asyan.org
добавить свой файл
1

План-конспект уроку з інформатики Лоран Надії Борисівни


Дата:________ 11 клас Робота з СУБД

Урок №

Тема: Створення форм. Практична робота №8. Створення і редагування форм, введення даних. 

Мета:

навчальна: сформувати навички створення форм для введення даних та зміни їх зовнішнього вигляду.

виховна: виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за комп’ютером;

розвиваюча: розвивати увагу, пам'ять.

Сформувати поняття:

 • форми;

розглянути:

 • методи редагування даних;

формувати вміння:

 • створювати форми;

 • редагувати форми;

 • вводити дані за допомогою форм;

Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: МS Access 2010.

Базові поняття й терміни: форма, редагування, операції.
^ ХІД УРОКУ

 1. Організаційний етап

Налаштування психологічного настрою учнів на продуктивну роботу:

  1. взаємне привітання;

  2. перевірка наявності учнів у класі;

  3. організація готовності учнів до уроку;

  4. пояснення, які види роботи будуть виконуватись на уроці,

  5. оцінювання знань - листи самоконтролю.

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Актуалізація опорних знань

» Бліц-диспут

 1. В об’єктно - реляційній моделі даних передбачено, що в кожного об’єкта є тільки один об’єкт вищого рівня, якому він підпорядкований, і може бути кілька підпорядкованих.

 2. Поле, яке однозначно ідентифікує запис у базі даних, називається ключовим;

 3. Для введення даних у MS Access використовується звіт.

 4. База даних – це впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних даних.

 5. Спеціальне невідображувальне значення у порожніх клітинках MS Access називають Zero.

 6. Залежно від способу доступу до бази даних СУБД розподіляють на Файл-серверні, клієнт-серверні, інтегровані;

 7. Таблиці, записи, поля - об'єкти бази даних у СУБД Access.

 8. Залежно від способу доступу до бази даних СУБД поділяють на файл-серверні, клієнт-серверні, інтегровані;

 9. Існують такі види моделей даних - Реляційна, ієрархічна.

 10. Сутність предметної області – це тип реального або уявного об’єкта предметної області.

 11. Системи управління базами даних за розміщенням поділяють на ієрархічні, мережні.

 12. Система управління базами даних Access – це реляційна СУБД.

 13. Логічний тип даних використовують для зберігання тексту довжиною від 0 до 2555 символів.

 14. Автонумерація застосовується для зберігання логічного виразу.
 1. ^ МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Які є засоби введення інформації в базу даних?

(Очікувана відповідь – таблиці, форми)

Учитель пропонує учням методом «мозкового штурму» дати відповідь на питання:

«Для чого в такому потужному програмному засобі, як MS Access, треба було вводити Форми, якщо для введення даних можна просто використати Таблиці?»

Відповіді учнів.

Доповнення вчителя: «Введення даних безпосередньо в таблицю не дуже зручне, тому що довжина деяких полів дуже велика і всі стовпчики одночасно не видно на екрані.

Другий недолік полягає в тому, що в таблиці видно дані одразу по всіх записах, а це не завжди бажано, особливо в тих випадках, коли необхідно забезпечити конфіденційність».

Середовище бази даних дає змогу вводити дані, попередньо створивши форму.

 1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Отже, тема уроку - Створення форм.

 1. ^ ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Форма є одним з основних об’єктів бази даних.

Форми - діалогові вікна, призначені для введення і редагування даних у таблицях.

Форма забезпечує зручний для користувача інтерфейс під час уведення, перегляду чи редагування даних у базі даних.

Форма створюється на основі однієї або кількох таблиць(запитів) і містить вибрані поля з цих таблиць. Крім полів, форма може мати й інші об’єкти: малюнки, текстові написи діаграми, елементи керування – кнопки, прапорці, перемикачі тощо.

Дані уведені користувачем у певні поля форми зберігаються у тих таблицях , на основі яких була створена форма.

Крім того, у формах можна створити поля, у яких буде проведено обчислення нового значення на основі значень з інших полів.

Форми можуть бути відкриті в різних поданнях:

 • Режим форми:

 • Режим макета;

 • Конструктор.

Найбільш поширені способи подання інформації у формі

 1. В один стовбець – у вікні форми відображатимуться дані лише одного запису, щоб перейти до наступного запису слід скористатися навігаційними елементами;

 2. Ленточний – у вікні форми відображаються дані кількох записів;

 3. Табличный - форма у вигдяді таблиці, але в ній можуть бути відображені лише деякі поля.

Пояснення та демонстрація.

^ Створення форми

У MS Access 2010 для створення форм використовують автоматичні засоби: майстер та конструктор. Крім того на вкладці Создание є ще кілька кнопок, за допомогою яких створюють прості стандартні форми:Створення форми для введення даних в одну таблицю

 1. Виконати команду Майстер форм з меню кнопки Другие форми в области Форми на вкладці Создание.

