asyan.org
добавить свой файл
1
Інтерактивні вправи 3 клас
Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Робота в парах »

Мета: закріпити лексику з теми та опрацювати вживання структури What do you like to do? What does your (friend, sister, brother) like to do?

Учитель об’єднує учнів в пари, визначає, хто першим буде ставити питання, а хто буде відповідати на ці питання. Потім учень, який відповідав на питання, ставить питання, а той, хто ставив питання, відповідає на них. Таким чином, відпрацьовується не лише вживання лексики за темою, а й контрастування do you i does your (friend, sister, brother, cousin).

Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: продовжити навчити учнів вживанню конструкцій I like / I dont like

Учням пропонується уявний мікрофон, який вони передаватимуть один одному, по черзі беручи слово. Учні швидко й лаконічно висловлюють свої думки, починаючи конструкціями I like або I dont like (reading, listening to music, stories, tales, playing, football, cricket, chess; watching cartoons; painting pictures; riding a bike… )
Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: « Снігова куля »

Мета: продовжити вивчати лексику теми; опрацювати вживання структури Ive got ain my room

Учитель запитує одного з учнів «What have you got in your room Учень відповідає. Наступний учень називає одиницю меблів, яку назвав перший учень і називає ще одну одиницю меблів (I have got a bed in my room. I have got a bed and a desk in my room). Третій учень називає дві попередні одиниці меблів і додає свою одиницю меблів: (I have got a bed, a desk and a bookshelf in my room). Таким чином, відбувається багаторазове повторення лексики за темою, а також структури Ive got ain my room.
Тема: Природа

Інтерактивна вправа: « Mозковий штурм »

Мета: повторити лексичні одиниці з теми, розвивати навички вживання цих лексичних одиниць

Учні об’єднуються у дві команди. Учитель викликає по одному гравцю від кожної команди й називає їм якийсь овоч або фрукт. Представники команд повинні назвати слова, що з ним асоціюються так, щоб гравці їхньої команди могли здогадатися, що це за овоч або фрукт.

^ Тема: Ферма, свійські тварини. Будинок. Сім’я. Члени родини. Квартира

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: проконтролювати рівень засвоєння учнями лексики за темами

Учитель об’єднує клас на групи по 3-4 учня. Кожна група отримує листок паперу, на якому написані слова за темами (див. вище). Ці слова слід розподілити за темами. На це завдання виділяється певна кількість часу. По закінченні часу учні різних груп називають слова з кожної теми по черзі. Якщо якась група допускає помилку, представники інших груп виправляють. Такий спосіб дозволяє перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу з кількох тем.
^ Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення »

Мета: повторити й закріпити лексичні одиниці теми

Учні отримують по дві частини речення, які слід з’єднати, щоб отримати правильне речення.

1. We draw and paint a) at Math lesson

2. We play games b) at Music lesson

3. We sing song c) at English lesson

4. We count and do sums d) at Reading lesson

5. We read and write English e) at Sport lesson

6. We read texts and learn poems b) at Art lesson

Тема: Природа

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення »

Мета: повторити лексико-граматичний матеріал теми.

Учні об’єднуються в групи по 2-4 чоловіки. Учитель роздає учням картки, на яких є початок або закінчення речення. Учні повинні скласти повні речення. Наприклад:

  1. Kyiv is a) the capital of Germany

  2. London is b) the capital of France

  3. Berlin is c) the capital of Ukraine

  4. Paris is d) the capital of Italy

  5. Rome is e) the capital of England


Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: повторити й активізувати лексичні одиниці теми, навчити самостійному вживанню цих лексичних одиниць.

Учням пропонується уявний мікрофон, який вони передають один одному, по черзі беручи слово. Учні розказують, які родичі є у них: I have a father. I have a mother. I have a cousin. I have a niece. I have a nephew
Тема: Я, моя родина та друзі

Інтерактивна вправа: « Карусель »

Мета: активізувати в мовленні учнів вживання лексики за темою.

