут, станут легки, и вместе с пылью летают плевки.

В лѐгкие, в глотку несут чехотку.

Плевки убивают по нашей вине народу больше, чем на войне.

 В. В. Маяковский

^ Роль наукових знань про будову життєдіяльність, гігієну організму взбереженні та зміцненні здоров’я людини.

Повідомлення учнів «Видатні вчені-анатоми»

 ^ 4. Що вивчає біологія людини? (визначення предмету дисципліни)

 Біологія людини  –  це наука про походження, еволюцію та географічне розселення людей, а також про будову і розвиток організму людини, про їїповедінку та суспільні зв’язки.

 Людина вийшла з природи і залишається її частиною. Організм людини розвивається за загальними для всіх живих істот законами. Він має потребу вїжі та кисні для підтримки життєздатності, зазнає змін, росте, старіє і вмирає.Процес розмноження у людини протікає аналогічно цьому процесу в живійприроді.

 Однак людський організм –  це ще не людина у соціальному змісті.Дитина, цілком ізольована від інших людей, не навчиться говорити, її мисленняне розів’ється. Людина стає людиною тільки тоді, коли вона розвивається іживе в соціальному середовищі.

 У людини є особлива форма зв’язку між поколіннями – спадкоємністькультури, традицій, науки, знань. Усе це стало можливим завдяки розвиткуабстрактного мислення мові, трудовій діяльності. Досвід, накопиченийлюдиною в індивідуальному житті, не зникає разом з нею, а вливається взагальнолюдську культуру.

5. Взаємозв’язок між біологічними дисциплінами, що вивчаютьлюдину.

 ^ Біологія людини –  це комплексна, навчальна і наукова дисципліна, якавикористовує дані багатьох біологічних дисциплін.

 

Розгляд схеми підручника

Біологічні науки, що вивчають людину

 http://htmlimg2.scribdassets.com/122901vglc1w4mz1/images/6-27f79bea1b.jpg
Фізіологія  —  наука, яка вивчає закономірності функціонування й регуляції як організму людини в цілому, так і окремих його систем.

 Анатомія —  наука, яка вивчає форми і пропорції тіла людини та його частин, окремі органи, їхню макроскопічну й мікроскопічну будову.

 Психологія —   наука, яка вивчає психологічну діяльність людини, закономірності її озвитку й функціонування.

 Біохімія —  наука, яка вивчає хімічний склад живих організмів та хімічніпроцеси, які лежать в основі їхньої життєдіяльності.

 Гістологія —  наука, яка вивчає будову та особливості функціонуваннятканин.

 Ендокринологія  —  наука, яка вивчає будову та особливостіфункціонування залоз внутрішньої секреції.

 ^ Генетика людини  —  наука, яка вивчає спадковість і мінливість людини.

 Цитологія  —  наука, яка вивчає будову та функціонування клітин.

 IV.Узагальнення та систематизація знань учнів

 1.Робота над запитаннями до § І.

 2.Робота з термінами: їх визначення та запис у зошит.

 1. Термінологічний диктант

 Закінчити фрази:

 1) До якої родини належить людина- гомініди

 2) Фактор-це- причина

3) Будову організму вивчає -анатомія

4) Функції організму вивчає -фізіологія

5)  Наука про клітину-цитологія

 б) Наука про тканини- гістологія

7) Наука про спадковість- генетика

8)  Наука про зародковий розвиток-ембріологія

 9) Хімічні явища в живих системах вивчає - біохімія

 10)Фізичні явища в живих системах вивчає - біофізика

11) Стан фізичного, психічного, соціального благополуччя-здоров'я

 12) Порушення нормальної життєдіяльності - хвороба

 13) Наука про здоровий спосіб життя-валеологія

 V.Домашнє завдання

 1.Вивчити § 1.

 2.Опрацювати терміни.

 3.Дати відповіді на 1-4 запитання до § 1.

 4.Повідомлення „Видатні вчені-анатоми”.

 „Вплив довкілля на здоров’я людини”.

 5.Навести приклади впливу природних чинників на організм людини.

 6.Дати відповідь на запитання: „Яким чином людина забезпечує собіможливість жити у найрізноманітніших умовах і навіть перебувати у космосі?”

 7.Творчі завдання: оберіть свої завдання, яке б було цікаве для вас:

-зробити збірку прислів’їв про здоров’я або рекламу про здоров’я,вивчення анатомії;

-класти казку «Три сестри» (анатомія, фізіологія, гігієна) або сценарій«Драма ідей від косності людей».

^ 1. Діагностика знань

Тест

 1.Ознаки, які характерні для царства Тварин:

а) дихання атмосферним киснем;

б) безстатеве розмноження;

в) багатоклітинність;

г) харчування готовими органічними речовинами.

^ 2. Багатоклітинні тварини мають переваги:

а) різні клітини виконують різні функції;

б) в клітинах відбувається дихання;

в) всім клітинам потрібна вода;

г) при поділі кожної клітини утворюються дві донькові клітини.

^ 3. Тварина ,у якої клітина виконує всі функції живого організму:

а) гідра;

б) амеба;

в) медуза;

г) дафнія.

4. Кровоносна система з’явилась:

а) у кишковопорожнинних;

б) у хордових;

в) черевоногих;

г) у кільчастих червів.

^ 5. До плацентарних тварин відносять: 

а) сумчастих;

б) першозвірів; 

в) гризунів; 

г) приматів 

6. Про спорідненість кишковопорожнинних і найпростіших свідчить:

а) водне середовище;

б) швидке розмноження;

в) харчування готовими органічними речовинами;

г) дихання розчиненим в воді киснем.

7. Звіри-це:

а) будь-які тварини;

б) ссавці;

в) хижі ссавці;

г) першозвіри.

8. Еволюція:

а) історичний розвиток живої природи;

б) виведення нових порід тварин;

в) зміна клімату;

г) сезонні зміни в житті тварин.
Відповіді:

 

1. г 5. в, г

2. а 6. в 

3. б 7. б 

4. г 8. а