asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 42 43 44 45 46 47 48

[99] Расторгуев С. П. С. 138.

[100] Відомо лише, що найближчі родичі Діви Марії були галілеянами (усі примітки тут — наші. — І. К.).

[101] Цар-кшатрій Давид був європейцем за ознаками фізичними (русяве волосся, високий зріст), психічними (творче мислення, музичні і поетичні здібності), культурними (любов до музики і мистецтва, професійне володіння військовою справою) і духовними (здоровий ідеалізм, оптимістичний світогляд, прикладом чого є «Псалми Давидові» — найсвітліша книга Старого Заповіту).

[102] Див. також Першу книгу Маккавеїв, 5. 21—34.

[103] Правильний переклад цього місця з Євангелія від Матвія (5.17) такий: «Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, — Я не руйнувати прийшов, але доповнити». Одні видання Євангелія дають саме такий переклад (напр., «Новий Завіт з коментарем», Львів, 1994), а інші, які використовують варіант «виконати», дають коментар про правомірність варіанта «доповнити», посилаючись на саме такий переклад грецького слова πληρωσαι в іншому місці з цього самого Євангелія (23.32): «Доповніть і ви міру провини ваших батьків!» (напр., Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового заповіту, Москва, 1988).

[104] Kastein Josef. History and Destiny of the Jews, 1933.

[105] «Від євр. дієслова passah — переходити», — пояснюється у книзі: Архимандрит Никифор. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. – М.И Астрель, 2000. — С. 479.

[106] Ярополь — місто у Малій Азії, де Аполлінарій був єпископом.

[107] Див. сайт http://apologia.narod.ru/holiday/pasha.htm.

[108] Мазуркевич С. А. Полная иллюстрированная энциклопедия наших заблуждений. Москва: Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2001.— 704 с., илл.

[109] Цит. за статтею: Авдеев Владимир. Рассуждение о рассовых предрассудках // Журнал «Атеней», №3-4 (2003).

* Назва тайни «сповіді» або «покаяння» грецькою мовою звучить як «метанойя», тобто «зміна свідомості». Детальніше див.: Технологія перенародження // Перехід-IV, випуск 3 (1-2000).

** Для того щоб зробити кохання продуктивнішим (закохуватися не будь у кого, а в майбутнього чоловіка або дружину), корисно володіти не лише антропологічною, а й психологічною грамотністю. Знаходити психологічно сумісного партнера допомагає психоінформатика, яка виникла на базі психологічної типології Юнга і соціоніки Аушри Аугустинавічуте. Детальніше див.: Каганець Ігор. Психологічні аспекти в менеджменті: Типологія Юнга—соціоніка—психоінформатика. — Київ—Тернопіль: Мандрівець, 1997.— 204 с.

[110] Розділ про телегонію за матеріалами друкованих та електронних видань «Тернопільська газета», «Світло Православ'я», «ЮгZone.Ru» підготував Валерій Колосюк, «Голосіїв-Інфо» www.golosiyiv.kiev.ua.

[111] По суті, йдеться про їжу, отриману згідно з Золотим правилом етики («Роби іншому те, що хотів би, щоб робили тобі»), тобто шляхом співпраці з природою. Що стосується вживання м'яса і сала, то вони потребують правильної технології приготування згідно з народними традиціями.

[112] Текст цього підрозділу є фрагментом з однойменної статті Максима Дяченка, опублікованої на http://observer.sd.org.ua/news.php?id=2123.

[113] Станко В. Н., Гладких М. І., Сегеда С. П. Історія первісного суспільства. — Київн Либідь, 1999. — С. 109.

[114] Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України. — К.. Абрис, 1994. — С. 11.

[115] Там само. С. 13.

[116] Вотяков А. А., Вотяков А. А. Теоретическая география. — М. София, 1998. — С. 30. Інтернет-версія http://world.freeglobus.com/geography/

[117] Там само.

[118] Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. — К., 1992. — С. 249—250.

[119] Каплина Т. Н., Ложкин А. В. Возраст «Ледового комплекса» Приморских низменностей Якутии // Изв. Акад. наук, серия Географическая, 1982, №2, с. 85. Дослідження, про які повідомлено у 1982 році, дають вік берези, що росла в Якутії до похолодання, у 9315±50 років.

