asyan.org
добавить свой файл
1
Українська мова

5-А (Бондар)
Повторити «Головні і другорозрядні члени речення», «звертання», «Вставні слова»

Вправи: 121, 135, 155, 162

«Речення з однорідними членами»

Вправи: 147, 149

Опрацювати «Лист. Адреса»

Вправи: 163, 164, 165, 166, 168

«Складні речення»

Вправа: 170, 171.
5-Г (Одинцова)
1.Повторити види речень за метою висловлювання, складні речення, розділові знаки в кінці речень.

2. Зв’язне мовлення. Простий план готового тексту розповідного характеру з елементами опису тварини. (підручник, впр.485)
5-Б
Звуки і букви. Голосні і приголосні. Правила вживання «Ь» (Вправи на вибір).
5-В
1. Вправи на повторення:

другорядні члени речення –впр.132 (усно), 133 (письмово).

речення з однорідними членами – впр.148, 149 (письмово).

звертання-впр.153, 157 (письмово),

вставні слова – впр. 159 (письмово), 160 (усно),

пряма мова –впр. 190 (письмово).

2. Розвиток мовлення: впр.206, 207, 208 (усно).

3. Завдання для повторення на сторінці 94 (письмово).
6-АПовторити §4-10

с.66 – виконати завдання для самоперевірки І, ІІ(1-12) – усно, ІІІ – на чернетку – письмово

6-Б
Повторити §4-10,с.66 – виконати завдання для самоперевірки І, ІІ(1-12) – усно, ІІІ – на чернетку – письмово.
6-В
§10 (повторити), §11, §12, §13.
6-Г
1. Готуватися до контрольної роботи №2 (Словотвір. Орфографія).

2. Повторити відомості про іменник як частину мови.

7-А
НЕ з дієприкметниками. Безособові дієслівні форми на –но,-то. Узагальнення вивченого про дієприкметник. Дієприслівник як частина мови. НЕ з дієприслівниками. Дієприслівниковий зворот.
7-Б

§7 (повторити), §8, §9, §10(ст. 57-59, тест).
7-В
1. Готуватися до контрольної роботи №2 (дієприкметник як особлива форма дієслова).

2. Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини. (впр. 206).
7-Г
1. Готуватися до контрольної роботи №2 (дієслово як частина мови).

2. Зв’язне мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, усний переказ (підручник ст.. 24, впр. 51).

8-А
Повторити §3-17, усно

§8 впр.67 письмово.
8-Б
Тире між підметом і присудком. Другорядні члени речення. Узгоджене і неузгоджене означення. Додаток прямий і непрямий. Види обставин За значенням. Порівняльний зворот. (вправи на вибір).


8-В
§5, §6, §7, §8, §9

8-Г
«Тире між підметом і присудком»

Вправи: 91

«Головні і другорозрядні члени речення»

Вправи: 96, 103, 108, 121
9-А
Повторити §9-10, усно

впр.102 письмово.
9-Б
§5 (повторити), §6,7 (вивчити), (ст.35, тест для самоперевірки).
9-В

Складнопідрядні речення §6-9 (Вправи на вибір).
9-Г
Повторити §9-10, усно

впр.102 письмово
9-Д
Повторити §9-10, усно

впр.102 письмово.
9-Є
§6, §7, §8, §9(ст. 46-47, завдання для самоперевірки).
10-А
«Орфографія в префіксах і суфіксах»

Вправи: 32, 52

«Правопис складних слів»

^ Вправи: 57, 58

«Правопис голосних»

Вправа: 91


11-А

Головні і другорядні члени речення. Односкладне речення.
11-Б
1. Доповідь на теми, пов’язані з виучуваними ними предметами (із залученням науково-популярної літератури). Підручник – впр.353,354.

2. Реферат на теми, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури). Підручник –впр. 371,372,373.

3. Ділові папери. Розписка. Протокол (складний). Підручник – впр. 13,14; впр.294 (усно), впр.295 (2 завд.), впр. 301,316.
11-В

«Члени речення, пунктуація в реченні»

«Розділові знаки в ускладнених однорідними членами реченнях»

«Відокремлені члени речення»

Вправи: 28, 30, 32, 33