asyan.org
добавить свой файл
1
Тема. ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ. ПОДОРОЖ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА

Мета: продовження формування знань про розвиток географічних відкриттів і досліджень; розширення та поглиблення знань про історію пізнання Землі; розвиток комунікативних навичок, умінь працювати з різноманітними джерелами географічних знань.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручники, атласи, карти півкуль, глобус, портрети мандрівників.

ЗМІСТ УРОКУ

І. Організаційний момент

І!. Актуалізація опорних знань і вмінь

^ 1. Прийом «Географічний крос» (Виконується письмово в зошитах) Закінчіть фрази:

• У «Книзі про різноманітність світу» Марко Поло описав свої по­дорожі територією...• На початку Середньовіччя головні центри географічного пізнання світу зміщуються з Європи до...

• Один із видатних арабських мандрівників — ...

• У Північній Європі подорожі на значні відстані здійснювали во­йовничі племена...

• Сухопутний торговий шлях, що з'єднував країни Європи з Китаєм, називають...

2. Взаємоперевірка

І!І. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

^ Прийом «Відстрочена відгадка»

У XIII—XV ст. після тривалого панування жорстких релігійних догм у Західній Європі настає епоха змін. Суперництво двох сильних євро­пейських держав — Іспанії та Португалії — спонукає їх до активного пошуку нових земель. Інтерес до тривалих подорожей посилюється розповідями бувалих моряків про існування загадкових, дуже багатих на золото і прянощі країн. Чимало років здійснювалися сухопутні по­дорожі до Індії. Далеко не завжди каравани з далеких земель успішно поверталися. Численні небезпеки та злигодні чатували на них в дорозі. Але тільки-но європейці скуштували гострі, ароматні, гіркі, пекучі, освіжаючі прянощі, їжа без них почала видаватися прісною і несмачною. Тоді багато сміливців вирушили на пошуки прянощів. Це було надзви­чайно ризикованою, але прибутковою справою. Прянощі зважувалися на ювелірних, аптекарських терезах і цінувалися так само дорого, як коштовності. Але для того, щоб вирушити в подорож, потрібно вмі­ти читати карти, орієнтуватися на місцевості, вміти користуватися компасом. Необхідність у мандрівках відроджує географію як науку, збагачує її, створює умови для подальшого розвитку. Період забуття географічних знань змінюється періодом їх розширення та поглиб­лення. І, як результат,— численні відкриття, які сьогодні називають Великими географічними відкриттями, а час, що відповідає цим від­криттям,— епохою Великих географічних відкриттів. Які ж відкриття та чому заслужили таке почесне звання? Відповісти на це питання ви зможете, якщо «помандруєте» разом з відважними мореплавцями до незвіданих земель...

Під час подорожей результати необхідно обов'язково записувати, щоб нічого не забути. У моряків це зазвичай судовий журнал або щоденник подорожі. Свій щоденник подорожей ми назвемо «Етапи Великих географічних відкриттів». Тож вирушаймо!

^ IV. Вивчення нового матеріалу

Розгорнутий план етапу

1. Підготовка таблиці до виконання практичної роботи № 2 «Етапи Ве­ликих географічних відкриттів».

і Час подорожі____________Маїідрівники^________Відкриггя

2. Генріх Мореплавець та його заслуги в підготовці подорожей.

3. Подорож Бартоломеу Діаша вздовж берегів Африки. (Виступ двох уч­нів, які готувати випереджальне домашнє завдання. У цей час решта учнів заповнює таблицю.)

4. Глобус Мартіна Беґайма. (Робота з атласом або ілюстраціями підруч­ника)

5. Подорож Христофора Колумба. (Виступ наступної пари учнів, продо­вження заповнення таблиці)

6. Відкриття європейцями морського шляху до Індії, подорож Васко да Гама. (Виступ третьої пари учнів, завершення роботи з таблицею)

^ V. Закріплення вивченого матеріалу Альтернативні варіанти

1. Прийом «Експрес-тест»

• Морський шлях до Індії був від­критий експедицією під керів­ництвом:

а) Васко да Ґама;

б) Генріха Мореплавця;

в) Бартоломеу Діаша,

*. Прийом «Проблемне питання»

Якби від вас залежало, яку на­зву одержать землі Нового світу, що б ви обрали: «Колумбія» чи «Америка»? Чому? Обгрунтуйте свою думку.

• Перша експедиція Христофора Колумба вирушила на пошуки:

а) Великого біовкового шляху;

б) Америки;

в) західного шляху до Індії.

« Відкрита Христофором Колум-бом нова частина світу була на­звана на честь:

а) Христофора Колумба;

б) Амеріґо Веспуччі;

в) іспанської королеви Іза­белли.

• Мис Доброї Надії відкрив море­плавець:

а) Бартоломеу Діаш;

б) Марко Поло;

в) Амеріґо Веспуччі.

• Христофор Колумб назвав від­криті ним землі:

а) Америкою;

б) Вест-Індією;

в) Новим Світом.

^ Прийом творча лабораторія»

Порівняйте сучасний глобус і глобус Мартіна Беґайма. Виділіть риси подібності та відмітності. Сформулюйте причину виникнен­ня знайдених відмінностей.

2, Використовуючи карту ат ласу, позначте на контурній карті маршрути подорожей Бартоломеу Діаша, Васко да Ґама, Христофора Колумба.

^ VI. Підсумок уроку

• Народженню епохи Великих географічних відкриттів сприяло ба­жання європейців отримати прянощі й золото, розширити земельні володіння.

• Першим із європейців берегів Америки в 1492 р. досяг Колумб, який до кінця свого життя був переконаний, що відвідав Індію.

• Східний морський шлях до Індії відкрила експедиція Васко да Ґама.
VII. Домашнє завдання

• Опрацювати текст підручника.

• Письмово скласти до тексту параграфа п'ять репродуктивних запи­тань.

• Поміркувати, які риси характеру повинен мати мандрівник.

• Дібрати та підготувати матеріали про Френсіса Дрейка.