asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


англійської мови у 6 класі

за підручником

Людмили Биркун

«Our English»

Тема:
Урок №1.

Тема уроку: Їжа. Продукти харчування.

Мета:

 • Практична: повторити вивчені у попередніх класах назви продуктів та ввести нові лексичні одиниці до теми, формувати навички читання з повним розумінням прочитаного;

 • Освітня: поглибити знання учнів про класифікацію продуктів харчування;

 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію;

 • Виховна : виховувати культуру спілкування , прищеплювати прагнення використовувати здобуті знання як засобу інтелектуального самоствердження.

Обладнання: лексичні картки до теми, аркуші з таблицею для роботи у групі.

Хід уроку.

 1. Оргмомент.

Організація класу. Привітання. Введення у іншомовну атмосферу.

How do you do, my dears? Are you in a good mood? Are you ready for the lesson? We have got an interesting and unusual lesson today. It will be a competition to see who is the wisest, the most attentive and the most active. The winner will be given a tasty present. Do you want to take part in this competition? So, go ahead!

 1. Мовна розминка. «Аукціон продуктів»: Учні «купують» страви, називаючи переклад назв продуктів, які оголошує учитель. За кожен правильний переклад учень отримує фішку у формі яблука. Перемагає учень з найбільшою кількістю фішок.

A salad, an apple, bread, fruit, cheese, jam, a tomato, an orange, a banana, a cake, a lemon, sausage, egg.

Фонетична розминка.

Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

So, as you see, we are beginning a new topic – “Health. Food”. Do you think we’ll have good time learning it? Is it important to be able to speak on this topic? And you will be able not to speak, but to read, listen and understand the menus, the prices, the recipes of the dishes and many other useful things. Shall we start?

 1. Ведення понять «Ready-made» та «Home-made»:

 • What food can we name “home-made”? And ready-made food we by at the supermarkets and shops. Give the examples of both kinds of food.

 • Читання тексту вправи 1 ст.48 підручника з наступним обговоренням за питаннями після тексту.

 • Формування навичок вживання лексики.

  1. Гра «Великий комбінатор: за допомогою слів із вправи 2 на ст.48 підручника складіть словосполучення та запишіть їх на дошці. За кожне правильне словосполучення автор отримує 1 очко.

  2. Гра «Bingo!»: учні записують будь-які 3 словосполучення із дошки. Учитель називає словосполучення у довільному порядку, учні підкреслюють названі словосполучення у зошиті. Виграє учень, який найпершим закреслив усі 3 словосполучення, він отримує 3 очки.

 • Формування навичок діалогічного мовлення. Робота у групах із 4 осіб.

  1. Підготовка.

Try to answer the questions:

What is your favourite food? What food do you hate?

Ask the same questions the other pupils of your group to fill in the table.
Olia

Oleh

Anhelina

Tania

I like

I hate

The typical pupil of our group likes
The typical pupil of our group hates • Формування навичок читання. Вправа 4 ст.49 підручника: прочитати текст подумки та розсортувати речення відповідно змісту двох оповідань. Прочитати отримані оповідання вголос.

  1. Закріплення. Письмово розв’язати анаграми вправи 1 ст.27 робочого зошита.

  2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Our lesson is almost over. Did you enjoy it? What new things have you learned today? And we had a really nice competition today. Let’s check the points and find the winner. The pupils who read the texts about food get marks, too.

  1. Домашнє завдання. Вправа 2 ст.28 РЗ


Урок №2. Тема: Традиційні страви та їх інгредієнти. Приготування страв.

Мета:

 • Практична: поповнити лексичний запас учнів з теми,

навчити розуміти та самостійно складати прості кулінарні рецепти, запитувати та надавати інформацію про традиційні страви;

 • Освітня: розширити знання учнів про культуру приготування їжі;

 • Розвиваюча: розвивати самостійність у праці, допитливість та мовну здогадку;

 • Виховна: прищеплювати охайність та акуратність у праці.

Обладнання: лексичні картки до теми, запис тексту скоромовки на дошці, роздруківки клавіатури комп’ютера, зашифрований запис теми уроку.

