asyan.org
добавить свой файл
1

Тема. Паралелограм та його види
Мета уроку. Узагальнити та систематизувати вивчений матеріал, показавши учням взаємозв’язок між фігурами;
спонукати учнів до творчої діяльності.

Формувати математичну компетентність, навички розв’язування задач з використанням властивостей та ознак паралелограма, самостійності у роботі, вміння працювати в команді, комунікабельність, підвищення рівня творчого потенціалу.

Розвивати образне та логічне мислення, уяву, пам'ять, вміння аналізувати отриману інформацію за поданим рисунком задачі; тренувати навички швидкого обчислення та навички застосування властивостей фігур.

Виховувати відповідальність за отриманні якісні й стійкі знання; розуміння необхідності вивчення математики; прагнення до самовдосконалення, культуру учбової праці
Тип уроку: урок узагальнення та корекції знань учнів
Форма проведення: урок-казка: групова робота учнів з елементами ігрової діяльності

Обладнання: робочий зошит, олівець, лінійка, ластик, рисунки учнів на тему «паралелограм», «прямокутник», «ромб» та «квадрат»
^ Хід уроку

І. Організаційний етап

Вітання вчителя з учнями, перевірка присутніх.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вчитель: Сьогодні ми проведемо узагальнюючий урок з теми «Паралелограм та його види», і наше завдання: якомога більше повторити. Дуже часто ми вчителі можемо почути від вас скарги про важкість у вивченні предмету, не розуміння як розв’язувати задачу, як запам’ятати якісь події та дати. І дуже часто ви пригадуєте себе малими та так хочеться повернутися у дитинство. А чим воно нас так приваблювало? (учні висловлюють свої думки) Нам дуже подобалось як мама або бабуся розповідала казки. І ми їх добре пам’ятаємо. А чому б нам нашу геометрію не перетворити на казку, щоб найкраще її запам’ятати? А почнемо вже зараз!

ІІІ. Узагальнення теоретичних знань

Вчитель: Далеко або можливо не дуже, в тридев’ятому королівстві або можливо у тридесятому, а можливо тут близенько у кабінеті комунального закладу «Луганський обласний ліцей» існує особлива, унікальна та багатогранна країна і мешкають в ній різні народи, наприклад ПРЯМОКУТІНЦІ, РОМБОЛЯНДЦІ та КВАДРАТІАНЦІ. Це були особливі народи. Вони надавали перевагу та особливу шану одній з геометричних фігур.

^ Показую малюнки, виконані учнями.
Вчитель: Вони дуже цінували свою фігури та знали про них геть усе. Давайте перевіримо їх.

Гра № 1. Хто швидше і точніше заповнить таблицю позначками «+», якщо властивість притаманна фігури і «-», якщо властивість не притаманна фігурі

Учні працюють в групах на місцях, в зошитах виписують тільки властивості притаманні їх фігурі.

з/п

Властивість

фігури

прямокутник

ромб

квадрат

1

Діагоналі рівні


2

Діагоналі точкою перетину діляться навпіл


3

Діагоналі перпендикулярні


4

Діагоналі не рівні


5

Діагональ є бісектрисою


6

Кути прямі


7

Протилежні кути рівні


8

Сторони рівні


9

Протилежні сторони рівні


Гра № 2. «Учень в ролі вчителя». Групи взаємоперевіряють одна одну, обмінюючись зошитами зліва направо, а потім звіряємося з правильними відповідями на слайді.

з/п

Властивість фігури

прямокутник

ромб

квадрат

1

Діагоналі рівні

+

-

+

2

Діагоналі точкою перетину діляться навпіл

+

+

+

3

Діагоналі перпендикулярні

-

+

+

4

Діагоналі не рівні

-

+

-

5

Діагональ є бісектрисою

-

+

+

6

Кути прямі

+

-

+

7

Протилежні кути рівні

+

+

+

8

Сторони рівні

-

+

+

9

Протилежні сторони рівні

+

+

+


ІV. Узагальнення практичних знань

Вчитель: Дуже часто мешканці нашої країни сперечалися хто з них найкращий? Які будинки краще будувати, які сукні чи костюми носити? Але старий мешканець звернув увагу, що між ними є певні спільні риси (дивимось у таблицю на пункти 2, 7 і 9).

 • «Чи не об’єднатися нам замість того щоб шукати відмінності?» - зауважив він.

 • «Цікава думка», - вирішили мешканці Прямокутії, Ромболяндії та Квадратії.

Отже теоретично ми знаємо про наші народи все, а як з практикою?

^ РОБОТА В ГРУПАХ

Гра № 3. Знайди та виконай

На дошці є малюнки фігур, а на картках перелік задач. Увага на рисунок № 1-4 (на дошці). Ваше завдання: дайте назву фігури, підберіть про неї задачу, знайдіть відповідь та обґрунтовано поясніть необхідні дії.

 1. У прямокутнику MNPK діагоналі перетинаються в точці О, MP = 6 см. Знайдіть KN.

 1. В ромбі відомо кут 100. Знайти градусні міри інших кутів.

 2. Чому дорівнюють кути, утворені діагоналлю квадрата з його сторонами?

 3. За даними рис. знайдіть периметр і кути паралелограма.


