asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено
рішенням виконкому Літківської сільської ради від 26.06.2013 р.№ 54

Технологічна картка адміністративної послуги

Видача витягів з рішень виконкому та сесій сільської ради

1

Етапи опрацювання заяви суб`єкта звер-нення про надання адміністративної послуги

Секретар виконкому сільської ради

для видачі витягів з рішень викон-кому та сесій сільської ради:

- приймає заяву ( в разі письмово-

го звернення) , реєструє її

-готує витяг з рішення виконкому

сільської ради та сесій сільської ради ( витяг надається через 10

днів після проведення засідання

виконкому чи сесії сільської ради)

-видає витяг з рішення особисто в

руки заявникам чи пересилає пош-

тою

2

Відповідальна посадова особа суб`єкта

надання адміністративної послуги

Секретар виконкому сільської ра-ди

3

Структурні підрозділи суб`єкта надання

адміністративної послуги, відповідальні за

етапи

Виконавчий комітет Літківської сіль-

ської ради Броварського району Київської області

4

Строки виконання етапів ( дії, рішення)

Секретар виконкому сільської ради

після оформлення протоколу засі-дання виконкому чи проведення

сесії сільської ради формує витяги

з рішень виконкому чи сесії сільської ради та видає особисто в

руки заявникам чи пересилає поч.-тою;

-в разі звернень суб`єктів звернен-ня готує витяги з архівних рішень засідань виконкому чи сесій сіль-ської ради, якщо протоколи засі-дань зберігаються в сільській раді

5

Механізм оскарження результату надання

адміністративної послуги

Дії або бездіяльність секретаря ви-

конкому можуть бути оскаржені

до сільського голови с.Літки та /або до суду в порядку, визначе-

ному законодавством