asyan.org
добавить свой файл
1
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ
Життєвий і творчий шлях І. Франка


  1. Укажіть , де народився І.Франко :

а) у с. Нагуєвичі ;

б) у с. Моринці ;

в) у с. Русові.
2.Укажіть , у якому навчальному закладі І. Франко одержав середню освіту :

а)у Львівській духовній семінарії ;

б) у Коломийській гімназії ;

в) у Дрогобицькій гімназії .
3. Укажіть , на якому факультеті Львівського університету навчався Іван Франко : а) на філософському ;

б) на юридичному ; в) на медичному.
4. Укажіть з якої причини І. Франко мусив залишити навчання в університеті :

а) через переслідування за революційну діяльність ;

б) через порушення навчальної дисципліни ;

в) за власним бажанням.
5. Укажіть назву першої поетичної збірки І. Франка:

а) « Мій Ізмарагд » ;

б) « Баляды и росказы» ;

в) « З вершин і низин» .
6. Укажіть ,скільки мов знав І. Франко :

а) 5 ; б) 14 ; в) 7 .
7. Укажіть , у якій послідовності й коли саме були опубліковані поетичні збірки І. Франка :

а)» З вершин і низин ; 1) 1876 ;

б) « Зів’яле листя» ; 2) 1887 ;

в)» Баляды и росказы» ; 3) 1896 .
8. Народною піснею став твір І. Франка :
а) « Ой ти , дівчино , з горіха зерня» ;

б) « Чого являєшся мені у сні …» ;

в) «Тричі мені являлася любов ».
9. Змалювання великої вірної любові є темою вірша :

а) «Червоно калино , чого в лузі гнешся ? » ;

б) «Чого являєшся мені у сні …» ;

в) « Ой , ти дівчино , з горіха зерня ».
10. Укажіть , які виражальні засоби та стилістичні прийоми використовує автор у рядках своєї поезії « Гримить»:
Гримить ! Благодатна пора наступає ,

Природу розкішная дрож пронимає ,

Жде спрагла земля плодотворної зливи ,

І вітер над нею гуляє бурхливий ,

І з заходу темная хмара летить –

Гримить !
а) метафора ;

б)епітет ;

в) порівняння ;

г) анафора.


^ Тестовий контроль
Життєвий і творчий шлях І. Франка.
Другий варіант.


  1. Укажіть рік народження І. Франка :


а)1856 ;

б)1861 ;

в) 1871.
2. Перші спроби на ниві літературної творчості припадають на роки навчання в :
а) нормальній школі ;

б) Дрогобицькій гімназії ;

в) Львівському університеті.
3. Приводом до арештів І. Франка було :
а) друкування творів українською мовою ;

б) активна громадська діяльність ;

в) стосунки з опальними письменниками.
4. З ініціативи І. Франка та М. Павлика засновується :
а)русько – українська радикальна партія ;

б) соціалістична партія Галичини ;

в) робітничо – селянська партія.
5. Одним з неофіційних гімнів бездержавного народу став вірш :

а) « Гріє сонечко »;

б) « Гімн» ;

в) « Земле , моя всеплодющая мати ».
6. Глибокий філософський твір про взаємини вождя й народу , про долю України , її майбутнє – це поема :
а)» Іван Вишенський » ;

б) « Великі роковини »;

в) « Мойсей».
7. З якої поезії ці слова ?
В житті мене ти й знать не знаєш ,

Ідеш по вулиці – минаєш ,

Вклонюся – навіть не зирнеш ,

І головою не кивнеш ,

Хоч знаєш , знаєш , добре знаєш ,

Як я люблю тебе без тями …
а)» Чого являєшся мені у сні …» ;

б) « Ой ти , дівчино , з горіха зерня »;

в) « Із літ моєї молодості ».

8. Укажіть , який прийом лежить в основі поезії « Сідоглавому »,

уривок з якої подано :
Ти , брате ,любиш Русь, Ти , брате , любиш Русь,

Я ж не люблю , сарака ! Як хліб і кусень сала , -

Ти , брате , патріот , Я ж гавкаю раз в раз ,

А я собі собака . Щоби вона не спала.
а)алегорія ; б) антитеза ;

в)анафора ; в) метафора.

9. Укажіть вид строфи в поемі І. Франка « Мойсей » :

а) сонет ;

б)катрен ;

в) терцина.
10. Поезія І . Франка « Земле моя , всеплодющая мати…» є зразком :
а) філософської лірики ;

б) патріотичної лірики ;

в) політичної лірики.