asyan.org
добавить свой файл
1

Катерина Баліна,

учитель СЗШ № 29 м. Києва
Конспект уроку світової літератури в 11 класі
Тема. Іспанський поет Федеріко Гарсіа Лорка. Синтез у творах міфології та фольклору з поетикою модернізму

Мета уроку: дати загальну характеристику життя і творчості іспанського поета Федеріко Гарсіа Лорки, наголосивши на характерних рисах його поезії – синтезі міфології та фольклору з поетикою модернізму; розвивати навички інтерпретації перекладного поетичного тексту («Гітара», «Балада про Чорну тугу», «Касида про сон під зорями»), вміння ілюструвати конкретними прикладами з творів ознаки поетики модернізму; виховувати повагу до культурних надбань іспанського народу.
^ Зміст уроку
І. Слово вчителя
Творчість Ф.Гарсія Лорки припадає на першу третину ХХ століття, коли в іспанській літературі після глибокого занепаду, який тривав упродовж майже двох століть, почався яскравий злет. Цей період (1900-1937 р.р) в іспанській культурі дістав назву «золотого віку», і порівняти його можна хіба що із творчістю Сервантеса, Кальдерона чи Лопе де Вега.

У цей період, що позначився розквітом модернізму, в літературу прийшло так зване «покоління 1927 року», до якого й належав Федеріко Гарсія Лорка, а також група іспанських митців - Хорхе Гільєн, Міґель Ернандес, Хуан Хіменес. Своєю творчістю ці поети намагалися привнести в національну культуру здобутки європейського авангарду, поєднати літературну і народну традиції. Повернення поезії до фольклору, до народних джерел Лорка вважав її порятунком.
ІІ. Бліц-опитування
1. Коли чуєш слово «Іспанія», то підсвідомо виникають такі асоціації: корида, тореадор, червоний колір, пристрасть, розпечені на сонце оливи… Для більш обізнаних, можливо, – це ще бароко і Кальдерон, Реконкіста, Альпухара… Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте ім’я Федеріко Гарсія Лорки?
(Лоркаплач гітари, Туга, Гранада, канте хондо, сигірія, Самотина, Біль, Життя і Смерть, жасминовий кущ, образ бика, «Циганський романсеро», Вітер, Андалузія…Можливо, вони допоможуть нам спростувати стереотипи про Іспанію як країну кориди і тореадорів?)

2. Продовжіть ряд: Лорка – видатний поет, есеїст……

(музикант, піаніст, гітарист, фольклорист, драматург, режисер, художник, ілюстратор)
3. Назвіть відомі вам збірки поета.

(«Книга віршів», «Канте хондо», «Циганський романсеро», «Поет у Нью-Йорку», «Тамаритянський диван». Вірш «Гітара» належить до збірки «Канте хондо», «Балада про Чорну тугу» - до «Циганського романсеро», а «Касида про сон під зорями» - до «Тамаритянського дивану» (в інших перекладах – «Диван Тамариту»).
4. Які чинники вплинули на авангардистський складник поезій Лорки? Продовжіть ряд: Рільке – Роден, Аполлінер – Пікассо, Лорка - ………
(Сюрреалізм іспанського художника Сальвадора Далі та імпресіонізм у музиці Клода Дебюссі).
5. Увага на дошку! Два висловлювання Федеріко Гарсіа Лорки можуть бути сьогодні епіграфом до нашого уроку:
^ Справжня поезія – це любов, мужність і жертва..

Сьогодні поет зобов’язаний розтяти собі вени заради інших….

Як ви розумієте ці слова в контексті життя і творчості Лорки?
(Ці висловлювання можна обговорювати багатогранно. З одного боку, вони розкривають мистецькі погляди Лорки, провідні мотиви його творчості, адже тема смерті – органічна складова іспанської культури. З іншого – увиразнюють його громадянську позицію. Лорка віддавав людям свої пісні: «Я пишу вірші для того, щоб люди любили мене». Його «крилате серце» було планетою радості та щастя. Змолоду і до кінця життя Лорка записував, збирав, виконував і пропагував народні пісні. Важливо зрозуміти, що робив він це не тільки, а може, й не з метою популяризації фольклору, скільки підкоряючись внутрішній потребі звіряти свій голос із голосом народу. Проте такі вислови поетам не прощаються, за них треба відповідати долею та життям. «Єдине, що виправдовує Лорку, - він був цієї відповідальності свідомий. Свідомий того, що живе у зачарованій смертю країні» (Ю. Андрухович).

