asyan.org
добавить свой файл
1
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

7 клас (хлопці)

ТЕМА. Основні технологічні оперікцї ручної обробки деревини

Мета: - ознайомлення з основними технологічними операціями ручної об­робки деревини;

-оволодіння правильними прийомами різання ста­мескою, довбання, свердління деталей виробу,отримамня шипових з'єднань;

- розвиток координації рухів рук; виховаіш дбайливого ставлення до інструментів та матеріалів.

^ Завдання для учнів:

 • розглянути основні технологічні операції ручної обробки деревини;

 • продовжити роботу із виготовлення власних виробів.

Методи: розповідь, бесіда з поясненням, діалог, демонстрування,, ілюструван­ня, гра «Що в скрині», мозковий штурм, інструктаж, спостереження, практична робота .

Наочні посібники й додаткові матеріали: картки, із зображеннями та рзвами елементів шипового з'єднання, підручник (Трудове навчання. Технічні види пра­ці : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. /, Б. М. Терещук та ін. — К.: Генеза, 2007. — 240 с.: іл.).

Тип заняття: комбіноване.
^ ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент.

Створення позитивного емоційного настрою учнів

►► Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстерні до заняття

Діти, а чи знаєте ви, що це за пташка?

( показує учням фотографію пташки колібрі).

Дійсно, це — колібрі, вона за 1 секунду робить 200 помахів рильми! Тож, мені сьогодні хочеться побажати вам такої ж кропіткої і невтомної працездатності, впродовж заняття.

Діти, час свій не марнуйте, мов та пташечка працюйте. Разом, творчо і завзято! Бо хто трудиться багато, Має гарну й теплу хату


 1. ^ Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

►► Робота біля дошки

Викликаю учня до дошки, пропоную йому картки із зо враженнями та назвами елементів шипових з'єднань і просить роз ставити назви елементів шипового з'єднання відповідно до їх зо браження. Допоки учень працює над завданням, з усіма іншим проводжу гру.

►► Гра «Що в скрині» .

Заздалегідь готую «Чорну скриню», наповнюючи її іструментами, які використовуються,для створення отворів (наприклад, коловорот, ручний дриль).

Учням пропоную витягнути зі скрині інструмент і розповісти про нього за таким планом:

  1. назва інструмента;

  2. його призначення;

  3. прийоми роботи;

  4. яких правил безпечної праці слід дотримуватися під час роботі з цим інструментом.

Після проведення гри ставлю дітям запитання: «Який ще, обладнання, котре знаходиться в майстерні, на вашу думку можна використати для виготовлення отворів?». (Свердлильниі верстат)

 1. ^ Мотивація навчальної діяльності

(Демонструю учням декілька виробів із неякісно виготовленими елементами, звертаючи їхню увагу на дефекти конструкції, які вони спричинили (бесіда з класом).

Отож, діти, ви завжди повинні пам'ятати, щщ якість виготовленого виробу повністю залежить від якості кожної з технологічних операцій, що застосовувались під час його створен­ня.

Оголошую тему заняття, діти записують її в зошит Спільними зусиллями відбувається визначення завдань для подальшої продуктивної діяльності.

 1. ^ Вивчення теоретичного матеріалу


Користуючись наведеними нижче орієнтовними теоретичними матеріалами, розповідаю дітям про основні технологічні операції ручної обробки деревини (довбання і різання, свердлінню деталей виробу, отримання шипових з'єднань).
Довбання і різання

Довбання деревини виконують, якщо необхідно виготовити Шипові з'єднання деталей, наскрізні і ненаскрізні прямокутні Отвори.

До ручного довбального інструмента відносять долота (рис. 1, а) і стамески (рис. 1,6). Долота мають робочу частину завдовжки 150 або 160 мм, завширшки 6, 8, 10, 12, 15,18 і 20 мм, за­втовшки 8, 9 і 11 мм і два кільця на ручці для запобігання її роз­колюванню. Із долотом працюють киянкою, наносячи удари по торцю ручки.У ході довбання долото беруть у ліву руку, киянку — у праву. Ширина долота повинна відповідати ширині отвору. Долото трима­ють за ручку на відстані 15-20 мм від його верхнього кінця, а кияп- ку — на відстані20-30 мм від нижнього кінця. 20-30 мм від нижнього кінця.

