asyan.org
добавить свой файл
1
Тема уроку. Часові пояси.

Мета уроку: розповідати про зміну часу та часові пояси; визначати місцевий і поясний час. Розвивати вміння визначати час по картах атласу , виховувати інтерес до географічних знань, акуратність , взаємодопомогу.

Тип уроку. Комбінований

Обладнання: підручник географії, зошит для практичних робіт, атлас, карта часових поясів.

Хід уроку

I Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бліцопитування

1. Чому сучасну географію розглядають як систему наук?

2. Що вивчає географія материків і океанів?

3. Які методи досліджень використовують учені-географи?

4. За який час Земля робить один оберт навколо своєї осі?

5. Коли і як здійснюється перехід з літнього на зимовий час?

III. Пояснення нового матеріалу

Розповідь учителя

Причиною зміни часу доби є обертання Землі навколо своєї осі. Якщо в Україні в цей момент день, то на зворотному боці земної кулі — ніч. У добі 24 години, тобто, якщо дві точки розташовані на відстані в 15° за довготою, то місцевий час для них буде розрізнятися на одну годину (360° : 15° = 24), оскільки за годину Земля обертається навколо своєї осі на 15°. На невеликій відстані за довготою різниця в місцевому часі є невеликою, а між віддаленими за довготою точками воно може суттєво відрізнятися. Так, розходження в місцевому часі між крайньою західною та крайньою східною точками України становить приблизно 1 годину 12 хвилин.

Далі вчитель пропонує познайомитися з розрахунками розходжень місцевого часу між Києвом і Харковом. Потім учні визначають місцевий час у точці зі східною довготою 24° (місто Львів), якщо в Києві в цей момент місцевий час становить 10 годин.

Розходження у відліку місцевого часу викликають незручності в житті й діяльності людей. Щоб усунути ці незручності, був уведений відлік часу за часовими поясами — поясний час. Відповідно до цього відліку часу земна поверхня розділена на 24 часові пояси.

Часовий пояс, посередині якого проходить Ґринвіцький меридіан, заведено приймати за нульовий (він же 24-й), на схід від нульового поясу, між меридіанами 7°30' сх. д. і 22°30' розташований перший пояс, між 22°30' і 37°30'— другий пояс і так далі до 24-го (нульового).

Бесіда за запитаннями

1. Як ви вважаєте, яким є призначення карти часових поясів?

2. Що можна визначити з її допомогою?

Розповідь учителя

На карті часових поясів проведені межі 24 часових поясів і позначені райони, де використовуються інші системи відліку часу. На океанах, морях і малозаселених територіях межі часових поясів проведені за лініями меридіанів, віддалених на відстані 7,5° на схід і захід від середнього меридіана цього поясу. У більшості інших районів світу вони проходять близькими до цих меридіанів державними, адміністративними та природними (річки, гірські хребти) кордонами.

Бесіда за запитаннями

1. Скільки часових поясів на Землі?

2. Як проведені межі часових поясів на карті?

3. Чому межі часових поясів часто проходять державними та адміністративними кордонами?

Робота за підручником

Учні самостійно знайомляться із матеріалом підручника «Звідки починається відлік часу», «У якому часовому поясі розташована Україна» та «Коли настає літній час», після чого дають відповіді на запитання:

1. Як називається час нульового, першого та другого часових поясів?

2. Час якого часового поясу використовується в Україні?

3. Коли й для чого вводиться літній час?

Практична робота

Учитель знайомить учнів із метою та змістом практичної роботи № 1 «Аналіз карти часових поясів із метою виявлення закономірностей у зміні часу»*. Робота починається з інструктажу, у якому використовується інформація, уміщена в рубрику «Опорні поняття». На цьому етапі для актуалізації знань учнів може бути виконане завдання 1 (точка 1 — північ, точка 2 — полудень). Потім виконуються завдання 2 і 3 (бажано в парах).

Ті з учнів, які виконали ці завдання, роблять розрахунки до завдань 4 і 5.

Найбільш підготовлені учні роблять висновок: Існуюча система відліку часу заснована на тому, що Земля робить один оберт навколо своєї осі за одну добу (24 години). Поясний час дає можливість спростити визначення часу в цьому місці й уникнути незручності в житті й діяльності людей.

Додаткові завдання виконуються на розсуд учителя й можуть використовуватися як продовження практичної роботи (оцінки 11—12 балів) і як окремі завдання (додаткові оцінки).

Завдання практичної роботи* можуть оцінюватися таким чином:

1—3 бали — завдання 1, частково 2.

4—6 балів — завдання 1,2, частково 3.

7—9 балів — завдання 1—4.

10 балів — правильне виконання завдань 1—5 (із висновком).

11—12 балів — правильне виконання завдань 1—5 (із висновком і части­ною додаткових завдань).

(Тут і далі завдання практичних робіт пропонується виконувати за посібником О. Г. Стадника, Г. Д. Довгань «Географія материків та океанів. 7 клас: Зошит для практичних робіт / За ред. проф. А. Й. Сиротенка. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007»).
IV. Підсумки уроку

Гра «День — ніч»

Учитель об'єднує учнів у чотири групи («День», «Вечір», «Ніч», «Ранок»), після чого називає час в Україні й просить кожну групу назвати райони Землі (країну або частину материка), де в цей момент спостерігається відповідний час доби.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати текст підручника [7, § 2], усно відповісти на запитання 1-3. 2. Пояснити, як можна визначити розходження в географічній довготі між двома пунктами, якщо відома різниця між ними в місцевому часі.