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Good morning, dear pupils. Welcome to our lesson. The weather today isn’t very good, is it? And what about you? What weather do you have on your hearts? I know how to make it better. We continue learning the tastiest topic - “Food”. So imagine you favourite food, how it taste, what a pleasure you have eating it… And let’s start our lesson!

 1. Мовна розминка. Вивчення скоромовки.

Yellow butter, purple jelly,

Red jam, brown bread

Spread it thick,

Say it quick.

Yellow butter, purple jelly,

Red jam, brown bread

Spread it thicker,

Say it quicker.

Yellow butter, purple jelly,

Red jam, brown bread

Now repeat it

While you eat it.

 1. Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

The topic of our lesson today is Traditional Dishes. Cooking Dishes.

 1. Активізація вивчених ЛО. Повторення назв продуктів за лексичними картками. Гра «Голкіпер»: учні у швидкому порядку називають продукти харчування українською мовою, «голкіпер» має швидко називати їх англійські еквіваленти.

 2. Введення нової лексики. Вправа 5 ст.49:

Match the words with their pictures and equivalents. Say what can you do with different products using the table from page 50.

 1. Формування навичок вживання нових слів:

а) Вправа 6 ст.50: підібрати малюнки до речень вправи.

б) Прочитати рецепт вправи 7 на ст.51 подумки, доповнити його необхідними словами та прочитати вголос.

5. Фізкультхвилинка. Вірш з рухами.

Two little sausages

Frying on the pan,

One went pop

And the other went bam.

(Двоє дітей підстрибують: один – на слові «2», інший – на слові «». Рухи і виконавців можна змінювати)

 1. Закріплення. Розвиток навичок письма. Складання рецепту традиційної української страви за вибором учнів з опорою на лексичні картки, запис його у робочих зошитах.

 2. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

What do you think about our today’s lesson? Did you enjoy something?

Would you like to do it at our next lesson?

 1. Домашнє завдання. Вправи 1,2 ст.28-29.


Урок №3. Тема уроку: Правила сервірування столу та поведінки за столом.
Мета :

 • Практична: удосконалити навички аудіювання та читання з повним розумінням прочитаного з метою виявлення корисної інформації;

 • Освітня: поглибити знання учнів про вживання наказових речень;

 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та вміння аудіювати текст, що містить незначну частину невідомих слів, уяву учнів в умовах рольової гри;

 • Виховна: прищеплювати культуру поведінки за столом, Ввічливе ставлення до оточуючих.

Обладнання: столові прибори та фартух для рольової гри «офіціант», текст для аудіювання №16, набори приказок, розрізаних на дві частини, відеокліп пісні “If you are happy”

Хід уроку.

  1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, pupils. Glad to see you here on a good health and mood.

Did you enjoy your rest during the break? Are you ready to start the lesson?

  1. 2.1 Мовна розминка. Робота у групах: кожен учень отримує одну частину із розрізаних приказок, знаходить пару та записує на дошці отриману приказку.

   • If you are really hungry,/ whatever you eat tastes delicious;

   • A watched pot / never boils;

   • Half a loaf is / better than no bread;

   • There is no account / for tastes;

   • Too many cooks / spoil the broth;

   • Never fry a fish before / it is caught;

   • An apple a day keeps the doctor away;

   • As hungry / as a hunter.

2.2 Перевірка домашнього завдання: 2-3 учні зачитують рецепти своїх улюблених страв. Питання до решти учнів:

What recipe did you like best pf all? Would you like to try this dish?

3. Основна частина уроку.

1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності. Сценка «A strange guest»:

One day I invited this boy to have dinner in my house. He was so strange! Look how he behaved.

(учень, підготовлений напередодні, сидить за столом, навмисне порушуючи загальноприйняті правила. На зауваження реагує: ”Really? I didn’t know that!”)

Do you think, it is important to know the rule of table manners?

So, the topic of our lesson is… Right, “Table Manners”.

2. Читання тексту вправи 9 ст.51 з метою з’ясування правил сервірування столу: прочитати текст подумки, знайти назви для столових приборів. Рольова гра «Офіціант»: один з учнів сервірує стіл під керівництвом «більш досвідчених офіціантів», які дають йому вказівки у формі наказових речень з опорою на вправу.

3. Тренування навичок перекладу: читання та переклад тексту вправи 11 ст. 52.