Довбання наскрізних отворів проводять або тільки з одної сто­рони, або з двох: спочатку з одної сторони заготовки (до половини), а потім, повернувши її на 1.80 з другої. Такий метод довбання (зу­стрічний) використовують під час обробки товстих заготовок. Отри­мані отвори зачищають стамесками.

Стамески можуть бути плоскими й напівкруглими. Стамеска­ми працюють без використання ударного інструмента. Плоскі стамески поділяють на товсті й тонкі. Напівкруглі стамески засто­совують длд обробки випуклих й увігнутих поверхонь (стамески із зовнішньою заточкою), видовбування і зачистки заокруглення гнізд і пазів (стамески із внутрішньою заточкою).

Кут загострення стамесок 18-25°, а долот — 30-40°. Заточку й доводку довбального інструмента здійснюють так само, як і по' жів стругальних інструментів.

Перед виконанням довбання потрібно розмітити заготовку за кресленням. У ході виготовлення наскрізного отвору розмічання проводять із двох сторін заготовки. Потрібно, щоб розмічальні риски було видно після довбання і навіть після завершальної зачисткй гнізда стамескою. \

Під час довбгініїя наскрізних отворів під заготовку кладуть під: кладку (дощечку), щоб нб пошкодити кришку верстака. Частина заготовки із розміченими на ній отворами повинна знаходитися нй кришці верстака. і

Стамесками зрізують фаски, стругають і зачищають заготовки. Під час виконання цих робіт стамеску беруть лівою рукою за робо­чу частину, а правою за ручку. Права рука повідомляє інструменту напрям руху, а ліва регулює напрям і товщину стружки. "

Контроль якості довбання здійснюють різноманітними контрольно-вимірювальними інструментами. Так, глибину ненаскрізних отворів вимірюють штангенциркулем. Довжину й ширину отворів перевіряють масштабними лінійками і штангенциркуля­ми, але найбільшу точність контролю й економію часу дає викорис­тання шаблонів.

Долота і стамески слід передавати ручкою вперед, тримаючи за робочу частину. Різання стамескою виконувати тільки від себе, не тримати руку перед інструментом. Не слід перевіряти якість заточки палицями. Ручки інструментів не повинні мати тріщин; і сколів.

Свердління
Наскрізні й ненаскрізні (глухі) циліндричні отвори в заготов­ках із деревини виконують за допомогою спеціальних різальних, інструментів — свердел. Свердла бувають різних форм і розмірів

Розглянемо чотири види свердел:Перші два види свердел призначені для утворення невелики отворів, центрове — для свердління отворів порівняно великог діаметра. Рпіральні свердла вважають найбільш універсальними тому що їх застосовують для утворення отворів різних діаметрів; Діаметр свердла (у мм) зазначений на його стержді.

Спочатку розмічають олівцем, та шилом центр майбутнього отвору. Потім надійно закріплюють заготовку й підкладну допік на столярному верстаку (її підкладають для того, щоб мати рівн краї отвору на виході свердла і захистити кришку верстака від по, шкодження), струбциною притискуючи їх до кришки верстака У наміченій точці встановлюють свердло під прямим кутом до за, готовки. Долонею лівої руки натискують на упор коловорота чи дриля, а правою рукою обертають рукоятку. Напрям обертання за годинниковою стрілкою. Наприкінці свердління натиск на упор зменшують.

При цьому слід дотримуватися таких правил безпечної праці;

 1. Свердло в патроні має бути закріплене без перекосів.

 2. Не можна тримати коловорот або дриль свердлом до себе.

 3. Подачу свердла під час роботи треба здійснювати плавно, без ривків.