Вчитель: Кожна група працювала над однаковими задачами, отримала відповіді. Відповіді записані на картках, які лежать на партах у учнів, потрібно відшукати ці картки перегорнути і отримати 4 букви, з яких починаючи з першої групи на дошці ми записуємо слово

ПАРА ЛЕЛО ГРАМ

І додаємо, кожен думаючи про себе «і я», отримуємо – ПАРАЛЕЛОГРАМіЯ

Отже, ми тепер знаємо як називається наша країна.
Гра № 4. ^ МОЗКОВИЙ ШТУРМ – встановлюємо взаємозв’язок між фігурами

Пропоную учням розглянути види паралелограмів на діаграмі

1.Чи є серед прямокутників ромби?


паралелограм
2.Чи є серед ромбів прямокутники ?

Визначити чи є правильним твердження ?

а) кожен квадрат є ромбом;

б) кожен ромб є квадратом;

в) деякі прямокутники є квадратами;

г) деякі квадрати є прямокутниками

^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СИЛЬНИХ УЧНІВ

Вчитель: Але кожна країна має своїх лідерів, які повинні вміти розв’язувати складніші питання. Тому ми створюємо делегацію миру, яка перевірить свої сили.

^ По 1 учню з групи йдуть до дошки і розв’язують задачі на дошці.

 1. В ромбі гострий кут складає 60°, а його периметр 32 см. Знайти меншу діагональ ромба

 2. EFCD - квадрат. EMND - прямокутник.
  Периметр EMND= 40 см, EM : MN = 2:3.
  Знайти периметр EFCD.

 3. АВСD – прямокутник, АВ = 12см, кут АОВ – 600 Знайти АС, ВD.

^ РОБОТА З КЛАСОМ

В цей час разом з учнями класу працюємо над завданнями по відгадуванню фігури.

Гра № 5. «Відповідаю, обґрунтовуючи». Назвіть фігуру, якщо про неї відомо, що:

1). Її діагоналі рівні…

2). Її сторони рівні…

3). Її кути рівні…

4). Її діагоналі перпендикулярні, а сторони рівні…

5). Її діагоналі перпендикулярні, а кути рівні…

6). Її діагоналі перпендикулярні та рівні…

7). Її сторони рівні, та кути рівні…

8). Її сторони рівні, а діагоналі не рівні…

9). Її діагоналі не рівні, її сторони не рівні…

10). Її діагоналі рівні, та протилежні сторони рівні…

^ Перевіряємо роботу учнів біля дошки, вони обґрунтовують свої розв’язки, а групи записують задачі у зошити.

V. Підведення підсумків уроку

Вчитель: Довго казка розповідається да швидко і наша країна створилась. Да яка країна всім на радість, всім на оглядини. А який народ там мешкає – просто чудо. Давайте пригадаємо взаємозв’язок між нашими фігурами та як ми всі називаємось.

Ось така в нас казочка сьогодні вийшла.

Але повертаючись до нашої реальності ми пригадуємо, що ми не малі діти, а вже восьмикласники, да не звичайні, а ліцеїсти. Тому з кожної казки ми зробимо висновки.

Пропоную учням закінчити речення:

1) Під час уроку мені сподобалося...

2) Під час уроку мені не сподобалося...

3) Я змінив(ла) би...

4) Найскладнішим для мене було...

5) Ми подолали такі труднощі...

6) Мені сподобалося працювати в групі, тому що...

7) Я виявив(ла) такі якості, як...

8) Я вперше почав(ла)...

9) Я добре виконав(ла)...

Учні висловлюють свої пропозиції щодо оцінювання найактивніших; вчитель коректує та виставляє оцінки.

^ VІ. Домашнє завдання

Повторити §1-§3, завдання на картках

Задача 1. У ромбі ABCD бісектриса кута ABD проходить через середину сторони AD. Знайдіть кути ромба. (Відповідь: 60°, 120°.)

Задача 2. З вершини одного з кутів паралелограма проведені бісектриса цього кута і висоту. Кут між ними дорівнює 30°. Знайдіть кути паралелограма. (Відповідь: 60°, 120°.)

Задача 3. У прямокутнику ABCD бісектриса кута А утворює з діагоналлю АС кут 20°. Знайдіть кут між діагоналями прямокутника. (Відповідь: 130°, 50°.)
Веселий вірш про види паралелограмів

Я не винен, що у мене

Поділились пополам

Діагоналі, моя нене,

Я ж на те П А Р А Л Е Л О Г РАМ

Може, я й не симпатичний -

Не приховую цього,

Та, крім всього, симетричний

Я відносно точки О

Сторони у мене рівні –

Протилежні , брате мій,

Й паралельні ще до того

(теорема є про них )

А кути - про них мовчати

Я не можу, ні, ні, ні.

Протилежні рівні також –

Гострий, гострий і тупі
Все це також в мене є.

Я ще хочу розказати

Щось про себе, про своє

Звати мене П Р Я М О К У Т Н И К,

І кути мої прямі.

Також я паралелограм,

Діагоналі мої рівні

І діляться пополам
Може, вийде це не гарно,

Та скажу вже про своє:

Що мої діагоналі

Бісектриси є кутів , та іще перпендикулярні

А крім того , в мене рівні

Всі чотири сторони.

І не б'ються наче півні,

Бо ж однакові вони

О, забув іще сказати

Я про себе основне:

Р О М Б я, ромбом мене звати,

Ось що саме головне!

Я і ромб, і прямокутник,

Хоч і наймолодший брат.

Вірний їм усім попутник,

Ну , а звуся я К В А Д Р А Т

Все, що тут уже сказали,

Все стосується й мене.
Кожен з нас -- чотирикутник.

Між нас різниця десь на міліграм:

Ім'я квадрат, чи ромб, чи прямокутник

А наша назва – паралелограм.