asyan.org
добавить свой файл
1
Тема. Дієслово. Не з дієсловами. Голосні в особових закінченнях. Правопис –шся, -ться у кінці дієслів.

Мета: повторити найважливіші відомості про дієслово як частину мови; формувати вміння правильно писати не з дієсловами; -ться, -шся в кінці дієслів, е-и в особових закінченнях дієслів I-II дієвідмін;

формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієслова в текстах, визначати їх роль у реченнях; підвищувати рівень культури мовлення, спілкування і поведінки учнів;

розвивати пам”ять , увагу, логічне та образне мислення; виховувати доброзичливість, шанобливе ставлення до навколишніх; формувати моральні основи дитячої особистості засобами слова.

^ Тип уроку: урок повторення набутих знань.

Методичне забезпечення: комп”ютер, проектор, екран, слайди, таблиці, роздруковані завдання.

Епіграф: “Добро – не ліки, не дари. Прийди , посидь, поговори.”

П. Перебийніс

^ Перебіг уроку.

I. Оголошення теми. Колективне визначення мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Робота з епіграфом. ( На мультимедійній дошці слайд з епіграфом уроку).

III. Актуалізація теоретичних знань.

Робота в парах.

^ Бліц – опитування “Ти - мені, я – тобі.”

Учні ставлять одне одному запитання за темою уроку і відповідають на них.

-Що називають дієсловом?

-Скільки часів має дієслово?

-Як змінюються дієслова?

-На які питання відповідають дієслова в неозначеній формі?

-Які основні орфограми в дієсловах?

^ Проблемна гра “Так чи ні.”

(На екрані слайд із правильними твердженнями з теми “Дієслово”, поміж яких є кілька неправильних).

Учні стверджують або заперечують, доводячи свою позицію.

-Дієслово означає дію предмета.

-Дієслово відповідає на питання хто?що?

-Дієслово змінюється разом з іменником, з яким зв”язане в реченні.

-Дієслово в реченні не є головним чином.

-Дієслово в неозначеній формі відповідає на питання що робив? що зробив?

-В особових закінченнях дієслів /дієвідміни пишемо літеру е.

Не з дієсловами пишеться разом.

IV. Практикум – узагальнення.

Прочитайте текст. Визначте його тему і основну думку. Випишіть дієслова. Визначте їх час, рід (у минулому часі), число, синтаксичну роль.

^ Красиві слова і красиве діло.

Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися й пересидіти в теплі.

Одного разу серед літнього дня захмарило й пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як з неба ллє, мов з відра.

Коли це бачать; до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть, з іншого села.

Одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів од холоду.

І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав:

-Як же ти змок на дощі! Мені жаль тебе…

Другий теж промовив красиві й жалісліві слова:

-Як страшно опинитися в зливу серед поля! Я співчуваю тобі…

А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку й дав її змоклому

хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху.

Гарні не красиві слова. Гарні – красиві діла

В. Сухомлинський

^ Пригадайте, як пишеться не з дієсловами

Повторення правил написання не з дієсловами.

НЕ

Окремо

Разом

Разом

Частина не з дієсловом завжди пишеться окремо:

не вивчив, не зробила

Коли слово без не вживається: непокоїтися, ненавидіти

У префіксі недо-, який вказує на неповноту дії: недоспати, недоплатити.


^ Словниковий диктант.

Не вчити, недобачати, неволити, не чути, недоспати, незчутися, не читати, ненавидіти, недооцінити, не хитрувати, недописати.

Творчий диктант.

Запишіть слова з не за їх тлумаченням або синонімічні.

Справа не посувається (не рушає з місця).

Без потреби не заходити ( не турбувати).

Недоглядіти (недобачити).

Хворіти, слабувати (нездужати).

Виріс малий (на зріст не вдався).

Записати речення, розкриваючи дужки.

-Життя, як терниста нива – (не) пройдеш, щоб ноги не поколоти.

-(Не) хапайся наперед невода рибу ловити.

-(Не) має чоловіка без води.

-(Не) має жаба хвоста, а то б усю траву потолочила.

-Як овечка: (не) мовить і словечка.

^ Робота в парах.

Складіть з окремих частин українські прислів”я . Прокоментуйте їх зміст, поясніть правопис

дієслів.

Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.

Не побігаєш – не пообідаєш.

Бездонної бочки не наповниш.

Знайшов – не скач, згубив – не плач.

У сіні вогню не сховаєш.

Розуму не позичиш й за гроші не купиш.

На чужий роток не накинеш платок.

Добре слово дім будує, а зле руйнує.

Скориставшись таблицею, визначте дієвідміни поданих дієслів. Запишіть дієслова в дві колонки за дієвідмінами.

Дієвідміна

Закінчення у формі 3-ї особи множини теперішнього часу

Приклади

I

II

-уть, -ють

-ать, -ять

кажуть, малюють

кричать, варять

Думають, білять, сушать, сидять, читають, бачать, співають, живуть, будують, керують, стоять.