[120] Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ). — Київ: Ірина, 1999.— С. 63.

[121] Вотяков А. А., Вотяков А. А. Теоретическая география.

[122] Комаров Виктор. Тайны космических катастроф. – М.. Вече, 1999. – 496 с., с. 268, 278. Додамо, що ці масштабні сейсмографічні дослідження Антарктиди було проведено у 1958 році в рамках міжнародного геофізичного року.

[123] Екваторіальний радіус Землі становить 6378.2 км, полярний радіус — 6356.8, а товщина земної кори — від 5—10 км під океанами до 60-80 км під гірськими районами. Як бачимо, земна кора — це досить тонка і вразлива оболонка, чутлива як до внутрішньопланетних, так і до макрокосмічних процесів.

[124] Цю модель описано у книзі: Вотяков А. А., Вотяков А. А. С. 18.

[125] Flavio Barbiero. On the possibility of very rapid shifts of the poles (До питання про можливість дуже швидкого зміщення полюсів).

ДжерелоД http://www.unibg.it/maths/dynamics/poles.zip.

[126] Про недобросовісну конкуренцію наукових шкіл див. Станіслав Гроф. Структура наукових революцій // Перехід-IV, 10. — http://www.perehid.kiev.ua/n10/3.html.

[127] Charles Hapgood. The Path of the Pole, Chilton Book Co, Philadefphia, 1970.

[128] Зайдлер Л. Атлантида. — М., 1966. — С. 293.

[129] Генон Рене. Атлантида и Гиперборея // Милый ангел, т.1. — М. Арктогея, 1991. — С. 18.

[130] Див http://www.poleshift.org

[131] Селин А. А. К основам существования материи (Физическая картина мира. Результаты инженерных методов исследования проблем современной науки). – Днепропетровски Международная академия биоэнерготехнологий Украины, 1996. – 292 с.

Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика (Моделирование структур вещества и полей на основе представлений о газоподобном эфире). — Москва Энергоатомиздат, 1990. – 280 с.

Брусин С. Д., Брусин Л. Д. К новым основам физики. — Житомир—Москва, 1997. — 120 с.

[132] Хепгуд не був знайомий з подібними космічними явищами і шукав причини літосферного зміщення в межах планети Земля. Зокрема, він припускав, що планетарна дестабілізація може виникнути внаслідок надмірного зростання льодо-снігових шапок у приполярних зонах. Але коли пізніше після ретельних розрахунків переконався, що виниклі при цьому сили недостатні, то почав схилятися до думки, що зміщення відбувалися поступово — протягом 5 тисяч років. Проте сучасні дослідження вказують саме на катастрофічний характер зрушень земної кори.

[133] Петухов Ю. Д. История русов. 40-5 тыс. до н. э. Том 1. — М.— Метагалактика, 2000. — С. 202.

[134] Нестурх М.Ф. Происхождение человека. — М.М Наука, 1958. — С. 155.

[135] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 202.

[136] Очевидно, йдеться передусім про Австралію і Тасманію, які були заселені у 38 тисячолітті до н. е. До літосферного зміщення Австралія перебувала в тропічній і помірній природно-кліматичних зонах. Це пояснює, чому шкіра австралоїдів є світлішою порівняно з негроїдами.

[137] Станко В. Н., Гладких М. І., Сегеда С. П. С. 109.

[138] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 51, 267.

[139] Вольтман Людвиг. Политическая антропология. (1903 г.) Пер. с нем. — М Белые альвы, 2000. — С. 98.

[140] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 51, 267.

[141] Алексеев В. П. В поисках предков. — М. Наука, 1989. — С. 144.

[142] Петухов Ю. Д. Том 1 С. 22, 54.

[143] Там само. С. 203.

[144] Вольтман Людвиг. С. 401.

[145] Шамбаров В. Е. Русь. дорога из глубин тысячелетий. — М. Алетейа, 1999. — С. 46-48.

[146] Цей принцип добре відомий біологам. Він стосується не лише людей, а й усього живого. Наприклад, у комах самці менші за самиць: це свідчить про те, що еволюційний розвиток комах іде у бік зменшення розмірів. І це справді так, адже мільйони років тому комахи були значно більшими.

