asyan.org
добавить свой файл
1
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПЕДАГОГІКИ


  1. Виникнення і розвиток професії вчителя. Основні функції та професіограма вчителя.

  2. Педагогіка як наука, основні етапи її становлення.

  3. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

  4. Науково - педагогічні дослідження, етапи їх проведення. Методи науково— педагогічних досліджень, їх характеристика.

  5. Дидактика як галузь педагогіки, історія й розвиток. Основні категорії дидактики.

  6. Сутність змісту освіти. Характеристика основних джерел змісту освіти.

  7. Сутність та характеристика процесу навчання.

  8. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. (Засвоєння знань в процесі навчання).

  9. Принципи навчання, їх характеристика.

10.Методи навчання, їх класифікація. Характеристика методів, організацій і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

11.Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності та методи контролю і самоконтролю в навчанні.

12.Поняття про форми організації навчання. Характеристика історичних, традиційних та новітніх форм організації навчання.

13.Урок як основа форма організації навчання. Підготовка вчителя до уроку. 14.Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, характеристика його складових.

15.Сутність та шляхи реалізації педагогіки співробітництва.

16.Традиційні і новітні технології навчання.

17.Сутність та характеристика процесу виховання.

18.Процес вихованих як система, характеристика його компонентів.

19.Сутність, мета і завдання національного виховання.

20.Принципи виховання, їх характеристика.

21.Методи виховання, їх класифікація. Характеристика методів формування свідомості.

22.Методи формування поведінки і організацій діяльності, методи стимулювання

та методи самовиховання.

23.Форми організації виховання, їх класифікація та характеристика.

24.Специфіка виховної роботи в дитячих громадських самодіяльних організаціях, об'єднаннях дітей за інтересами, за місцем проживання та в період шкільних канікул.

25.Поняття про технології виховання. Характеристика окремих технологій виховання.

26.Сутність, завдання та шляхи здійснення розумового виховання учнів. 27. Формування основ наукового світогляду у учнів.

28.Сутність, завдання та зміст морального виховання учнів у сучасній школі. 29.Сутність, завдання та шляхи здійснення естетичного виховання учнів. 30.Формування колективу та виховання особистості в колективі.

31.Сутність, завдання та педагогічне керівництво сімейним вихованням.

32. Функції та зміст роботи класного керівника.

33.Поняття системи освіти та характеристика системи освіти в Україні.

34.Характеристика керівництва освітою і школою в Україні.

35.Планування роботи в школі. Організація методичної роботи в школі.