asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота №15.

Тема. Реалізація алгоритмів з використанням множин у вигляді програм.
Мета роботи. Відпрацювати навички використання множин при складанні та реалізації програм.
Теоретичні відомості.
1. Множина (set) – це структурований тип даних, елементи якого складаються зі скінченого набору до 255 даних одного типу,

2. Значення елементів множини записують через кому в квадратних дужках.

3. За допомогою множини розв’язують задачі, де потрібно визначити, чи деякий елемент належить певному набору даних чи ні.

4. Для множини існують операції обєднання, перетину, різниці, порівняння, а також операція визначення, чи деякий елемент належить множині.

a+b (обєднання)

Множина, яка містить усі елементи множини a і b без повторень

a*b (перетин)

Множина, яка містить елементи, які є спільними для множини a і b

a-b (різниця)

Множина, яка містить елементи, які є у множини a, але немає у множині b

=,<>,<=,>= (порівняння)

Результатом порівняння є дане логічного типу.

Приклад. Нехай задано такі множини а=[1,2,3,4,5,6]; b=[1,2,3,4]

a+b=[1,2,3,4,5,6]; a-b=[5,6]; a*b=[1,2,3,4].

Порівняння цих множин дає такі результати: a=b – false; a<>b – true; a>=b – true;

a<= - false.

  1. Порядок розташування елементів у множині значення не має: [1,2,3,4] і [2,4,3,1] – це одна й та ж множина.

  2. Множина без елементів називається порожньою: [ ].


Виконання роботи.
Дотримуватись правил ТБ.
1. Набрати та реалізувати програму.
Задача №1. Менеджер комп’ютерного магазину – салону отримує інформацію про техніку яка є на складах А, В, С. Українським назвам виробів поставлено у відповідність номери 1-9 та англійські назви t1-t9. Скласти програму, яка дає інформацію про вироби, що є на складі А або В, але немає на С.

uses crt;

type tovary=(t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9);

const a:set of tovary=[t1,t3,t4,t5,t6,t9];

b:set of tovary=[t1,t2,t3,t5,t6,t8,t9];

c:set of tovary=[t3,t5,t6,t8];

var tovar:tovary;

begin clrscr;

writeln(' y nas taki tovapu:');

for tovar:=t1 to t9 do

if tovar in a+b-c then

case ord(tovar)+1 of ( функція ord(х) аргумент х типу char упорядкований

1:writeln('PC celeron 1000'); результат integer {код символа, номер елемента})

2:writeln('PC Pentium pro');

3:writeln('PC celeron 1600');

4:writeln('printer Epson 300+');

5:writeln('printer Canon');

6:writeln('skaner Cfnon');

7:writeln('diskovod CD Rom');

8:writeln('diskovod CD R');

9:writeln('flash 1Gb');

end;

writeln('cpasibo za pokypky');

end.

Завдання 2. Придумати список деяких об’єктів, наприклад, назви товарів у магазинах; види корисних копалин, які добувають у країнах; прізвища студентів, які можуть приймати участь у роботі різних гуртків та інше. Побудувати п’ять множин(мова слів англійська), які складаються з різних комбінацій елементів цього списку.

Вивести на екран назви об’єктів, які є у всіх множинах одночасно.

Визначити, які об’єкти :

  1. Є в першій множині, але їх немає в третій.

  2. Належать першій і третій множинам.

  3. Входять у другу і третю множини, але не входять у першу.

  4. Входять у першу, другу і третю множини одночасно.

Завдання. 3. Звіт про роботу зберегти у файлі Лр_15 та записати у зошит.