asyan.org
добавить свой файл
1
Узагальнена довідка

про вивчення стану підготовки професій, зв’язаних з монтажем, регулюванням та ремонтом радіоелектронної апаратури в ПТНЗ області
В Донецькій області в 7 професійно-технічних закладах ведеться підготовка професій, зв’язаних з монтажем, регулюванням та ремонтом радіоелектронної апаратури:

1. 7242.Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів- , Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів.

2. 7242 Слюсар-механік радіоелектронної апаратури,

8290 Слюсар –складальник радіоелектронної апаратури та приладів- .

3. 7243 Радіо механік з обслуговування та ремонту радіо-телевізійної апаратури,

4. 7245 Електромонтер лінійного устаткування телефонного зв’язку.

5 7245 .Монтажник зв’язку-кабельник,

7245 Монтажник зв’язку –спаювальник.

Мною вивчено питання стану підготовки цих професій в усіх ПТНЗ (№№ 111,122, 53, 114, 126, 44, 85)

Робочі навчальні плани розроблені згідно наказу МОН №947 від 13.10.2010р. та рекомендованої базисної структури, погоджені з НМЦ ПТО , з підприємством-замовником та затверджені управлінням освіти і науки ..

В усіх ПТНЗ відповідно до навчального плану створені та обладнані навчальні кабінети з необхідними нормативними документами. Згідно графіків проводяться поетапні атестації. Журнали теоретичного та практичного навчання ведуться згідно рекомендацій.

Проводяться лабораторно-практичні роботи з загально-технічних та спеціальних дисциплін відповідно графіків.

На високому рівні ведеться підготовка професії в Соледарському професійному ліцеї (№111): На уроках впроваджують нетрадиційні форми і методи , використовують електронні засоби навчання, а саме:

  • Самовчитель складання друкованих плат, електричних схем ;

  • Електронний підручник по схемотехніці.

  • Довідник радіоаматора.

  • Електронні версії журналів «Радіоаматор», «Радіокомпоненти», «Конструктор», «Електрик».

  • Презентації, публікації, веб-сторінки.

  • Відео уроки.

Викладачами проводиться позакласна робота: виставки технічної творчості, традиційний ярмарок ідей, предметні тижні, конференції, брейн-ринги тощо.

Відповідно ДСПТО розроблені нормативи на оснащення 2-х навчальних майстерень:

Навчально-методичне забезпечення майстерень в відповідає вимогам Держстандарту професії на 80%.

Якісно ведеться виробнича практика учнів на підприємствах міста Соледара та Артемівська. Якість рівня навчальних досягнень з теоретичної підготовки від 68 до 75%, практичної підготовки- до 85%.

Підготовка професії «Монтажник устаткування зв’язку» в Донецькому професійному ліцеї комунального господарства (№126) ведеться згідно ДСПТО В ліцеї створені та обладнані 6 навчальних кабінетів , навчальна майстерня на 30 робочих місць. На уроках теоретичного та виробничого навчання педпрацівники використовують електронні засоби навчання, а саме:

- публікації,

- електронні підручники;

- презентації;

- електронні зошити;

Навчання ведеться з допомогою оргтехніки:

- телевізори,

- комп’ютери,

- ноутбук,

- проектор.

Майстер виробничого навчання Костеніч В.Г.- досить творча людина, вкладає свої знання і уміння учням , прищеплює їм творче відношення до професії. Учні Болтов О.О., Щедрина В.В., Колоскова Т.І., Крутілін С.О., Пасика М.Д. активно беруть участь в обладнанні кабінетів та майстерні виробничого навчання.

Випускники виконують творчі дипломні роботи , які потім використовуються на уроках як наглядні посібники.

В Донецькому професійному ліцеї автосервісу (№114) при підготовці професії « Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури , електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин».застосовується модульне навчання.

Майстри виробничого навчання Бурмістров Є.П. та Єзікова І.І. розробили робочий зошит для виробничого навчаня з метою інтенсифікації навчального процесу та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час виконання ними практичних робіт.

В цілому підготовка професій в області ведеться на належному рівні. Приємно назвати викладачів та майстрів АПЛ(№53): ДодінВ.Н.,Горбатий П.П..,Кушлак А..А., ЄПТУ(№44): Гаврилова М.М., Гааг В.В., Чумічева Т.А., ДПТУЗ (№122): Садовніченко Г.М., Потоцька Л.А., які вносять великий вклад для підготовки висококваліфікованих робітників з професій зв’язку.

Але є й недоліки в роботі викладачів та майстрів виробничого навчання: не своєчасно проводяться лабораторно-практичні роботи, у майстрів виробничого навчання не розроблені детальні програми на присвоєння розрядів тощо.

В деяких навчальних закладах матеріальна база не завжди відповідає вимогам ДСПТО – електромонтажні майстерні не повністю забезпечені вимірювальними приладами, не всі підприємства оплачують виробничу практику учнів.

^ Висновки та пропозиції

В процесі вивчення якості профпідготовки професій, зв’язаних з монтажем, регулюванням та ремонтом радіоелектронної апаратури в ПТНЗ методистами НМЦ ПТО відмічено, що майже в усіх ПТНЗ області робота педпрацівників на достатньому рівні і випускники з професії одержують необхідні знання і навички, але є й недоліки, які необхідно терміново усунути.

Пропонуємо:

1. Директорам ПТНЗ постійно контролювати стажування майстрів виробничого навчання

2. Старшим майстрам проконтролювати:

2.1. Складання планів і програм виробничого навчання згідно вимог ДСПТО.

2.2. Розробку детальної програми виробничої практики на кожен розряд, який присвоюється при черговій поетапній атестації і випуску.

2.3. Проведення поетапної атестації у відповідності з робочим навчальним планом і графіком.

2.4. Складання переліків навчально-виробничих робіт згідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та з урахуванням регіонального компоненту.

Методист НМЦ ПТО Г.І. Довгаль