asyan.org
добавить свой файл
1
І група



Тема

К-сть год

Дата

1.

Тестування

3




2.

Кінематика










Розв’язування задач з кінематики.

3




3.

Закони Ньютона










Розв’язування задач на закони Ньютона

3




4.

Закон Гука.










Розв’язування задач на з-н Гука

3




5.

Підбір тем науково – дослідницьких робіт (НДР ) та реферативних робіт

3




6.

Закони збереження.










Розв’язування задач на збереження.

3




7.

Розв’язування задач

3




8.

Розв’язування задач

3




9.

Реальні сили. Розв’язування задач.

3




10.

Молекулярна фізика.

3







Розв’язування задач.







11

Теплотехніка. Розв‘язування задач з теплотехніки

3




12

Консультація з творчих робіт

3




13

Підготовка до турніру юних фізиків. Проведення експериментів

3




14

Підготовка до турніру юних фізиків. Проведення експериментів

3




15

Підготовка до турніру юних фізиків. Проведення експериментів

3




16

Консультант з творчих робіт

3




17

Електричне поле. Закон Кулона. Робота електричних сил. Розв‘язування задач на знання Кулона, роботу електричних сил.

3




18

Потенціал, напруга, напруженість, ємність. Розв‘язування задач з електростатики

3




19

Консультація з творчих робіт

3




20

Консультація з творчих робіт

3




21

Консультація з творчих робіт

3




22

Закон постійного струму. Закон Кірхофа. Розв‘язування задач на закон постійного струму

3




23

Послідовне та паралельне з‘єднання. Робота та потужність. Розв‘язування задач

3




24

Консультація з творчих робіт

3




25

Технологія виготовлення плат. Розміщення радіоелементів. Пайка

3




26

Консультація з творчих робіт

3




27

Магнітне поле. Закон Ампера. Розв‘язування задач на закон Ампера

3




28

Сила Лоренца. Розв‘язування задач на силу Лоренца

3




29

Електричний струм в різних середовищах. Розв‘язування задач на закони Фарадея

3




30

Консультації з рефератних робіт

3




31

Астрономія. Пристрої. Наша Галактика. Малі і великі космічні тіла

3




32.

Повторення розділів «Кінематика». «Динаміка».»Статика»

Розв’язування задач.


3




33.

Повторення розділів» Реальні сили».»Робота.потужність.енергія».Розв’язування задач.

3




34.

Повторення розділів «Молекулярна фізика».»Теплотехніка».Розв’язування задач.Повторення «Електричне та магнітне поля» «Постійний струм».Розв’язування задач.

3




35.

Квазари.Пульсари.Нейтронні зорі.Сонце-найбільша зірка Галактики.Підготовка до колоквіуму «Космос-людина-духовність»

3




36.

Підсумкові заняття

3




2 Група

1.

Тестування.

3




2.

Кінематика.Розв’язування задач з кінематики.

3




3.

Закони Ньютона.Розв’язування задач на закони Ньютона.

3




4.

Закон Гука.Розв’язування задач на закон Гука.

3




5.

Закони збереження.Розв’язування задач на закони збереження.

3




6.

Підбір тем з науково-дослідницьких робіт (НДР)

3




7.

Реальні сили.Закон Всесвітнього тяжіння.Розв’язування задач.

3




8.

Закони Архімеда та Паска ля.Розв’язування задач.

3




9.

Молекулярна фізика. Розв’язування задач на газові закони.

3




10.

Консультація з НДР.

3




11.

Теплотехніка. Розв’язування задач з теплотехніки.

3




12.

Консультація з НДР.

3




13.

Основні поняття астрономії. Пристрої. Сонячна система. Малі та великі тіла. Закони Капера. Розв’язування задач.

3




14.

Консультація з НДР.

3




15.

Підготовка до турніру юних фізиків. Проведення експериментів.

3




16.

Підготовка до турніру юних фізиків. Проведення експериментів.

3




17.

Підготовка до турніру юних фізиків. Проведення експериментів.

3




18.

Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість. Розв’язування задач на закон Кулона і напруженість.

3




19.

Магнітне поле. Закони Ампера і Лоренцо. Розв’язування задач на закони Ампера і Лоренцо.

3




20.

Консультація з НДР.

3




21.

Консультація з НДР.