asyan.org
добавить свой файл
1
УРОК №11.

ТЕМА: Підсумкове заняття з теми «Текстовий процесор».

Тема: Підсумкове заняття з теми «Текстовий процесор».

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Текстовий процесор»; здійснити контроль набутих знань.

Тип уроку: Урок узагальнення, систематизації та контролю знань.
План уроку:

Узагальнення вивченого матеріалу (виконання практичних завдань).

Контроль засвоєних знань (комп’ютерний тест).

Домашнє завдання.
Узагальнення вивченого матеріалу:

Виконати наступні практичні завдання (вибрати одне із запропонованих завдань):

 1. Створити вітальну листівку.

 2. Створити візитку.

 3. Створіть інформаційне повідомлення (наприклад «Обираємо майбутню професію»).

Під час виконання даних завдань можна використовувати засоби Інтернет.
Контроль засвоєних знань:

Пройти комп’ютерне тестування.

Запитання тесту:

 1. Значення яких властивостей сторінки можна задати?

розмір сторінки

розміри полів

орієнтація сторінки

довжина рядка

тип межі

 1. Які ви знаєте види орієнтації сторінки?

альбомна

книжна

блокнотна

 1. Який вид полів потрібно вибрати, якщо документ друкуватиметься з обох сторін аркуша?

дзеркальні

поля корінця

верхні і нижні

ліве і праве

 1. Колонтитули - це...

службові повідомлення, які розміщуються на полях сторінки документа.

області сторінки вздовж її країв.

способи розміщення сторінки на площині.

висота і ширина сторінки документа.

 1. Які режими перегляду документа на екрані можуть використовуватися?

розмітка сторінки

режим читання

блокнот

чернетка

структура

 1. Щоб з'ясувати, як виглядатиме створений документ на папері, слід переглянути його в режимі...

Попередній перегляд

Швидкий друк

Масштаб

Розмітка сторінки

Структура

 1. Списки яких типів можна створити в текстовому документі?

маркований

нумерований

багаторівневий

складний

основний

 1. Який список називається багаторівневим?

Список, у якому кожний абзац на початку позначається спеціальним символом.

Список, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер.

Список, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою.

 1. Виберіть об'єкти таблиці.

рядки

стовпці

клітинки

лінії

текст

 1. Які властивості має таблиця?

розмір

кількість стовпців і рядків

вирівнювання

орієнтація

макет

 1. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?

вставити таблицю простої структури

накреслити таблицю довільної структури

вставити таблицю з колекції шаблонів

перетворити фрагмент тексту в таблицю

перетворити малюнок у таблицю

 1. Як виділити різні об'єкти таблиці?

за допомогою клавіші Ctrl

за допомогою клавіші Alt

за допомогою клавіші Shift

за допомогою клавіші CapsLook

 1. Як додати ще один рядок в кінці таблиці?

натиснути клавішу Tab в останній клітинці таблиці

натиснути клавішу Ctrl в останній клітинці таблиці

натиснути клавішу Alt в останній клітинці таблиці

натиснути клавішу Shift в останній клітинці таблиці

 1. Назвіть властивості зображень, вставлених у текстовий документ.

розмір

обтікання зображення текстом

розташування на сторінці

товщина зображення

тема

 1. З яких джерел можна вставити графічні зображення в текстовий документ?

з файла

з колекції Microsoft Office

з меню

 1. Що таке стиль?

набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має ім'я.

ієрархічна схема розміщення складових частин документа.

відформатований певним чином документ-заготовка.

 1. Що таке шаблон?

відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується для створення нових документів.

ієрархічна схема розміщення складових частин документа.

набір узгоджених між собою стилів оформлення об'єктів текстового документа, який має ім'я.
Домашнє завдання:

 1. Повторити вивчений навчальний матеріал теми.