asyan.org
добавить свой файл
1
Міністерство освіти та науки України

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Лабораторна робота №1

З дисципліни „Комп'ютерні мережі”

„ Вивчення базових тегів мови HTML”


Виконали:

студенти групи СКС-708

Шмиголь В.І.

Пунтус І.В.

Гугін О.Е.

Перевірив:

Рудаков К.С.


Черкаси 2010

Лабораторна робота № 1

ВИВЧЕННЯ БАЗОВИХ ТЕГІВ МОВИ HTML
Мета роботи – вивчити синтаксис найбільш поширених тегів мови HTML, набути навичок створення простих Web-сторінок, розробити власну сторінку, ознайомитися з програмами для їх перегляду.
^

Теоретичні відомостіHyperText Markup Language (HTML) є стандартною мовою, призначеною для створення гіпертекстових документів у середовищі Web. Для перегляду HTML-документів існують спеціальні програми, які називають Web-браузерами. Ці програми інтерпретують HTML для виділення різноманітних елементів документа і їх первинної обробки. Використання HTML дозволяє форматувати документи для їхнього представлення з використанням шрифтів, ліній та інших графічних елементів на будь-якій системі перегляду. Основна перевага HTML полягає в тому, що документ може бути переглянутий на Web-браузерах різноманітних типів і на різноманітних платформах.

Більшість HTML-документів мають стандартні елементи, такі як заголовок, параграфи або списки. Команди HTML називають тегами. Використовуючи теги можна позначати елементи документа, забезпечуючи Web-браузери мінімальною інформацією для відображення даних елементів, зберігаючи в цілому загальну структуру й інформаційну повноту документів. Усе, що необхідно, щоб прочитати HTML-документ – це Web-браузер, що інтерпретує теги HTML і відтворює на екрані документ у вигляді, якого йому надає автор. Користувачі браузерів мають можливість настроювати розмір і тип шрифту, колір та інші параметри, що впливають на відображення документа.

Всі теги HTML починаються з "<" (лівої кутової дужки) і закінчуються символом ">" (правою кутовою дужкою). Як правило, існує стартовий тег і завершальний тег. Для прикладу наведемо теги заголовка, що визначають текст, який знаходиться всередині стартового і завершального тега, і заголовок документа:

Заголовок документа

Завершальний тег виглядає так само, як стартовий, і відрізняється від нього прямим слешем перед текстом усередині кутових дужок. У даному прикладі тег повідомляє Web-браузеру про <a href="/potre/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0e/main.html">використання формату заголовка</a>, а тег – про завершення тексту заголовка.

Деякі теги, такі як
(тег, що визначає абзац), не потребують завершального тега, але його використання надає вихідному тексту документа поліпшеної читаності і структурованості.

HTML не реагує на регістр символів, що вводяться, і наведений раніше приклад може виглядати:

Заголовок документа

Таблиця 1.1 – Список базових тегів HTML


Стартовий

Завершальний

Опис

Позначення HTML-документа

Заголовна частина документа

<br /></td> <td width=161> <br />

Заголовок документа