 4. Натиск на упор коловорота (дриля) на початку й наприкінці свердління повинен бути невеликим, обертання рукоятки — по­вільним.

Шипові з'єднання

Найміцнішим і найрозповсюдженішим є з'єднання на шипах. Воно включає такі елементи:

 • шип — оброблена за певним профілем частина деталі, що вис­тупає;

 • гніздо — отвір у деталі;

 • вушко — гніздо, відкрите з торця деталі.

З'єднання брусків під кутом роблять у стик, накладкою на шипах під прямим кутом і «на вус» (під кутом 45°),

У шипових з'єднаннях шип сполучається з вушком або гніздом. Гніздо чи вушко повинні мати такі розміри, щоб шип щільно входив у них.л

Найпоширеніший тип шипового з'єднання — в'язка на одинарний шип (рис. 2 а, б).

Міцність шипового з'єднання залежить від точності обробки де­талей і особливо від елементів з'єднання та правильності їх розмі­рів. Тому велике значення має розмічання шипового з'єднання.

Щоб мати більшу поверхню склеювання й більшу міцність, ши­пове з'єднання виконують подвійним або потрійним шипом.Для рамкових кутових з'єднань застосовують також круглі вставні шипи або шканти, які роблять із деревини твердих листя­них порід. Ці з'єднання прості для виготовлення й мають досить високу міцність (рис. 2, в). Для виходу зайвого клею на циліндрич­ній поверхні пщанта роблять неглибоку канавку.

Для збільшення міцності кутові з'єднання роблять на клею.

^ V. Практична робота

Пояснюю учням, чим вони будуть займатися під час практичної роботи, особисто демонструє окремі прийоми виконан­ня технологічних операцій, звертає увагу на дотримання учнями правил безпечної праці.

Учні самостійно виконують завдання, забезпечую їхню безперервну роботу, проводжу поточне ін­дивідуальне чи групове інструктування.
^ VI. Підведення підсумків заняття

Дякую учням за плідну діяльність на занятті. Методові рефлексії аналізую рівень досягнення поставлених на занятті завдань (чому навчилися, що засвоїли). Повідомляю оцінки, виставляю їх у класний журнал і щоденники учнів; оголошую тему наступного заняття й даю завдання учням до його підготовки.

^ VІІ. Домашнє завдання:

Повторити основні технологічні операції ручної обробки дере­вини.Підготуватися до тестового контролю з розділу «Основи вивчен ня матеріалів та способів їх обробки».

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ № б

ТЕМА. Опоряджувальні роботи

'Мета: ознайомлення з видами декоративно-захисного опорядження виро­бів; формування вмінь і навичок обрання доцільного виду оздоблен­ня та вміння застосовувати його у власній проектній роботі; розвиток естетичних смаків і творчого погляду на об'єкти праці; виховання працелюбності та наполегливості в досягненні поставлених .цілей.

Завдання для учнів:

^ розглянути види декоративно-захисного опорядження для .оздоблен­ня виробів із деревини;

V закінчити роботу зі збирання власного виробу;

^ оздобити виготовлений виріб;

^ презентувати перед однокласниками власні об'єкти проектування.

Методи: діалог,Десіда з поясненням, демонстрування, ілюстрування, проблем­ні завдання, мозковий штурм, читання з позначками, інструктаж, практична робота, самоконтроль, тестовий контроль. Інструменти й матеріали: випалювач, шліфувальна шкурка, пензлі, фарби, лак. Наочні посібники й додаткові матеріали; катки з великими літерами (для демонстрування на дошці слова «Результат»); картки із зображенням виробів (або ж натуральні об'єкти), які потребують оздоблення; інформаційні картки * «Декоративно-захисне опорядження виробів»; картки з тестами до

розділу «Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки»; ком­плекти фішок (червоні, сині, зелені). Міжпредметні зв'язки: українська література, образотворче мистецтво.

Тип заняття: комбіноване.

^ ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент.

