asyan.org
добавить свой файл
1

М. Е. Абрамян Електронний задачник Programming Taskbook 4.6

ТЕМА. Цикл з умовою.


 1. Дано додатні числа А і В (А>В). На відрізку довжиною А розміщено максимально можлива кількість відрізків довжиною В (без накладання). Не використовуючи операції множення і ділення, знайти довжину незайнятої частини відрізка А.

 2. Дано додатні числа А і В (А>В). На відрізку довжиною А розміщено максимально можлива кількість відрізків довжиною В (без накладання). Не використовуючи операції множення і ділення, знайти кількість відрізків В, розміщених на відрізку А.

 3. Дано цілі додатні числа N і К. Використовуючи тільки операції додавання і віднімання, знайти частку від ділення націло N на К, а також остачу від цього ділення.

 4. Дано ціле число N (>0). Якщо воно є степенем числа 3, то вивести TRUE, якщо ні – вивести FALSE.

 5. Дано ціле число N (>0), яке є деяким степенем числа 2: N=2K. Знайти ціле число К – показник цієї степені.

 6. Дано ціле число N (>0). Знайти подвійний факторіал N:

N!!=N∙(N-2)∙(N-4)∙…

(останній множник рівний 2, якщо N – парне, і 1, якщо N – непарне). Щоб уникнути цілочисельного переповнення, обчислюйте добуток з допомогою дійсної змінної і виведіть його як дійсну змінну.

 1. Дано ціле число ^ N (>0). Знайти найменше ціле додатне число К, квадрат якого перевищує N: K2>N. Функцію добування квадратного кореня не використовувати.

 2. Дано ціле число N (>0). Знайти найбільше ціле число К, квадрат якого не перевищує N: K2N. Функцію добування квадратного кореня не використовувати.

 3. Дано ціле число N (>1). Знайти найменше ціле число К, при якому виконується нерівність 3К>N.

 4. Дано ціле число N (>1). Знайти найменше ціле число К, при якому виконується нерівність 3К<N.

 5. Дано ціле число N (>1). Вивести найменше із цілих чисел К, для якого сума 1+2+…+К буде більшою або рівною N, і саму суму.

 6. Дано ціле число N (>1). Вивести найбільше із цілих чисел К, для якого сума 1+2+…+К буде меншою або рівною N, і саму суму.

 7. Дано число А (>1). Вивести найменше із цілих чисел К, для якого сума 1+1/2+…+1/К буде більшою А, і саму суму.

 8. Дано число А (>1). Вивести найбільше із цілих чисел К, для якого сума 1+1/2+…+1/К буде меншою А, і саму суму.

 9. Початковий вклад в банку рівний 1000 грн. Через кожен місяць вклад збільшується на ^ Р процентів від даної суми (Р – дійсне число, 0<P<25). По данному Р визначити, через скільки місяців розмір вкладу перевищить 1100 грн., і вивести знайдену кількість місяців К (ціле число) і підсумковий розмір вкладу S (дійсне число).

 10. Спортсмен-лижник почав тренування, пробігши в перший день 10 км. Кожний наступний день він збільшував довжину пробігу на Р процентів від пробігу попереднього дня (Р – дійсне число, 0

 11. Дано ціле число N (>0). Використовуючи операції ділення націло і остачі від ділення, вивести всі його цифри, починаючи з самої правої (розряду одиниць).

 12. Дано ціле число N (>0). Використовуючи операції ділення націло і остачі від ділення, знайти кількість і суму цифр.

 13. Дано ціле число N (>0). Використовуючи операції ділення націло і остачі від ділення, знайти число, отримане при читанні числа N справа наліво.

 14. Дано ціле число N (>0). Використовуючи операції ділення націло і остачі від ділення, визначити чи є в записі числа N цифра «2». Якщо так, то вивести TRUE, якщо ні – вивести FALSE.

 15. Дано ціле число N (>0). Використовуючи операції ділення націло і остачі від ділення, визначити чи є в записі числа N непарні цифри. Якщо так, то вивести TRUE, якщо ні – вивести FALSE.

 16. Дано ціле число N (>1). Якщо воно є простим, тобто не має додатних дільників, крім 1 і самого себе, то вивести TRUE, інакше вивести FALSE.

 17. Дано цілі додатні числа А і В. Знайти їх найбільший спільний дільник (НСД), використовуючи алгоритм Евкліда:

НСД(А, В)=НСД(В, А mod В), якщо В≠0; НСД(А, 0)=А,

де «mod» означає операцію взяття остачі від ділення.

 1. Дано ціле число N (>1). Послідовність чисел Фібоначі FK визначається наступним чином:

F1=1, F2=1, FK=FK-2+FK-1, K=3, 4,… .

Перевірити, чи число N є число Фібоначі. Якщо так, то вивести TRUE, якщо ні – вивести FALSE.

 1. Дано ціле число ^ N (>1). Знайти перше число Фібоначі, більше N (означення чисел Фібоначі дано в завданні While24).

 2. Дано ціле число N (>1), яке є числом Фібоначі: N=FK (означення чисел Фібоначі дано в завданні While24). Знайти ціле числа FK-1 i FK+1 – попереднє і наступне число Фібоначі.

 3. Дано ціле число N (>1), яке є числом Фібоначі: N=FK (означення чисел Фібоначі дано в завданні While24). Знайти ціле число К – порядковий номер числа Фібоначі N.

 4. Дано дійсне число (>0). Послідовність дійсних чисел визначається наступним чином:

А1=2, АК=2+1/АК-1, К=2, 3, … .

Знайти перший з номерів К, для яких виконується умова
|АК-АК-1|<, і вивести цей номер, а також числа АК-1 і АК.

 1. Дано дійсне число (>0). Послідовність дійсних чисел визначається наступним чином:

А1=1, А2=2, АК=(АК-2+2·АК-1)/3, К=3, 4, … .

Знайти перший з номерів К, для яких виконується умова
|АК-АК-1|<, і вивести цей номер, а також числа АК-1 і АК.

 1. Дано додатні числа А, В, С. На прямокутнику розміром АхВ розміщено максимально можливу кількість квадратів з стороною С (без накладання). Знайти кількість квадратів, розміщених на прямокутнику. Операції множення і ділення не використовувати.