asyan.org
добавить свой файл
1

Математика, 2 клас

Календарне планування уроків математики у 2 класі

за підручником "Математика" 2 клас, автори Богданович М. В., Лишенко Г. П.


№ уроку

Тема уроку

№№ завдань

Дата

Повторення матеріалуЗадачі уроків математики у 2 класі. Випадки додавання і віднімання чисел пов’язані з нумерацією.

1-11


Додавання і віднімання чисел частинами. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел.

12-21


Одиниці вимірювання довжини. Назви чисел при додаванні та відніманні.

22-31


Порядок додавання чисел. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

32-41


Зв'язок додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язання задач.

42-52


Складання і порівняння задач на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

53-62


Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд різними способами. Порівняння виразу і числа.

63-71


Одиниці вимірювання часу: рік, місяць. Розв’язування задач.

72-80


Контрольна робота.Таблиці додавання і віднімання чиселТаблиця додавання і віднімання числа 2.

81-89


Таблиця додавання і віднімання числа 3. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Відрізок і ламана.

90-98


Таблиця числа 4. Творча робота над задачею. Довжина ламаної. Задачі, які розв’язуються дією віднімання.

99-108


Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач.

109-118


Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач з двома запитаннями.

119-128


Розв’язування прикладів і задач. Складання і розв’язування прикладів за лінійкою. Многокутники.

129-137


Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці. Вирази з буквеними даними.

138-146


Таблиця додавання і віднімання числа 7. Складання і розв’язування задач за схемами.

147-154


Позначення геометричних фігур буквами. Розв’язування задач на зменшення числа на кілька одиниць.

155-161


Розв’язування прикладів і задач на знаходження невідомого зменшуваного.

162-168


Таблиця додавання і віднімання числа 8. Довжина ламаної.

169-177


Задачі на дві дії. Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання.

178-186


Таблиця додавання і віднімання числа 9. Периметр чотирикутника.

187-195


Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.

196-202


Таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.

203-210


Периметр трикутника. Розв’язування задач на 2 дії різними способами.

211-217


Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками.

218-226


Читання виразів використовуючи різні математичні терміни. Розв’язування прикладів і задач.

227-235


Кут. Види кутів (прямий, гострий, тупий).

236-242


Порівняння іменованих чисел. Прямокутник.

243-249


Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника.

250-258


Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина прямокутника. Квадрат.

259-264


Контрольна робота.Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розрядДодавання виду 28+59. Розв’язування прикладів і задач.

265-276


Приклади і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на протилежний рух.

277-284


Додавання виду 38+4. Творча робота над задачею. Розв’язування задачі двома способами.

285-294


Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії.

295-302


Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.

303-310


Додавання суми до числа. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі двома способами.

311-321


Віднімання числа від суми. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задачі різними способами.

322-329


Усне віднімання виду 40-8. Вправи і задачі на засвоєння прийому віднімання.

330-338


Закріплення прийому обчислення виду 40-8. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом.

339-346


Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею.

347-354


Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач за числовими даними до малюнків.

355-363


Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). Творча робота над задачею.

364-369


Віднімання виду 50-34. Розв’язування прикладів і задач на закріплення прийому обчислення.

370-378


Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за малюнком і коротким записом.

379-386


Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Усні обчислення за таблицею.

387-394


Віднімання суми від числа. Обчислення виразів зручним способом.

395-403


Контрольна робота.^ Арифметичні дії множення і діленняАналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення та прикладів на множення прикладами на додавання.

404-411


Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

412-418


Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.

419-427


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100.

428-435


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Обчислення виразів на дві дії різних ступенів.

436-444


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на дві дії різного ступеня.

445-452


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня.

453-460


Контрольна робота.

Дія ділення. Задачі дії різного ступеня.

461-467


Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і прикладів на дії першого ступеня.

468-475


Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

476-482


Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.

483-489


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2. Назви чисел при діленні.

490-498


Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.

499-508


Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.

509-515


Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задач на дії різного ступеня.

516-523


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташування множників в умові.

524-532


Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.

533-540


Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.

541-546


Складання виразів з дужками. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.

547-555


Повторення вивченого. Творча робота над задачею.

556-564


Контрольна робота.

Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за даним розв’язанням.

565-571


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата.

572-577


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.

578-584


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення виразів з буквеним компонентом.

585-592


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Повторення залежності між компонентами і результатом дій першого ступеня.

593-600


Повторення вивченого. Розв’язування складеної задачі на три дії за поданим планом.

Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач.

601-609


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.

610-615


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення).

616-621


Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4.

622-628


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром.

629-636


Попереднє ознайомлення з поняттями «половина», «третина», «чверть». Дії з іменованими числами (величинами). Складання простих і складених задач.

637-646


Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Обчислення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква.

647-657


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів.

658-667


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення з задачею на дві дії, яка включає поняття «зменшення числа в кілька разів».