Скориставшись довідкою, продовжіть народні прислів”я і запишіть їх. Поясніть написання особових закінчень дієслів:

1.Як робимо, так……….

2.Розламаний хліб……

3.Як працюємо, так……

4.Як умієш розводити вогонь, то……

Довідка.

………і поживаємо……..не склеїш………….і маємо………розтопиш і кригу.

Фізкультхвилинка.

Встало вранці ясне сонце,

Зазирнуло у віконце.

Ми до нього потяглись,

За промінчики взялись.

Будем дружно присідати,

Сонечко розвеселяти.

Встали – сіли, встали – сіли.

От уже й розвеселили.

Нумо, друзі, нумо всі

Потанцюймо по росі.

Прочитати поезію. Прокоментуйте фразу, яка тричі повторюється у вірші. Випишіть дієслова у дві колонки: 1 – I дієвідміна, 2 – II дієвідміна.

^ Людина починається з добра!

Людина починається з добра,

Із ласки і великої любові,

Із батьківської хати і двора,

З поваги, що звучить у кожнім слові.

Людина починається з добра.

З уміння співчувати, захистити.

Це зрозуміти всім давно пора,

Бо ми прийшли у світ добро творити.

Людина починається з добра,

Із світла, що серця переповняє.

Ця істина, як світ, така стара,

А й досі на добро нас надихає.

Переписати вірш, вставляючи замість крапок пропущені букви в закінченнях дієслів. Поясніть їх правопис.

Ми з Оверком друж….мо,

Жив….мо – не туж…..мо;

Разом ход….мо до школи,

Поруч в класі сид…..мо,

Разом з школи іде…..мо,

І не свар…….мось ніколи.

Ми з ним діл……мось усім,

Бо на те ж ми й друзі з ним!

І. Муратов

Ігрове завдання “Четверте зайве.”

Прочитайте рядки дієслів. Визначте їх дієвідміну. Знайти зайві слова.

1.Радіти, писати, бігати, дивитися.

2.Молотити, учити, садити, обідати.

3.Зеленіти, дихати, любити, читати.

Прочитайте віршовані рядки спочатку мовчки, а потім – один одному напівголосно. Правильно вимовляйте виділені слова. Вставте потрібні за змістом дієслова, поясніть в них вживання м”якого знака.

Дощ із краплі починається.

Все – із доброго і злого –

…….з малого.

Листя………….з листочка,

З нитки………….сорочка.

З пагінця

Чи з бруньки – гілка.

З гілки – дудочка – сопілка.

Хліб – з маленької зернинки,

Дощ –

Із чистої краплинки.

Навіть річечка – ріка

……………..струмка

День турботою…………

Все навколо…………….

……..мерщій дрімоту –

І руками……..роботу.

І…. невпинно, вміло

Хоч мале та добре діло.

М. Сингаївський

Слова для довідок: починається, виросте, починається, почнеться, усміхнеться, проганяй,

давай, роби

Записати виділені слова фонетичною транскрипцією.

^ Робота з підручником. Вправа № 52.

Творча робота.

Складіть розлоге висловлювання про добрі вчинки. Які дієслова з не ти вжив у розповіді?

( На мультимедійному екрані – слайди зі світлинами, де зображено школярів, які прийшли

провідати травмованого товариша).

VI. Cистематизація й узагальнення матеріалу з теми.

Виконання тестових завдань.

  1. Позначте рядок у якому не всі слова належать до дієслів.

А) нести, майструвати, читання;

Б) ловити, боротися, слухати;

В) лікувати, зеленіти, нести.

2. Позначити рядок, у якому всі дієслова є неозначеною формою дієслова.

А) дзвеніти, йти, бігти;

Б) пригрівати, маю, говорити;

В) бачити, чути, мовчати.

3. Виділіть рядок, у якому всі дієслова теперішнього часу:

А) кричав, плаче, несе;

Б) грає, читає,кличе;

В) буде прибирати, дожидаю, чекаю.

4. Позначте речення, у якому ужито дієслова/дієвідміни

А) шелестить пожовкле листя по діброві;

Б) як працюємо, так і маємо;

В) Перелітними птицями летять чутки.

5. Виділіть рядок, у якому всі слова слід писати з м”яким знаком

А) хочет…..ся, збирают………ся, згодит……ся.

Б) знаєш….., смієш……ся, намагаєш…….ся.

В) вмієш……ся, мириш…….ся, пишаєш…….ся.

6. Виділіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо

А) не/дочитати, не/добігти, не/сіяти;

Б) не/волити, не/закінчити, не/зрозуміти;

В) не/засівати, не/мати, не/чути.

VII. Оцінювання роботи учнів.

Підбиття підсумків уроку.

VIII. Домашнє завдання

  1. Скласти зв”язне висловлювання на тему: “Не одежа красить людину, а добрі справи,”

уживаючи дієслова, які пишуться з частиною не разом і окремо.

  1. Скласти ігрове завдання “Третє зайве”, використовуючи дієслова з орфограмою “Правопис –ться, -шся у кінці дієслів.”