Створення позитивного емоційного настрою учнів

►► Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстерні до заняття

Учитель, читаючи наведений вірш, прикріплює поступово до дошки літери, з яких утворюється слово «Результат». Вважаємо, що воно підходить до завершення роботи над розділом «Основи ви­вчення матеріалів та способів їх обробки». Результатом практичної діяльності школярів повинен стати виготовлений за зразком виріб із деревини. '

^ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 1

7 клас (хлопці) 1

ТЕМА. Основні технологічні оперікцї ручної обробки деревини 1

Мета: - ознайомлення з основними технологічними операціями ручної об­робки деревини; 1

-оволодіння правильними прийомами різання ста­мескою, довбання, свердління деталей виробу,отримамня шипових з'єднань; 1

- розвиток координації рухів рук; виховаіш дбайливого ставлення до інструментів та матеріалів. 1

1. Організаційний момент. 2

Створення позитивного емоційного настрою учнів 2

II.Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів 2

III.Мотивація навчальної діяльності 3

IV.Вивчення теоретичного матеріалу 3

Довбання і різання 4

Свердління 6

Шипові з'єднання 9

V. Практична робота 10

VI. Підведення підсумків заняття 10

VІІ. Домашнє завдання: 10

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ № б 12

ТЕМА. Опоряджувальні роботи 12

Завдання для учнів: 12

Тип заняття: комбіноване. 13

І. Організаційний момент. 13

Створення позитивного емоційного настрою учнів 13

►► Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстерні до заняття 13

III.Мотивація навчальної діяльності 15

IV.Вивчення теоретичного матеріалу , 16

V.Практична робота 17

VI.Підведення підсумків заняття 17

Додаток А 18

Варіант 2 19

|||| Шліфування - 23

2Фарбування (імітація) деревини 23

3Лакування 24

|4§§ Мозаїка на деревині 24
  1. Учитель пропонує учням об'єднатись у групи. Кожна грущ отримує картку із зображенням виробу (а за можливості — і гоі товий виріб), який потребує оздоблення. За певний час учні по­винні визначитися, який із видів оздоблення (знайомий їм' найдоцільніше застосувати в означеній моделі (відповідь обі ґрунтову ється).

 1. Мотивація навчальної діяльності

і " , /і Учитель демонструє учням декілька оздоблених і неоздоблених нату-1

ральних-об'єктів, звертаючи при цьому увагу на їх неоднаковий естетичі

ний вигляд, та просить поміркувати, із чим це пов'язано (бесіда з класом):;

Учитель. Діти, послухайте уважно прислів'я та поміркуйте,' як ви їх розумієте:

 1. Легко зіпсувати, тяжко виправляти.

 2. Зробив чисто і гладко, що комар носа не підточить.

 3. ЗрсЙщйи спішно, та коли б воно не вийшло смішно.

- VУчитесь оголошує тему заняття, діти записують її в зошит. Спільними ізусішля^оі відбувається визначення завдань для подальшої продуктивної діяіьіюсті.

  1. Вивчення теоретичного матеріалу ,


72
Учитель. А зараз, діти, звернемося до інформаційних кар­ток, які лежать у вас на столах (додаток Б). Пропоную вам само­стійно прочитати все, що в них написано. Але, читаючи, ви повинні простим олівцем відмітити те, що вадоуже було відомо (+), про хцо ви дізналися вперше (!) і те, що для вас є незрозумілим (?). Учні
уважно опрацьовують матеріал інформаційних карток, по закін-, .ченню роботи проводиться колективний аналіз прочитаної інфор­мації.

Альтернативної формою вивчення теоретичного матеріалу Є створення вчителем мультимедійної презентації (відеоролику) до теми «Декоративно-захисне опорядження виробів». Означений ме­тод, на нашу думку, покращив та унаочнив би сприйняття учнями нового матеріалу.

