asyan.org
добавить свой файл
1
Урок біології в 11 класі на тему: "Досягнення та перспективи розвитку біотехнології"

Тема. Досягнення та перспективи розвитку біотехнології

Мета: узагальнити й систематизувати знання, отримані при вивченні теми «Селекція й біотехнологія», навчитися застосовувати їх на практиці; формувати науковий світогляд, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати й систематизувати, удосконалювати кому-нікативні навички.

Матеріали й обладнання: комп’ютерна презентація, яку готує кожна група.

Поняття: генна інженерія, ГМО, трансгенні й химерні організми, клонування, стовбуро-ві клітини, геноміка.

Тип уроку: урок засвоєння наукових знань і знань про способи діяльності (урок-конференція з елементами бесіди та дискусії).

Хід уроку

 I. Організаційний момент

 II. Актуалізація опорних знань

 III. Мотивація навчальної діяльності

Як ви розумієте вираз: «Генетика для біології — це те саме, що атомна теорія для фізи-ки»?

 IV. Вивчення нового матеріалу

 Робота в малих групах

Учні працюють у групах (по 5–6 осіб), поетапно розкриваючи й висвітлюючи проблемні питання.

 Самостійна робота учнів

Кожен учень самостійно заповнює в зошиті таблицю «Внесок біотехнології в розвиток науки, промисловості та сільського господарства».

Напрямок

біотехнології Галузь

господарства Значення біотехнології для розвитку галузі

Приклади проблемних питань

1. Сучасні методи біотехнології — добро чи шкода для людства?

2. Аналіз перспектив розвитку біотехнології в конкретних господарських галузях.

3. Генетично модифіковані організми: проблеми створення й використання людиною.

Методичні рекомендації

Звернути увагу учнів на проблему появи генетично модифікованих продуктів у раціоні харчування сучасної людини.

Висновок

Генетично модифіковані продукти вже стали частиною нашого життя. Їхній вплив на здоров’я ще не достатньо вивчений. Кожна людина має право знати про наявність генетично модифікованих речовин у продуктах харчування.

4. Трансгенні й химерні організми (4-та група).

Які перспективи використання трансгенних організмів?

5. Клонування. Можливості й небезпека клонування організмів. (5-та група).

1) Технологія клонування:

— механізм клонування тварин;

— клонування в природі;

— хронологія успіхів клонування.

2) Типи клонування людини:

— репродуктивне клонування людини;

— терапевтичне клонування людини;

— клонування людини — міф і реальність.

3) Релігія й клонування.

4) Суспільство й клонування:

— загальна декларація про геном та права людини.

5) Технологія клонування в Україні.

6) Клонування вищих тварин і людини: дозволити чи заборонити.

6. Стовбурові клітини (6-та група).

7. Геноміка (7-ма група).

8. Дискусія «Плюси й мінуси генної інженерії».

9. Чи можливий розвиток сучасного суспільства без використання сучасних методів селе-кції?

 V. Домашнє завдання

Повторити матеріал вивченої теми.

 VI. Підсумок уроку

Підбиття підсумків. Виставляння оцінок.