ІІІ. Поставте позначку +, якщо погоджуєтеся із твердженням, і -, якщо не погоджуєтеся:


 1. Національний колорит Іспанії позначився в поезіях Лорки у синтезі мусульманської, циганської, античної культурних традицій.
 1. З усіх своїх творів Лорка найбільше любив першу збірку «Книга віршів». 1. Прагнення зобразити суб’єктивний внутрішній світ ліричного героя єднає Лорку з представниками модернізму.
 1. Касиди і газелі в творчому доробку Лорки – це вплив арабської культури.
 1. Театр Лорки «Ла Баррака» мав комерційний характер і не мав просвітницької місії.


6. Упродовж сорока років після трагічної смерті Г. Лорки його творчість перебувала під забороною.
(Ключ: +, -, +, +, -, +)


 1. Аналіз та інтерпретація поезій Лорки


«Гітара»
1) Слово вчителя
Вірш «Гітара» входить до збірки «Канте хондо» (андалузькі народні пісні). Мистецтво канте хондо неможливо уявити без гітари. Для Гранади гра на гітарі – невід’ємна частина життя, а віртуозне володіння нею – національна риса іспанців. Сам Лорка був талановитим гітаристом, учасником багатьох музичних вечорів. Уявімо, як звучала гітара в руках поета (звучить відеозапис гітари - фламенко у виконанні Карлоса Мантойї).
^ 2) Виразне читання вірша «Гітара» у перекладі М. Лукаша.


 • Яке начало більше притаманно Лорці – ліричне чи драматичне? Чому?


(Драматичне. Ритм вірша нагадує людське ридання, почуття ліричного героя подані на межі життя і смерті, на надриві). • Лорка писав: «Поет повинен бути знавцем 5 почуттів: зору, слуху, дотику, нюху та смаку. Тільки тоді поет оволодіє прекрасними поетичними образами». Які почуття переважають у вірші «Гітара»?


(Зорові та слухові асоціації, за допомогою яких створюються прекрасні образи: невпинної води, що рине з яру, плач вітру, хмари, піску, останньої в голому гіллі пташки. Звуки гітари порівнюються зі дзвоном розбитих кришталевих чар. Усі поетичні образи ніби демонструють кінцевість свого існування, природа підкоряється дисципліні музичного ритму. Тут важливий прийом алітерації приголосних [р], [л], збережений перекладачем: «голім гіллі», «кличе біле латаття», «плаче стріла за ціллю». Він допомагає зберігати ритмомелодику голосіння-плачу, яка наближує вірш до мелодій канте хондо).


 • Прослухаймо фрагменти вірша «Гітара» в інших перекладах. Чи збережено в них цей ритм?(Звучать фрагменти поезії в перекладах М. Цветаєвої та В. Симоненка. Учні увиразнюють у них намагання перекладачів відтворити невпинність ритму гітари).


 • Де, на вашу думку, кульмінаційна точка вірша? Як ви розумієте образ «п’яти ножів» («п’яти шпаг», «пяти кинжалов»), що одним ударом входять у серце?


(Вигук “А-ой гітаро!» є кульмінаційною точкою вірша. Звівши в ньому лексику до мінімуму, митець сказав безмежно багато. Образ «п’яти ножів» можна сприймати багатозначно: це пальці музиканта, що примушують ридати гітару; це самі струни, про які Лорка в іншому вірші писав: «три струны из плоти, три из стали», персоніфікуючи їх; це наслідування андалузького танцю зі звуком кастаньєт і каблучків танцівниць; це врешті-решт уособлення трагічного іспанського світовідчуття – вічного двобою Заходу і Сходу, що, по суті, є розгорнутою метафорою смерті. Певна недомовленість вірша зачаровує).
«Балада про Чорну тугу»


 1. Слово вчителя


Вірш «Балада про Чорну тугу» входить до збірки «Циганський романсеро», у якій Лорка намагався відтворити циганську міфологію, поєднавши її із буденністю. Здатність циган безоглядно віддаватися пристрастям, їхня спорідненість зі стихіями природи, прагнення волі завжди вабили поета. Проте у своїй творчості Лорка ніколи не дублював циганський фольклор. Митець вважав, що поет «повинен писати натяками, повертаючи міфи профілем, а то й виділяючи лише одну їхню рису». «Балада про Чорну тугу» - яскравий зразок «профілю» одного з циганських міфів.
^ 2) Виразне читання вірша «Балада про Чорну тугу» у перекладі М. Лукаша


 • Чому Чорна туга в баладі – це власна назва? Кого чи що вона уособлює?


(Чорна туга - Самотина Горова – образ жінки-циганки, яка втратила кохання. З дитячих років Лорка чув легенду про циганку Соледад Монтойю, яка померла від розлуки, як від хвороби. Однак міф під його пером набуває нового значення: Самотина Горова уособлює андалузьку тугу, біль, горе майже на космічному рівні. Вона стає другим «я» ліричного героя, його власним відчуттям самотності і безпритульності. Прагнення показати суб'єктивне "я" через призму внутрішніх переживань та емоцій ліричного героя єднає Лорку з поетами-модерністами), а фольклорні традиції допомагають зобразити індивідуальне "я" з деяким надривом і болем.)