  1. Практична робота

Учитель пропонує учням остаточно зібрати й оздобити власні об'єкти проектування. Під час виконання практичної роботи пере­віряє, чи,всі учні приступили до роботи (за необхідності, окремим дітям проводить повторне інструктування), звертає увагу на^орга- нізацію робочого місця, контролює правильність виконання ними трудових прийомів та операцій, звертає увагу на робочу позу під час проведення опоряджувальних робіт та дотримання правил без­печної праці, слідкує за обсягом виконаної роботи.

  1. Підведення підсумків заняття

По закінченню виготовлення виробів учитель пропонує учням обрати три найкращих роботи (кожен учень має три фішки: черво­на — І місце, синя — II місце, зелена —4 III місце) і відмітити їх фішками. Таким чином учні самі визначають кращі роботи.

►► Домашнє завдання

   1. Повторити методи проектування; техніко-технологічні відо­мості дро деревину.

   2. Провести міні-маркетингове дослідження, спрямоване на вибір теми й об'єктів проектування для подальшої навчальної діяль­ності.

Додаток А

^ ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

до розділу «Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки»

Варіант 1

1. Для проведення лінії під прямим кутом до сторони деталі ви­користовують:

а) циркуль;

б) лінійку;

в) кутник;

г) єрунок;

д) рейсмус.

•2. Для пиляння поперек волокон використовують:

а) викружну пилку;

б) лобзик;

в) наградку;

г) поливку;

д) лучкову пилку.

 1. Для чорнового стругання залізко струга має виліт:

а) 0,5 мм;

б) 0,1 мм;

в) 1-3 мм;

г) 4-5 щм;

д) 0,1-0,3 мм.

 1. Для свердління отворів, порівняно великого діаметра викорис товують свердло:

а) ложкове;

б) центрове;

в) гвинтове; ґ) спіральне.

 1. Закрите чотиристороннє заглиблення в з'єднуваній деталі на­зивають:

а) гніздом;

б) шипом; , в) прояву шиною;

г) заплечиком;

д) пщантом.

Відповіді: 1 — в; 2 — г; 3 — в; 4 — б; 5 — а.

Варіант 2

1. Длй проведення ліній, паралельних до краю заготовки, вико­ву ристовують: ^ ^ щ а) циркуль; І 0) лінійку;

в) кутник;

г) єрунок;


74
д) рейсмус.
План-конспект заняття№6 75

№ і ' !—> . "і"- — —■ ' І • І —— - ;—■■■ ',■■■'■'. ;■■ >— —1 ' ^—Г-Г-. ——— *

 • 2. Для випилювання криволінійних контурів використовують:

а) викружну пилку;

б) лобзик;

в) наградку;

г) ножівку;

^ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 1

7 клас (хлопці) 1

ТЕМА. Основні технологічні оперікцї ручної обробки деревини 1

Мета: - ознайомлення з основними технологічними операціями ручної об­робки деревини; 1

-оволодіння правильними прийомами різання ста­мескою, довбання, свердління деталей виробу,отримамня шипових з'єднань; 1

- розвиток координації рухів рук; виховаіш дбайливого ставлення до інструментів та матеріалів. 1

1. Організаційний момент. 2

Створення позитивного емоційного настрою учнів 2

II.Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів 2

III.Мотивація навчальної діяльності 3

IV.Вивчення теоретичного матеріалу 3

Довбання і різання 4

Свердління 6

Шипові з'єднання 9

V. Практична робота 10

VI. Підведення підсумків заняття 10

VІІ. Домашнє завдання: 10

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ № б 12

ТЕМА. Опоряджувальні роботи 12

Завдання для учнів: 12

Тип заняття: комбіноване. 13

І. Організаційний момент. 13

Створення позитивного емоційного настрою учнів 13

►► Привітання, перевірка присутніх та готовності учнів і майстерні до заняття 13

III.Мотивація навчальної діяльності 15

IV.Вивчення теоретичного матеріалу , 16

V.Практична робота 17

VI.Підведення підсумків заняття 17

Додаток А 18

Варіант 2 19

|||| Шліфування - 23

2Фарбування (імітація) деревини 23

3Лакування 24

|4§§ Мозаїка на деревині 24


д) 0,1-0,3 мм. *

  1. Для свердління отворів у різних матеріалах використовують свердло:

а) ложкове;

б) центрове;

в) гвинтове;

г) спіральне.

