asyan.org
добавить свой файл
1

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР


на участь у громадських роботах
м.__________ “___”___________200___р.
______________________________________________________________________

(найменування підприємства)

в особі ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім”я, по батькові)

з однієї сторони і _______________________________________________________

(посада, прізвище, ім”я, по батькові)

______________________________________________________________________

дані паспорта

______________________________________________________________________

з другой сторони уклали цей строковий трудовий договір про нижчезгадане:

  1. ____________________________________________________________________

найменування підприємства

приймає _______________________________________________________________

прізвище, ім”я, по батькові громадянина

на громадські роботи ____________________________________________________

найменування професії, спеціальності

в цех, відділ ____________________________________________________________

  1. _____________________________________________________________________

прізвище, ім”я, по батькові

одержує заробітну плату за фактично виконану роботу _________________________

підстава оплати

або оклад в розмірі _____________________грн. в місяць.

На працівника, прийнятого на громадські роботи, повністю поширюється право на соціальні гарантії згідно з чинним трудовим законодавством.

  1. _____________________________________________________________________

найменування підприємства

зобов”язується забезпечити працівника необхідними засобами та здоровими і безпечними умовами праці.

Проводити інструктаж по додержанню правил техніки безпеки, не залучати громадян до робіт з підвищеною небезпекою без спеціальної підготовки та допуску, що видається в установленому порядку.

Норма робочого часу _____________________________час. в тиждень.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

За бажанням працівника можуть провадитися підсумковий облік робочого часу, використовуватися гнучкі форми організації робочого дня і тижня, а також вводитися скорочений робочий час з оплатою пропорційно відпрацьованого часу.

Здійснювати виплату заробітної плати 2 рази в місяць.

При наявності фондів соціального розвитку та матеріального заохочення надавати працівнику за згодою профкому підприємства необхідну матеріальну та соціальну допомогу.

  1. _____________________________________________________________________

прізвище, ім”я, по батькові працівника

зобов”язується додержуватися правил внутрішнього розпорядку (трудового) підприємства. Сумлінно, якісно виконувати доручену роботу, не порушувати трудову дисципліну.
Адреси сторін:
Підприємство ___________________________________________________________

повне найменування, повна адреса

_______________________________________________________________________
Працівник ______________________________________________________________

прізвище, ім”я, по батькові, домашня адреса, наявність дітей

Підписи сторін:
Підприємство __________________________
Працівник ______________________________