4. Фізкультхвилинка. Знайомство з піснею «If you are happy» та виконання рухів за дітьми на відео кліпі.

5. Тренування навичок читання з метою виявлення інформації. Робота у групах: прочитати правила поведінки за столом та виявити ті, що прийнятні на Україні. Спікер однієї з груп зачитує вибрані правила. За потреби інші учні вносять свої доповнення.

6. Закріплення. Розвиток навичок аудіювання та письма. Аудіювання тексту №16 з наступним виконанням вправи 5

ст.29 Р.З (заповнення пропусків відповідно до почутого тексту).

7. Домашнє завдання. Вправа 6 сторінка 29.

8.Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

It’s all for today. I’m sure, now you can eat your food like ladies and gentlemen. And your marks for today are… .

Урок № 4. Тема уроку: У ресторані.

Мета:

 • Практична: навчити вживати лексику уроку у комунікативно орієнтованих ситуаціях;

 • Освітня :розширити мовний запас учнів, тренувати у виконанні умовно-комунікативних та комунікативних вправ;

 • Розвиваюча: розвивати мовну здогадку, здатність порівнювати мовні явища;

 • Виховна: виховувати культуру спілкування та поведінки в громадських місцях.

Обладнання: запис пісеньки на дошці, лексичні картки, текст для аудіювання №17, речення із вправи10 ст.32 РЗ, картки з словами – назвами продуктів для лото, караоке пісні «If you are happy».

Хід уроку.

 1. Організація класу. Привітання. Введення в іншомовну атмосферу.

Hello, pupils. Hoe are you today? Do you feel well? Winter will come soon, and it is very cold outside. What do you like to do in such weather? I know one more way of having fun. It’s learning English! I promise you an interesting lesson. So, let’s begin.

 1. 2.1 Мовна розминка. Вивчення пісеньки «Help your mother».

Help your mother lay the table,

Put the plates, and forks, and spoons.

Help your mother lay the table

Every afternoon.

  1. Вибіркова перевірка домашнього завдання.

 1. Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Today we shall learn an unusual topic. Do you often go to the cafe’ or a restaurant? Yes, it is too expensive. But why shouldn’t you open your own café’ today and here? You don’t know how to do it? I think, I can help you.

 1. Актуалізація лексики.

  • Гра «Лексичне лото»: учні розбиваються на групи власників кав’ярень, які отримують назви: «Funny Vegetables», «Fruit Basket», «Our Cow», «Tasty Meat». Учитель читає назви різних продуктів з карток. Учні забирають картки відповідно назви своєї кав’ярні. Виграє та група, яка першою збере 5 карток.

   1. Cucumber, potatoes, carrots, tomatoes, cabbage;

   2. Watermelon, peaches, apples, oranges, strawberries;

   3. cheese, butter, yoghurt, milk, cream;

   4. Pork, beef, chicken, turkey, lamb.

  • Формування навичок письма. Виконання вправи 7 ст. 30 РЗ: підібрати відповідні слова для утворення словосполучень у діаграмі.

 2. Введення слів до теми «Меню». Вправа 13 ст.52 підручника: дібрати визначення до слів, користуючись методом виключення. Розбити назви страв за їх місцем у меню.

 3. Формування навичок діалогічного мовлення. Вправа 14 ст.53 підручника: з’єднати частини діалогу у кав’ярні.

 4. Розвиток навичок аудіювання. Прослуховування діалогів TS 17 з метою заповнення таблиці вправи 9 ст. 31 РЗ.

 5. Фізкультхвилинка. Виконання пісні «If you are happy».

 6. Робота у парах. Рольова гра «Наша кав’ярня»: Придумати назву та меню для своєї кав’ярні. Прорекламувати свій заклад з опорою на речення, записані на дошці:

 7. Закріплення.

 • Вправа 8 ст.31 РЗ : виправити помилки у меню;

 • Скласти речення із розрізаних частинок (підготовка до виконання домашнього завдання).

 1. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

We had a very busy lesson. Did you enjoy it? Well, dear business boys and girls, you get following marks:… .

 1. Домашнє завдання. Вправа 10 ст.32 РЗ, вправа 16 ст.53 підручника.

следующая страница >>