  1. Відкрите тристороннє заглиблення в з'єднуваній деталі назби­вають:

а) гніздом;

 • б) шипом;

в) провушиною; .

г); 4&їілечиком; , ^

д) шкантом. ; .

Відповіді: 1 — д; 2 — а; 3 — б; 4 — г; 5 — в.

Додаток Б

Декоративно-захиспе опорядження виробів

Для здійснення декоративно-захисного опорядження, виробів, потрібно провести цілу низку підготовчих робіт, серед яких виді­ляють такі:

|||| Шліфування -

, Це процес обробки матеріалу різанням, який полягає в знятті тонкого шару деревини (у вигляді дрібної стружки) абразивним інструментом (шліфшкурками, кругами, головками, брусками тощо).

Для обробки деревини використовують, переважно, шліфшкур- ки, які розрізняються за видом основи (паперові, тканинні, комбі новані), за розміром (номером) зернистості абразивного матеріалу за відношенням до обробки у воді (для сухого й мокрого шліфуван ня). Шліфують плЬскі поверхні за допомогою шліфколодок, д< основи яких прикріплюють тверду повсть, шкіру чи тонку гуму

 1. Фарбування (імітація) деревини

Для підсилення натурального кольору деревини чи для імітацій під прості породи деревини відповідного кольору аб$^ Ж ЦІННОЇ ПО; роди (іноді для вирівнювання кольору неоднакових за тоном часі тин деталей виробу) деревину фарбують (тонують). <

Фарбують (імітують) деревину природними, аніліновими та гуі міновими барвниками, а також протравами (розчинами хімічних сполук).

 1. Лакування

Це один із найбільш поширених способів прозорого декоративно- захисного опорядження виробів. Поверхню вкривають тоненькою прозорою плівкою лаку, крізь яку чітко проглядає текстура деревини.


76
Розрізняють такі ручні інструменти (різноманітні пензлики, тампони тощо) для нанесення опоряджувальних розчинів

|4§§ Мозаїка на деревині

Мозаіка — це сюжетні чи орнаментальні композиції, виконані різноманітними матеріалами.

Розрізняють такі види мозаїки на деревині:

 • інкрустація;

 • інтарсія;

 • маркетрі. • Інкрустація — прикрашання виробу різнокольоровими шма­точками Твердих матеріалів (деревини, металу, слонової кіст­ки, мушлі та ін. ). При цьому вставки розташовані на одному рівні з поверхнею виробу.

 • Інтарсія — зображення чи узори, виконані вклеюванням тон­ких пластинок деревини іншої породи у вирізані на поверхні виробу заглиблення.


 • 77
  Маркетрі — наклеювання рисунка, набраного зі шматочків шпону різних порід деревини, на поверхню виробу.

Мозаіка — це сюжетні чи орнаментальні композиції, виконані різноманітними матеріалами.

Розрізняють такі види мозаїки на деревині:

 • інкрустація;

 • інтарсія;

 • маркетрі.


 • Інкрустація — прикрашання виробу різнокольоровими шма­точками Твердих матеріалів (деревини, металу, слонової кіст­ки, мушлі та ін. ). При цьому вставки розташовані на одному рівні з поверхнею виробу.

 • Інтарсія — зображення чи узори, виконані вклеюванням тон­ких пластинок деревини іншої породи у вирізані на поверхні виробу заглиблення.


 • 77
  Маркетрі — наклеювання рисунка, набраного зі шматочків шпону різних порід деревини, на поверхню виробу.

 • Різьблення по дереву е одним із найдавніших видів оздобленню виробів. Найбільш розповсюдженими є такі техніки: ,]


  • 78
  а) плоско-виїмкове різьблення утворюється за рахунок вирізуван ня ямок різної форми та глибини на поверхні виробу;