668-673


Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

674-683


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

684-691


Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів у виразах

692-699


Контрольна робота.

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

700-709


Перевірка додавання відніманням. Знаходження периметра трикутника.

710-719


Складання таблиці множення числа 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Обчислення виразів з буквеним компонентом у яких двічі повторюється одна і та сама буква.

720-729


Одиниці вимірювання часу (година, хвилина, секунда). Визначення часу за годинником. Задачі на час. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

730-738


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Дії з іменованими числами (величинами). Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

739-747


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

748-755


Таблиця ділення на 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування та складання задач за поданим виразом.

756-764


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на дії різного ступеня. Знаходження добутку, коли один із компонентів стоїть у дужках. Знаходження довжини ламаної.

765-773


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Складені задачі на дії різного ступеня. Складання та обчислення виразів.

774-780


Задачі на різницеве порівняння.

781-790


Складання та обчислення виразів. Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі. Дії з іменованими числами.

791-798


Складання таблиці множення числа 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7.

799-807


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Обчислення виразів на сумісні дії. Складені задачі на різницеве порівняння.

808-815


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на знаходження невідомого від’ємника.

816-825


Таблиця ділення на 7. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Вирази з невідомим множником. Складені задачі на сумісні дії.

826-834


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Творча робота над задачею. Складання виразів за малюнком та запитаннями. Складені задачі на сумісні дії.

835-842


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Зв'язок дій множення та ділення. Складання оберненої задачі. Розв’язання задачі виразом.

843-849


Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Складені задачі на сумісні дії. Творча робота над задачею. Порівняння виразу і числа.

850-859


Складання таблиці множення числа 8. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язання задачі на три дії.

860-868


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Пряма, точки, що лежать на прямій та поза нею. Порівняння довжин відрізків.

869-874


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення та ділення. Складені задачі на сумісні дії. Творча робота над задачею.

875-881


Складені задачі на сумісні дії. Колові приклади. Вирази з буквеним компонентом. Розпізнавання геометричних фігур.

882-891


Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Поняття «третина», «чверть», «шоста».

892-900


Закріплення порядку виконання дій у виразах. Нерівності. Задачі на три дії. Знаходження периметру прямокутника. Складання і розв’язання задачі за коротким записом.

901-908


Зв'язок дії ділення з дією множення. Знаходження невідомого діленого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.

909-916


Колові приклади. Складені задачі на сумісні дії. Знаходження сторони трикутника за відомим периметром і двома сторонами.

917-925


Складання таблиці множення числа 9. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Творча робота над задачею. Розв’язання задачі двома способами. Периметр.

926-934


Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Порівняння виразів. Розв’язання задачі виразом за поданою схемою.

935-942


Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Знаходження частини числа.

943-950


Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на сумісні дії. Розташування відрізків у просторі (вертикально, горизонтально, похило). Кресленні відрізків.

951-958


Складені задачі на сумісні дії. Складання задачі за поданим виразом. Розв’язання задачі за поданим планом.

959-964


Переставна властивість множення. Застосування властивості для розв’язування прикладів. Складені задачі на сумісні дії. Периметр.

965-972


Множення на 1 та 0. Складені задачі на сумісні дії.

973-979


Ділення на 1, ділення числа самого на себе. Вправи на засвоєння вивченого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.

980-987


Ділення 0 на число. Неможливість ділення на 0. Складання виразів за текстовими даними. Задачі на знаходження невідомого третього доданка за відомою сумою двох доданків.

988-994


Множення чисел, що закінчуються нулями на одноцифрове число. Складання і розв’язання задачі на три дії за таблицею та поданим планом. Обчислення виразів з буквеним компонентом, що зустрічається двічі.

995-1001


Множення одноцифрових чисел на 10. Ділення числа, що закінчується нулями на 10. Складання оберненої задачі. Ускладнена задача на знаходження невідомого доданка.

1002-1010


Вправи та задачі на засвоєння вивченого. Складені задачі на сумісні дії. Складання задач за поданими блок-схемами.

1011-1018


Вправи та задачі на засвоєння вивченого. Складання блок-схем до задачі. Складання і розв’язання задач за поданими виразами. Обчислення виразів з іменованими числами.

1019-1025


Контрольна робота.^ Повторення в кінці рокуАналіз результатів контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків.

1026-1034


Додавання і віднімання з переходом через розряд. Креслення відрізків.

1035-1042


Зв'язок компонентів при відніманні та при додаванні. Додавання і віднімання виду 28+5, 46-7. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (ознайомлення). Задачі на дві дії.

1043-1050


Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Перетворення іменованих чисел, дії з іменованими числами.

1051-1057


Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом та без переходу через розряд. Перевірка дій віднімання додаванням.

1058-1064


Запис виразів за поданим текстом. Вправи та задачі на засвоєння вивченого.

1065-1073