[147] Лебон Гюстав. Психология народов и масс.—СПб.. Макет, 1995.— С. 30.

[148] Там само. С. 38.

[149] Вральда — «Святий дух» у давньогерманській міфології.

[150] «Боже Дихання».

[151] Число 12 (дюжина, тузінь) вказує на індоєвропейські корені цього міфу.

[152] «Ura-Linda Chronik», Leipzig, 1933, p.16.

[153] Дугин Александр. Мистерия Евразии. — М.. Арктогея, 1996. — С. 63, 98—112.

[154] Детальніше див. Каганець Ігор. Психологічні аспекти в менеджменті.

[155] Адже ще є горизонтальна типологія, яка досліджує 16 соціотипів (типологія Юнга) і відносини між ними (соціоніка).

[156] Вальторта Марія. Богочоловік. Том 1 / Пер. з нім. — Львів Місіонер, 1999. — С. 26.

[157] Перше послання св. апостола Павла до Коринтян, 13.1-2.

[158] Термін «підвид» тут і далі по тексту вживається в розумінні, прийнятому в систематиці, — як таксономічна категорія рангом нижче виду.

[159] Mauss M. Sociologie et anthropologie, P.U.F., Paris, 1973, p. 306.

[160] Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. — М.: Наука, 1987. — С. 136.

[161] Реймерс Н. Ф. Популярный биологический словарь. — М. Наука, 1990. — С. 377.

[162] Там само. С.193, стаття «Изменчивость».

[163] On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. — http://www.literature.org/authors/darwin-charles.

[164] Саме так антропологи позначають неоантропів як підвид Homo sapiens.

[165] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 24-25. Про енергетичні чинники генних мутацій див.: Сергій Васильченко, Наталка Холодна. 2015 рік // Перехід-IV, 1(3)-2000.

[166] Дет. див.: Каганець І. Політична антропологія // Перехід-IV, 2(7)-2001 .

[167] Дерягина М. А. Эволюционная антропология: биологические и культурные аспекты. — М.: УРАО, 1999. — С. 185—188.

[168] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 51. Див. також: Дерягина М. А. С. 123.

[169] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 51.

[170] Там само. С. 77.

[171] Саме так їх називає російський історик, етнолог і антрополог Ю. Д. Пєтухов.

[172] Обгрунтування цієї тези — далі по тексту.

[173] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 25.

[174] Навіть у чорноволосих і чорнооких італійців збереглося з латини «бела дона» (прекрасна дама), де латинська «бела» походить від індоєвропейського «біла», тобто одночасно і біла, і красива.

[175] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 20-21.

[176] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 31.

[177] Дерягина М. А. С. 185.

[178] По мірі віддалення від Бореального центру до периферії дзвінкий звук «р» вимовляється все гірше, наприклад, французи, німці і євреї гаркавлять, а англійці та американці його взагалі не вимовляють.

[179] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 30.

[180] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 73.

[181] Про розвиток «чистого процесу» в Україні див. розділ 2 «Генеалогія України».

[182] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 58.

[183] Чмихов М. О. Давня культура: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1994. — С. 55.

[184] Меандр — геометричний орнамент у вигляді безперервної ламаної лінії зі звивинами під прямим кутом.

[185] Паїк Володимир. С. 15.

[186] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 65.

[187] Шамбаров В. Е. С. 47.

[188] Там само.

[189] Вольтман Людвиг. С. 246-247.

[190] Akasha — Ефір, п'ятий елемент герметизму (quinta essentia), первинний елемент, з якого походять решта чотири («земля», «вода», «повітря», «вогонь»).

[191] «Слов'яни» початково значило «ті, що виразно, зрозуміло говорять», на відміну від «німців» — «тих, що неясно говорять». Див. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. — К., 1989. — С. 383.

[192] Примордіальна Традиція — система високих знань неземного походження, яка стала духовним фундаментом білої раси і європейської цивілізації.

[193] Генон Рене. Кризис современного мира. — М.. Арктогея, 1991. — С. 29.

[194] ГіперБóрія (буквально — «Вища Бóрія») — в уявленні давніх греків легендарна країна, планетарний духовний центр. У грецькій міфології Борей (Бореас, Борієць) — бог північно-східного вітру, Борисфен (стародавня назва Дніпра) — «Борійський потік».

