asyan.org
добавить свой файл
1
Вільнянська загальноосвітня I-III ступенів школа №1

Відкритий урок з хімії:

8клас

Узагальнення й систематизація знань з теми: «Класи неорганічних сполук»
Вчитель біології, хімії

Брус О.І.

Вільнянськ

2010

Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук, генетичний зв’язок

Мета: Систематизувати знання про склад, класифікацію, хімічні властивості основних класів хімічних сполук. Виявити зв’язок між класами неорганічних сполук.


Запитання до таблиці №1

На які групи поділяються неорганічні речовини?

Які речовини називаються простими? На які групи вони поділяються?

Які речовини називаються складними? На які класи поділяються складні неорганічні речовини?

Які речовини називаються оксидами? Які оксиди називаються основними, кислотними, амфотерними?

Завдання

З даного переліку речовин виписати окремо формули оксидів: H2SO4, MgO, CO2,

Mg(OH)2, KClO3, Al2O3, AlCl3, Na 2 О.

5. Що таке основи? За якою ознакою їх поділяють на групи?

Завдання

За таблицею розчинності основ, кислот і солей, визначити розчинні і нерозчинні у воді

основи: KOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3, NaOH, Ba(OH)2.

6. Які речовини називаються кислотами? На які групи вони поділяються?

Завдання

Написати рівняння реакції взаємодії хлоридної кислоти з речовинами, з якими вона

буде вступати в реакцію:

Турнір 2 Тести

1.Випишіть формулу манган(VII) оксиду:

а). МnO2

б). Mn2O7

в). Mn2O3

г). MnO3

2. Знайдіть формулу хлоридної кислоти:

а). H2SiO3

б) HNO3

в). HCl

г) .H3PO4

3. Яка з перерахованих речовин є сіллю?

а). H2S

б). H2SO4

в). NaCl

г) .Ba(OH)2

4. Визначити амфотерний гідроксид:

а). NaOH

б). CuO

в). H 2S

г). Zn(OH)2

5.В який ряд хімічних сполук не ввійшли формули кислот:

а). CO2, CaCO3, HCl

б). H2S, Cu(NO3)2, BaO

в).NaOH, K2O, HNO3, HgO

г).Ba(OH)2, Fe(OH)3, ZnO, FeS
6. У заданому переліку знаків хімічних елементів Fe, Al, Cu, S, C, Ag більше хімічних знаків:

а). металів

б). неметалів

7. Визначіть валентність кислотного залишку в сполуці Ca(NO3)2:

а). 1

б). 2

в). 3

8. Яке забарвлення лакмусу у лужному середовищі:

а). синє

б). червоне

в).не змінює забарвлення.

9. З даного переліку випишіть формули двохосновних кислот:

а). HBr

б). H2CO3

в). H2SO4

г). H3PO4

10. Зданого переліку випишіть формули безоксигенових кислот:

а). H2SiO3

б). HBr

в). HNO3

г). HF

Складіть умову до скороченого запису , і розв’яжіть задачу.

Дано

NaCl

w (Na) - ?

w (Cl) - ?

Турнір 4. «Розшифруйте казку»

Запишіть зміст казки за допомогою формул і рівняння хімічної реакції, назвіть тип хімічної реакції:

«Потоваришували Нітратна кислота і Луг – Натрій гідроксид. Одного разу Нітратна кислота запросила в гості товариша. Луг надягнув своє фенол-фталеїнове вбрання і став увесь малиновий. День був сонячний. Кислота вирішила показати товаришеві свій красивий сад. Вийшли вони в сад, але, що це? Усі квіти, кущі й дерева засохли, хочуть пити і просять допомоги.

^ Давай допоможемо їм, - сказала Кислота й замислилась? – Але як?

Я знаю, як їм допомогти! – вигукнув Луг. Об’єднаємо мою гідроксогрупу та твій гідроген.

Із задоволенням, - погодилася Кислота.

Взялися вини за руки. Зникла Кислота і Луг. Потекла вода по коренях рослин. Усе ожило навколо, зазеленіло, зацвіло.»
^ Задача. Унаслідок нейтралізації нітратною кислотою їдкого калі кількістю речовини 2 моль утворюється нітрат калію масою

а). 202г; б).20,2г; в).101г; г).10г.

Завдання

Підберіть речовину для здійснення таких перетворень:

метал - основний оксид - гідроксид

неметал - кислотний оксид - кислота

Турнір 5 «Хто швидше»
Здійснити перетворення по схемі

1. Ba - BaO - Ba(OH)2

2. C - CO2 - H2CO3

3. Mg - MgO - MgCl2

4. Ca - CaO - Ca(OH)2 - Ca(NO3)2


Домашнє завдання

§ 34 Скласти схеми й таблиці, що відображають генетичний зв’язок між основними класами неорганічних сполук

Повторити § 13. Хімічні рівняння