asyan.org
добавить свой файл
1
Текстовий процесор Microsoft Word.

Тема. Введення формул у текстових документах.

Мета. Ознайомитись із основними прийомами роботи із редактором формул; набути практичних навичок у створенні та редагуванні формул у текстових документах.

Час. 2 навчальні години.

Теоретичні відомості.

У текстовий документ можна вставляти різноманітні об’єкти, які були створені в інших прикладних програмах і які впроваджуються й зв’язуються з документом за допомогою технології OLE. Ці об’єкти легко редагуються й виділяються. Одним із таких типів об’єктів є формули, які можуть бути вставлені у текстові документи.

Нескладні формули, наприклад у=x2sin(3x), можна створити безпосередньо вручну засобами команди Шрифт (використавши написання символів у видозміні Надрядковий чи Підрядковий), пам’ятаючи нескладне правило: назви величин, окрім стандартних математичних функцій, набирають курсивом, а числа, дужки – звичайним шрифтом.Більш складні формули утворюються методом конструювання за допомогою допоміжної програми Microsoft Equation, яку можна запустити за допомогою команди Вставка – Объект… - Microsoft Equation.Після виконання таких дій відкривається панель Формули, яка дає доступ до палітри символів і шаблонів декількох категорій математичних символів та їх різновидів.Формулу створюють методом введення звичайних символів і вставляння спеціальних із відповідної палітри. Складні символи (суми, інтеграли, показники степеня тощо) містять позиції – слоти, позначені чорними маркерами, куди слід вводити конкретні значення.Переміщуватись серед них можна за допомогою клавіш-стрілок чи клавіші ТАВ.

Команди Формат, Стиль, Розмір головного меню програми Microsoft Equation дають змогу відрегулювати значення усіх параметрів елементів формул так, щоб вони набули потрібного вигляду.У таблиці наведено перелік шаблонів, доступних при роботі із Microsoft Equation:

Позначення

ПризначенняСимволи відношеньШаблони дужокПробіли та точкиШаблони дробів та коренівНадрядкові знакиШаблони верхніх та нижніх індексівОператориШаблони сумСтрілкиШаблони інтегралівЛогічні символиШаблони надкреслень та підкресленьСимволи теорії множинШаблони стрілок із текстомРізні символиШаблони добутків та символів теорії множинГрецькі букви (рядкові)Шаблони матрицьГрецькі букви (заголовні)

Після закінчення введення формули потрібно перевести курсор у будь-яке місце сторінки поза межами поля із формулою та натиснути ліву кнопку мишки (зникне вікно Редактор формул, а формула залишиться у рамці).

Для редагування формули її потрібно активізувати (двічі кликнути мишкою на ній).

Щоб видалити формулу, її потрібно виділити та натиснути клавішу Delete (або відповідну кнопку на Стандартній панелі).

Питання для самоконтролю

 1. Які два способи введення формул у текстовому процесорі Word Вам відомі?

 2. Як викликати програму для створення формул?

 3. Як виконати редагування формули?

 4. Як вставити символ показник степеня у формулу, яка створюється за допомогою редактора формул Microsoft Equation?

 5. Як вставити символ пробіл між двома елементами, які потрібно ввести у формулу за допомогою редактора формул Microsoft Equation?

 6. Ознайомтесь із набором символів у конкретних шаблонах редактора формул Microsoft Equation.

Практичне завдання

 1. Завантажити текстовий процесор Word.

 2. Зберегти документ у власній папці під іменем Формула.doc

 3. Внести до документу (із дотриманням вимог щодо оформлення документів; після виконання усіх завдань здійснити перевірку та забезпечити максимальний розмір – 1 аркуш) наступну інформацію:

Текстовий процесор Microsoft Word.

Практична робота «Робота із редактором формул».

Виконавці:

Клас:

Дата виконання роботи:

Завдання 1. Створити наступну таблицю:Завдання|задавання| 2. Внести інформацію до стовпчика Формула таблиці:

Твердження

Формула

 1. Теорема Піфагора
 1. Основна тригонометрична тотожність
 1. Загальна ємність батареї із трьох конденсаторів, з’єднаних між собою послідовно
 1. Загальний опір ділянки кола, яке складається із двох резисторів, з’єднаних паралельно
 1. Формула визначення ємності плоского конденсатора
 1. Формула для обчислення опору провідника довжиною l та площею поперечного перерізу S, виготовленого із матеріалу із питомим опором ρ
 1. Формула для визначення сили струму у замкненому колі, що містить джерело ЕРС
 1. Формула для визначення площі круга, якщо відомо його діаметр
Завдання 3. Розв’язати задачу. Розв’язок оформити згідно із вимогами щодо фізичних задач (Дано, Переведення в систему СІ, Малюнок, Розв’язок (із короткими поясненнями), Відповідь). Вказівка. При оформленні розв’язку доцільно використати таблицю).

Умова задачі. Тіло масою 500 г вільно падає із висоти 34 м 70 см без початкової швидкості. Визначити швидкість тіла в момент падіння на землю.

 1. По завершенні формування документу написати зі своєї поштової скриньки листа на адресу solone01@yandex.ru (із дотриманням вимог щодо оформлення такого типу документу), до якого прикріпити файл Формула.doc

 2. Завершити роботу із усіма програмами, що були Вами використані при виконанні завдання. Навести порядок на робочому місці. Якщо у Вас залишився вільний час до завершення заняття, його доцільно використати для самопідготовки до складання тесту (із використанням ІКТ) з теми «Текстовий процесор Word», який опубліковано на сторінці Тести у рубриці Інформатика сайту СШЛНІТ.

СШЛНІТ-2011 - -