asyan.org
добавить свой файл
1
До уроку № 3 Тема. Пристрої обробки обробки інформації.

План вивчення теми.

  1. Будова процессора.

  2. Основні функції процесора.

  3. Характеристики процесора.

Комп’ютер складається з багатьох пристроїв. Один із них призначений для обробки інформації.

Людина отримавши інформацію також обробляє або кажуть опрацьовує її. Орган, який виконує

таку функцію - це мозок. Де знаходиться мозок людини ви знаєте. Його не видно він схований.

Пристрій, який обробляє інформацію, яку отримує комп’ютер також схований, а саме у чорному ящику(системному блоці). Можливо ви догадалися , про який пристрій іде мова?

Пристрій, який обробляє інформацію називається ПРОЦЕСОР.

image116image118
Характеристики ПРОЦЕСОРА: тактова частота, розрядність, швидкодія.

ПРОЦЕСОР здійснює арифметичні та логічні операції та керує роботою всіх пристроїв комп’ютера- це функції процесора.

Типи ПРОЦЕСОРА: Pentium , Celeron, Atlon, Duron,Intel.

!!! Повинні знати:

  1. Будову ПРОЦЕСОРА. ПРОЦЕСОР – це надвелика інтегральна мікросхема, яка розміщена на материнській платі

Процесор складається з:

  1. Пристрою керування.

  2. Арифметико - логічного пристрою.

  3. Регістри комірок внутрішньої пам’яті.


Найзначнішою подією 2005 року стала поява дво'ядерних процесорів.

Розрізняють:

• центральні процесори

• спеціальні процесори окремих пристроїв

Головним пристроєм комп’ютера є центральний процесор. Він і виконує основні операції по опрацюванню даних та управління роботою інших пристроїв.

^ Архітектура процесора.
Процесор складається з комірок, в яких опрацьовуються дані. Комірки процесора називають регістрами. Регістри можуть бути восьмирозрядні (в такий регістр поміщаються 8 біт, т.е. 1 байт), шістнадцятирозрядні (в такий регістр поміщається два байта ), 32-розрядні (поміщається 4 байта), 64-розрядні

^ Основные характеристики процессора.
 1. Розрядність. Розміри регістрів (в бітах) визначають розрядність процесора.
 2. Тактова частота. Кількість тактів, що виконуються в одиницю часу, називають тактовою частотою процесора, яка вимірюється в Герцах (Сучасні процесори мають тактову частоту більше 3 ГігаГерц).
 
 Розрядність процесора і его тактова частота - це основні характеристики процесора, від яких залежить продуктивність комп’ютера. Чим вище розрядність і тактова частота, тим вище продуктивність процесора. Продуктивність процесора вимірюється миліардами операцій в секунду.

Висновок: Процесор- «мозок « ПК.
Процесор складається із:

арифметико-логічного пристрою (АЛП), де

виконуються усі арифметичні і логічні операції над

інформацією

пристрою керування (ПК), який організовує і

координує взаємодію усіх пристроїв комп'ютера під

час їх роботи

• внутрішньої пам'яті – регістрів.
Виконайте завдання:

Продовжте словосполучення:

  1. Центральний …

  2. Тактова …

  3. - логічний пристрій.

Підготуйте повідомлення про «Фірми - виробники сучасних процесорів.»