asyan.org
добавить свой файл
1

М. Е. Абрамян Електронний задачник Programming Taskbook 4.6

ТЕМА. Цілі числа.
Всі вхідні і вихідні дані вважати цілими числами. Всі числа для яких вказано кількість цифр (двозначні, трьохзначні числа і т. д.), вважати додатними


 1. Дано відстань L в сантиметрах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних метрів в ній (1 метр = 100 см).

 2. Дано масу М в кілограмах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних тонн в ній (1 тонна = 1000 кг).

 3. Дано розмір файлу в байтах. Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість повних кілобайт, які займає даний файл (1 кілобайт = 1024 байт).

 4. Дано цілі додатні числа А і В (A>B). На відрізку довжиною А розміщено максимально можлива кількість відрізків довжиною В (без накладання). Використовуючи операцію ділення націло, знайти кількість відрізків В, розміщених на відрізку А.

 5. Дано цілі додатні числа А і В (A>B). На відрізку довжиною А розміщено максимально можлива кількість відрізків довжиною В (без накладання). Використовуючи операцію знаходження остачі від ділення націло, знайти довжину незайнятої частини відрізка А.

 6. Дано двохзначне число. Вивести спочатку його ліву цифру (десятки), а потім – його праву цифру (одиниці). Для знаходження десятків використовуйте операцію ділення націло, для знаходження одиниць – операцію знаходження остачі від ділення.

 7. Дано двохзначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

 8. Дано двохзначне число. Вивести число, отримане при перестановці цифр вихідного числа.

 9. Дано трьохзначне число. Використовуючи одну операцію ділення націло, вивести першу цифру даного числа (сотні).

 10. Дано трьохзначне число. Вивести спочатку його останню цифру (одиниці), а потім – його середню цифру (десятки).

 11. Дано трьохзначне число. Знайти суму і добуток його цифр.

 12. Дано трьохзначне число. Вивести число, отримане при читанні вихідного число справа наліво.

 13. Дано трьохзначне число. В ньому закреслено першу зліва цифру і приписано її справа. Вивести отримане число.

 14. Дано трьохзначне число. В ньому закреслено першу справа цифру і приписано її зліва. Вивести отримане число.

 15. Дано трьохзначне число. Вивести число, отримане при перестановці цифр сотень і десятків вихідного числа (наприклад, 123 перейде 213).

 16. Дано трьохзначне число. Вивести число, отримане при перестановці цифр десятків і одиниць вихідного числа (наприклад, 123 перейде в 132).

 17. Дано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію ділення націло і одну операцію знаходження остачі від ділення націло, знайти цифру яка відповідає розряду сотень в записі цього числа.

 18. Дано ціле число, більше 999. Використовуючи одну операцію ділення націло і одну операцію знаходження остачі від ділення націло, знайти цифру яка відповідає розряду тисяч в записі цього числа.

 19. З початку доби пройшло N секунд(N – ціле). Знайти кількість повних хвилин, які пройшли з початку доби.

 20. З початку доби пройшло N секунд(N – ціле). Знайти кількість повних годин, які пройшли з початку доби.

 21. З початку доби пройшло N секунд(N – ціле). Знайти кількість секунд, які пройшли з початку останньої хвилини.

 22. З початку доби пройшло N секунд(N – ціле). Знайти кількість секунд, які пройшли з початку останньої години.

 23. З початку доби пройшло N секунд(N – ціле). Знайти кількість повних хвилин, які пройшли з початку останньої години.

 24. Дні тижня пронумеровані наступним чином: 0 – неділя, 1 – понеділок, 2 – вівторок, …, 6 – субота. Дано ціле число К, яке лежить в діапазоні 1-365. Визначити номер дня тижня для К-го дня року, якщо відомо що в цьому році 1 січня було понеділком.

 25. Дні тижня пронумеровані наступним чином: 0 – неділя, 1 – понеділок, 2 – вівторок, …, 6 – субота. Дано ціле число К, яке лежить в діапазоні 1-365. Визначити номер дня тижня для К-го дня року, якщо відомо що в цьому році 1 січня – четвер.

 26. Дні тижня пронумеровані наступним чином: 1 – понеділок, 2 – вівторок, …, 6 – субота, 7 – неділя. Дано ціле число К, яке лежить в діапазоні 1-365. Визначити номер дня тижня для К-го дня року, якщо відомо що в цьому році 1 січня – вівторок.

 27. Дні тижня пронумеровані наступним чином: 1 – понеділок, 2 – вівторок, …, 6 – субота, 7 – неділя. Дано ціле число К, яке лежить в діапазоні 1-365. Визначити номер дня тижня для К-го дня року, якщо відомо що в цьому році 1 січня – субота.

 28. Дні тижня пронумеровані наступним чином: 1 – понеділок, 2 – вівторок, …, 6 – субота, 7 – неділя. Дано ціле число К, яке лежить в діапазоні 1-365 і ціле число N, яке лежить в діапазоні 1-7. Визначити номер дня тижня для К-го дня року, якщо відомо що в цьому році 1 січня було днем тижня з номером N.

 29. Дано цілі додатні числа А, В, С. На прямокутнику розміру АхВ розміщено максимально можлива кількість квадратів з сторонами С (без накладання). Знайти кількість квадратів, розміщених на прямокутнику, а також площу незайнятої частини прямокутника.

 30. Дано номер деякого року (ціле додатне число). Визначити відповідний йому номер століття, враховуючи, що для прикладу, початком 20 століття був 1901 рік.