[195] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 74.

[196] Матюшин Г. Н. Археологический словарь. — М.: Просвещение, 1996.— С. 79. «Индоевропейцы».

[197] Там само. С. 146-147. «Микролиты».

[198] Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. — М.. Наука, 1982.

[199] Петухов Ю. Д. Том 1. с. 83.

[200] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 100—106.

[201] Там само. С. 105.

[202] Там само. С. 117.

[203] Слово «молочний» водночас означає «білий». Порівняйте з українським словом «набіл», яке означає молокопродукти. Річка Молочна впадає в Молочний лиман.

[204] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 246.

[205] Будемо вважати цю назву умовною, оскільки вона реконструйована за сучасними семітськими мовами, тобто після тисячолітніх змін і перетворень.

[206] Шилов Юрий. Праистория Руси // Начала цивилизации. — М.: Раритет, 1999. — С. 236.

[207] Кифішин Анатолій. Шумерські та протошумерські написи Кам'яної Могили // Український світ, 1-3/1995, с. 9.

[208] Шилов Ю. О. Праісторія Русі-України (VII тис. до н. е. — I тис. н. е.). — Київ — Хмельницький, 1998. — С. 23.

[209] Слово «жерці» походить від кореня *жар і позначає людей духовно «жарких», «гарячих» (*gar), пристрасних, пасіонарних, ярих (*jar), сповнених духовної сили. Високочастотне звукосполучення «ар» позначає найвищу температуру; далі йдуть «ор» (горіти, звідси «горе» — пекуче страждання душі) і низькочастотне «ур» (звідси «журба» — слабкий варіант горя-горіння).

[210] Англійський археолог, який у 1961—1963 рр. розкопав Чатал-уюк (цю назву часто пишуть на англійський манер як Чатал-Гуюк).

[211] Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. — М., 1982.

[212] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 247.

[213] Шилов Юрий. Праистория Руси, сс. 244—245.

[214] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 249.

[215] Екологічна ніша — це сукупність стосунків Людина—Бог, Людина—Людина, Людина—Природа і Людина—Техносфера (штучна природа).

[216] Палестини (сучасна назва).

[217] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 249—251.

[218] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 254.

[219] Сорокин П. А. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество Пер. с англ. – М. Политиздат, 1992. – 543 с.

[220] Трохи забіжимо наперед і звернемо увагу, що сьогодні Західна технологічна периферія, передусім США, насправді створює Інтернет не для себе, хоча вона думає лише про власні інтереси. Інтернетом заволодіє той, хто буде духовно та інтелектуально сильнішим. Скоріше всього, телекомунікаційна і програмна інфраструктура створюється для нового духовного центру.

[221] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 254.

[222] Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. С. 51, 248.

[223] Детальніше про це див. Шилов Юрий. Праистория Руси. С. 236.

[224] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 250.

[225] Шилов Юрий. Праистория Руси. С. 233.

[226] Першопричиною народження нової раси стало божественне втручання, але про це ми поговоримо у наступних книгах.

[227] Шилов Ю. А. Прародина ариев История, обряды и мифы. — Киево СИНТО, 1995. — С. 5.

[228] «Та»—«те» означає «земля», порівняйте з єгипетським Та-Рус (земля русів), латинським Терра (земля, територія), кельтським Тара (сакральний центр, «земля Сонця»). Тому Аратта — це «ар-та», тобто «сонячна земля», «підсоння» (земля під Сонцем), «піднебесна».

[229] Шилов Юрий. Праистория Руси // Начала цивилизации. С. 239.

[230] Петухов Ю. Д. Том 1. С. 250.

[231] Біогенетичний закон — «Онтогенез є стислим повторенням філогенезу» — сформулював німецький вчений Ернст Геккель (1834—1918). Він же запровадив у науковий обіг терміни онтогенез (індивідуальний розвиток) та філогенез (історичний розвиток).

[232] Гусева Н. Р. Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория. — М. Белые альвы, 1988. — С. 137-139. Тилак Б. Г. Арктическая родина в Ведах. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 528 с.<< предыдущая страница   следующая страница >>