 • Чому, на вашу думку, перекладач М. Лукаш не вживає імені жінки, яке звучить в оригіналі або в інших перекладах («Згори ув імлі іде Соледад Мантойя»)?(Здається, М. Лукаш, наслідуючи Лорку, також прагне повернути міф «профілем» і не називає ім’я героїні. Ним використана гра слів: слово «соледад» в іспанській мові означає не лише жіноче ім’я, а ще і слово «туга, самотність». У такий спосіб М. Лукаш вдається до персоніфікації почуттів. Не так важливо знати, хто ця жінка, головне – вслухатися і вдивитися в художні образи, які використовуються для її створення).


 • Що наближує вірш до народної пісні?


(форма діалогу, фольклорні образи півнів, що клюють обрій, приспіви ой льолі ж мої ллянії, ой макове моє лоно, постійні епітети буйна хвиля, туга чорна, мука невгамовна, повтори тужать-стогнуть, зелений шепіт-гомін, персоніфікація співа річка, квітчається новий день, туга проростає, рефрени Самотино, що шукаєш, … Самотино! Вмийся біло… та ін. Недарма перекладач І. Драч говорив про близькість поезій Лорки до українського фольклору, особливо до поетики купальських пісень).
«Касида про сон під зорями»
1) Слово вчителя
Якщо «Гітара» і «Балада про Чорну тугу» більш наближені до фольклорних первенів, то у вірші «Касида про сон під зорями» сильніше відчувається авангардистський складник поезій Лорки. Остання збірки поета «Тамаритянський диван», до якої входить «Касида про сон під зорями», засвідчила засвоєння поетом арабської культурної традиції. Характерним прийомом збірки стає стилізація – використання форм і розмірів арабської поезії. Проте новаторство Лорки виявилося не лише у їх модерністському оновленні, а й використанні техніки художників-сюрреалістів, зокрема Сальвадора Далі.
^ 2) Виразне читання вірша «Касида про сон під зорями»


 • Як ви думаєте, що саме взяв Лорка з техніки сюрреалістичного живопису?

(Учні розглядають на дошці репродукції картин Сальвадора Далі «Рослинне перевтілення», «Лебеді, відображені у слонах», «Дитина спостерігає народження нової людини», намагаючись відчути пластику перетікання одного образу в інший, химерні метаморфози і трансформації, що наповнюють картини тривожним передчуттям).


 • Які химерні образи наповнюють вірш Лорки?


(У поета все стає мінливим і рухомим: дівча, що прикинулося жасминовим биком; присмерк бика, що реве багряно; небо – слон здоровий; жасмин – вода без крові; дівча – то вітка ночі росяна, всередині в бику – скелет дівочий; кістяні гаки чи то люди сонні…У незрозумілому поєднанні ці образи викликають відчуття страху).


 • Лорка писав, що у справжнього поета метафора – «донька уяви», вона «повинна мати радіус дійства – ядро і периферію». Чи можливо у химерному метафоричному плетиві Лорки знайти ядро і периферію?


(Метафори вірша можна відчути, але пояснити їх практично неможливо. Проте, як експеримент, учні можуть висловити свої припущення щодо «ядра і периферії» в метафорах поета. Наприклад, дівча прикинулось жасминовим биком, дівча – то вітка ночі росяна на темному безмежному помості, всередині в бику – скелет дівочий…можливо образ «бика» є все ж ядром, периферією – асоціації з помостом-ареною, тореро, мапою (географічні обриси Іспанії нагадували Лорці розстелену шкуру бика ) та ін.).


 • Касида Лорки – це ода пантеїстичній картині світу. Яку важливу морально-філософську думку ви відчули у вірші?


(У вірші стверджується взаємозв’язок життя і смерті як основ буття усього сущого. Людина і навколишній світ нероздільно пов’язані. Земне буття людини може скінчитися і проявитися на новому оберті і в нових формах. Таке світовідчуття Лорка накладав і на своє життя, передчуваючи близьку загибель:

^ Коли помру,

закопайте мене з гітарою

в жовтий пісок.

Коли помру...

В помаранчевім гаї

серед квіток.

Коли помру,

стану флюгером я на мачті,

сльози безнадії вам втру.

Не плачте...

Коли помру.
V. Висновки
Отже, парадоксальний світ Лорки не простий. У ньому органічно поєдналися традиції фольклору і новації модернізму. Синтез музики, живопису, танцю допоміг створити яскраві, неповторні образи. Після приходу до влади франкістів і трагічної загибелі Лорки модернізм в Іспанії був переможений на довгі роки.