asyan.org
добавить свой файл
1

Урок з фізики у 8 класі

Лабораторна робота № 5 Градуювання динамометра

Тип Урок удосконалювання знань та вмінь
Мета роботи: формувати у учнів практичні уміння вимірювати фізичні величини, навчити виготовляти динамометр та градуювати його шкалу, розвивати навички самостійної практичної роботи,, уміння толерантно працювати у групах, виховувати у учнів дбайливе ставлення до свого здоров´я.
Прилади і матеріали: 2 динамометра ( один з відкритою шкалою, другий с закритим папером шкалою), штатів, набір тягарців масою 100 г, олівець, лінійка, тіло невідомої маси

Хід уроку

І Вступне слово вчителя, Привітання учнів. Повідомлення теми уроку.

ІІ Актуалізація опорних знань.

Відповісти на питання

1 Що таке сила пружності?

2.Що таке сила тяжіння?

3.Як вони позначаються?

4. В яких одиницях вимірюється сила пружності?

5. В яких одиницях вимірюється сила тяжіння?

6.Написати формулу сили пружності.( закон Гука). Від яких величин залежить сила пружності?

7.Записати формулу сили тяжіння. Від яких величин залежить сила тяжіння?

Вчитель нагадує учням теоретичні відомості, які необхідні учням при виконанні лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

 Сила це міра взаємодії тіл, або дія одного тіла на інше. Сила - векторна величина, вона вимірюється у системі СІ у ньютонах. Прилад для вимірювання сили називають динамометром. Основна частина цього приладу – пружина, видовження якої прямо пропорційно силі. Діючи на пружину з наперед відомою силою, можна виготовити шкалу динамометра. Відомо, що на важок масою 102 грами, діє сила тяжіння 1ньютон

ІІІ Підготовка до роботи. Перевірка обладнання на партах учнів. Проведення інструктажу з техніки безпеки.

^ Правила техніки безпеки: 

1. Будьте уважні та дисципліновані , точно виконуйте вказівки вчителя.

  • 2)Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

3) Не починайте роботу без дозволу вчителя

4). Користуючись динамометром, будьте обережні з пружиною, не розтягуйте пружину руками.

5). Не перевантажуйте пружину динамометра навантаженням, більшим за допустиме.

6). Не допускайте розгойдування важків, зупиняйте їх коливання рукою.

7). Не допускайте падіння тіл (брусків) і важків під час їх зважування динамометром.

ІV Виконування лабораторної роботи

Учні виконують роботу самостійно по групам, користуючись вказівками до роботи:

Підручник Коршака Фізика 8 клас стор. 59-60 Лабораторна робота № 5» Градуювання шкали динамометра»

Вчитель при необхідності допомагає учням, контролює роботу груп.

Додаткове завдання до лабораторної роботи:

1)Необхідно проградуювати динамометр у межах від 0 до 4 Н, із ціною поділки0,2 Н. У розпорядженні є тільки одна гирька вагою 1 Н. Як виконати завдання?

2)Розв´язати задачу

Щоб розтягнути пружину на 5 см, необхідно прикласти силу 2 Н. Яку силу необхідно прикласти, щоб розтягнути цю ж саму пружину на 30 см?

V. Видача домашнього завдання. П.17. повторити

Учням пропонується виконати дома творче завдання: «Саморобний динамометр» ( див. додаток)

Додаток

« Як зробити саморобний динамометр» ( приклади)
^

Динамометр трубчатый демонстрационный
 

Назначение:

динамометр служит для измерения силы в опытах по механике (законы трения, сложение сил, изменение тяги маломощных моторов и др.).

 

Материалы:

картон, авиамодельная резина в шнуре, кусок стальной проволоки (Д=1,5 мм), пробки обыкновенные (немного отличающиеся по диаметру).

 

Инструменты:

Ножницы, шило, плоскогубцы, клей "Момент".

 

Изготовление:

Взяли пробку, проделали в ней сквозное отверстие. Вставили в это отверстие проволоку и с обоих сторон согнули, сделав крючки. Со второй пробкой проделали то же самое.

Из резинки сделали кольцо и накинули на крючок одной из пробки, меньшей по диаметру.

Взяли картон  и сделали две трубки, чтобы одна входила в другую. И при этом чтобы пробки входили плотно в соответствующие трубки. Затем вклеили пробку в меньшую по диаметру трубку. Продели резинку через эту трубку и надели на вторую пробку. После вставили все это в трубку, большую по диаметру. Произвели градуировку прибора, пользуясь набором грузов для лабораторных работ. Шкалу можно нарисовать на отдельном листе, а затем наклеить на внутреннюю трубку.

Внешнюю трубку можно покрасить нитрокраской.

Прибор готов.
^

Как сделать динамометр?


 

Я
расскажу вам, как сделать динамометр. Можно использовать его как весы.

Инструкция


Уровень сложности: Непросто
^

Что вам понадобится:


  • пружина (чем туже тем лучше)

  • крючок к которому она крепится

  • какая-нибудь пластинка наподобие линейки без делений

  • линейка

  • предмет весом в 100 грамм

  • Порядок работы
^

111П


1)Прикрепите крючком пружину к пластинке. Сделайте отметку в том месте пластины, где находится нижний край пружины.

2


2)Прикрепите предмет к пружине. Отметьте место на пластине, где теперь находится нижний край пружины.

3Возьмите линейку, измерьте отрезок между первой и второй отметкой, продублируйте его.
3)Разделите пространство между ближайшими отметками на 10 равных отрезков.
Около первой крупной отметки поставьте цифру 0, около второй-1 и т. д.


4)Можете использовать динамометр как весы (1 крупное деление=1 ньютон=100 грамм)
. Динамометр – это такой прибор, с помощью которого измеряется сила или вес (вес – это тоже сила).Динамометр (рис. 2) состоит из двух дощечек размером 160 40: 10 мм и ЛОХ 10 10 мм, скрепленных под прямым углом (другие детали и сборку их легко воспроизвести ло рисунку). Вместо пружины можно ислользоввть резину. Толщину резины (или резинового жгутика) подберите с таким расчетом, чтобы при подвешивании грузиков получилось равномерное удлинение резинки, т. е. чтобы при нагрузке, например в 50 г удлинение резины было бы равно пяти делениям по 10 г.

.