 2. Зі списку Таблиці і запросы слід вибрати таблицю, для якої створюється форма. Перенести поля до списку Выбраные поля.

 3. У третьому вікні вибирають дизайн.

 4. У четвертому вікні слід увести ім’я форми та клацнути кнопку готово.

ІІ спосіб створення форми для однієї таблиці – виділити таблицю в області переходів і клацнути кнопку Форма, Раздельнная форма або несколько елементів на вкаладці Создание. Цей макет можна відредагувати візуальними способами, а потім закрити та використовувати саму форму.

^ Створення форми для введення даних у кілька таблиць

Щоб з однієї форми дані вводилися в кілька таблиць - створюють форму як звичайна, але дані вибираються з кількох таблиць.

^ Яку форму зробити головною:

Якщо таблиці з’єднанні звязком «один до багатьох», форму таблиці, розташованної з боку «багато» можна зробити підлеглою до форми таблиці, розташованної з боку «один»

^ Редагування форм у конструкторі

Щоб відкрити його, потрібно з контексного меню значка форми в головному вікні бази даних або в областів переходів вибрати команду Конструктор.

Однією з основних операцій редагування в поданні Конструктор є зміна положенгня і розмірів обєктів – полів і підписів до них.

Форма у режимі Конструктора складається з трьох областей: області заголовка форми, приміток та області даних.

^ Заголовок формице область форми, яка розташована в верхній частині і призначена для постійного відображення інформації при перегляді та прокручуванні форми.

^ Примітки форми - це область форми, яка розташована в нижній частині форми і призначена для постійного відображення інформації при перегляді та прокручуванні форми.

^ Область даних є основною частиною форми, де розташовуються елементи управління.

Елементи управління – графічні елементи, які призначені для введення і відображення даних, що зберігаються у таблиці.

На формі СУБД Access можуть розміщуватися такі елементи управління: надпис, текстове поле, перемикач, прапорець, список, поле зі списком, приєднана рамка об'єкта, підлегла форма.

У конструкторі форм можна виконувати дії над елементами керування – переміщувати, розтягати, стискати, додавати, видаляти, змінювати розміри.


 1. ^ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практична робота № 8 «Створення форм і введення даних»

Інструктаж із техніки безпеки.

Фізкультхвилинка

Хід роботиІнструктивна картка

 1. Відкрийте базу даних Розклад руху літаків.mdb

 2. За допомогою Майстра форм створіть форми для таблиць Напрями та Рейси.

 3. За допомогою форми створіть запис Напрям Київ та введіть відомості про Рейс 2354; Відліт 14,20; Прибуття – 16,20; дні - ЩДН ; Літак -ТУ154 ; про Рейс 2365, Відліт 21,40; Прибуття – 23,40; дні -5,6,7 ; Літак - ІЛ62.

 4. Відкрийте форму Рейси за допомогою Конструктора змініть розміри полів та елементів форми таким чином, щоб їх було видно повністю.

 5. Змініть колір Заголовка форми та Області даних.

 6. Вставте малюнок літака за допомогою елемента управління Рисунок.

 7. У Заголовку форми вставте дату (вкладка Конструктор – Дата і час.

 8. За допомогою Майстра форм створіть форми для таблиць Напрями та Квитки.

 9. За допомогою майстра форм створіть форму для таблиці Рейси із вкладеною формою для таблиці Квитки. Для перемикача оберіть положення Подчиненные формы . Задайте імена форм - Рейси1 та Квитки подчиненная форма

 10. За допомогою форми додайте інформацію про напрям Рига, Рейс 2387, Відліт 09,15; Прибуття – 11,45; дні -ЩДН ; Літак - ІЛ62, вказавши, що його тариф 500; наявність квитків – є.

 11. За допомогою Конструктора змініть дизайн форми.

 12. Збережіть базу даних у папці з іменем Практична_8.
 1. ^ УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Методичний прийом «Сніжна грудка»

Алгоритм прийому: «слово — речення — запитання — відповідь». Перший учень називає слово, що стосується поняття Форма, другий складає з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання.

►► Фронтальне опитування

 1. Що таке форма?

 2. Які є способи створення форм?

 3. Способи подання інформації у формах?

 4. Які елементи можна вставити у форму в режимі конструктора?

 5. З яких областей складається форма в режимі Конструктора?

 6. Що забезпечує форма?

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учні звітують про результати виконання практичного завдання, колективно обговорюють проблеми та помилки, що виниклій під час роботи. Учитель виставляє та коментує оцінки.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.(§3.6, автор Ривкінд Й.Я, Лисенко Т.І. та інші)


Деражнянський НВК, ЗОШ І-ІІІ ст.№2, гімназія