asyan.org
добавить свой файл
1
Урок №1 Архітектура світу
Перлини готики. Архітектурні взірці бароко. Модерн в архітектурі. Культова арабо-мусульманська архітектура. Храми Індії. Храми Далекого Сходу.

Терміни, поняття: символ, теоцентрична картина світу, паломник, неф, капітель, апсида, фасад, ордерна композиція, релігія, культ, мечеть, міхраб, хад-ис, Коран, арабеска, Рамаяна, Махабхарата, синтоїзм, буддизм, індуїзм.
Практичне завдання
І. Дати відповіді на запитання:

1. Мистецтво яких народів називають античним?

2. 3 якого часу мистецтвознавці визначають початок античності?

3. Що таке антропоморфізм?

4. Назвіть ідеал людини в грецькому мистецтві.

5. Скажіть назви грецьких ордерів.

6. Що нового з'явилося в мистецтві Давнього Рима?

7. Визначте відмінності нових естетичних ідеалів Візантії порівняно з античністю.

8. Назвіть основні особливості архітектури романського стилю.

9. Укажіть часові межі романського стилю.

10. Назвіть часові межі готичного стилю.

11. Із чим пов'язане формування в Європі єдиного архітектурного стилю за часів романського стилю й готики?

12. Назвіть часові межі мистецтва бароко.

13. Які основні світові релігії вам знайомі?

14. Чим різняться світові релігії?

15. Чому важливо знати географію релігій?

16. Чому слід поважати почуття віруючих людей?
ІІ. Заповнити таблиці:


^ Архітектурні стилі

Територія, країни

Релігія

Назви відомих архітектурних форм

Готика










Бароко










Модерн










Арабо-

мусульманська архітектура













^ Архітектурні стилі

Територія, країни

Релігія

Назви основних архітектурних форм

Індійська архітектура










Японська архітектура










Китайська архітектура











ІІІ. Виконати одне завдання на вибір:
1. Написати міні-твір на тему «Як змінилося світосприйняття людини протягом століть» (на півсторінки).

2. Намалювати культову споруду однієї з країн світу.