Розставляються стільці для учнів у два кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Внутрішнє коло – нерухоме. Учні задають питання: What animals live in the forest?” Зовнішнє коло – рухоме, учні задають питання: What animal do you like most of all?” Потім учні міняються місцями. Мета - пройти все коло, виконуючи завдання.
Тема: Природа

Інтерактивна вправа: « Мікрофон/Ланцюжок »

Мета: навчити учнів самостійному вживанню конструкції It is made of ...

Учні по черзі висловлюються, вживаючи конструкцію It is made of …., передаючи умовний мікрофон. Висловлювання чіткі, швидкі і лаконічні.

^ А book is made of paper.

Аn exercise-book is made of paper.

А chair is made of wood.

А table is made of plastic.

А cup is made of glass.

А pen is made of plastic.

А toy- car is made of metal.

Тема: Шкільне життя

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: повторити й закріпити лексичні одиниці теми.

Учитель об’єднує клас на групи по 3-4 учня і роздає картки з питаннями і відповідями. Учні повинні якомога швидше знайти відповідь на кожне питання. Представники кожної групи по черзі пропонують варіанти питання-відповідь. Помилки, допущені учнями однієї групи, виправляються учнями іншої групи.

1. What day is it today? a) It’s Monday

2. Which lesson do you like? b) No, she doesn’t like learning new words.

3. Which lesson does Тom like? c) Because I like speaking, reading and writing

4. Do you like Music? d) It’s on Wednesday

5. When is Art? e) I like Math.

6. Why do you like English? f) Yes, I do. I like singing.

7. Does she like English? g) He likes English.
Тема: Людина

Інтерактивна вправа: « Мікрофон »

Мета: закріпити знання учнями лексики за темою.

Учням пропонується умовний мікрофон, який вони передають один одному, по черзі беручи слово. Кожен учень називає улюблену одиницю одягу ( назва одягу не повторюється) I like to wear a dress(a blouse, a shirt, a skirt….).

Тема: Родина

Інтерактивна вправа: « Незакінчене речення »

Мета: закріпити лексику з теми

Учні отримують незакінчені речення з теми. Наприклад,

«Your father’s sister is your ____________________________ »

«Your son’s son is your _______________________________ »

«Your mother’s father is your ___________________________ »

Завдання учнів - дописати речення; потім учні читають речення і перевіряють правильність виконання завдання.
^ Тема: Моя родина, друзі

Інтерактивна вправа: « Снігова куля » (« Два-чотири-вісім »)

Мета: закріпити лексику з теми, відпрацювати питання-відповідь «What is your (his/her) favourite toy? – My (his/her) favourite toy is…”

Учитель запитує одного з учнів «What is your favourite toy Учень відповідає. Наступний учень називає свою улюблену іграшку, а також улюблену іграшку першого учня. «My favourite toy is a car. His/her favourite toy is a doll.» Третій учень називає свою улюблену іграшку і улюблені іграшки двох попередніх учнів і т.д. Таким чином здійснюється багаторазове повторення лексики і граматичних конструкцій.
^ Тема: Людина

Інтерактивна вправа: « Займи позицію »

Мета: закріпити лексичні одиниці теми.

Учитель демонструє малюнки, на яких зображені люди різних професій і повідомляє, хто ця людина за фахом. Але твердження вчителя не завжди правильні. Учні повинні погодитися або не погодитися й виправити інформацію.

Т.: (показуючи на лікаря): ^ He is a doctor.

Ps.: Yes, he is a doctor.

T.: (показуючи на офіціанта): He is a singer.

Ps.: No, he is not.

Потім роль учителя виконує один з учнів.
Тема: Моя родина, друзі

Інтерактивна вправа: « Коло ідей »

Мета: закріпити лексичні одиниці теми, закріпити вживання прийменників in, above, in front of, next to, on, under.

Учитель роздає дітям малюнки із зображенням кімнати. Потім ховає один малюнок, а інший показує дітям. Але в цій кімнаті все переплутано. Учні повинні сказати, що саме переплутав художник. Учні починають висказувати свої думки словами «I think that…», і потім називають, де розташовані предмети на попередньому малюнку.
Тема: Дозвілля

Інтерактивна вправа: « Карусель »

Мета: активізувати лексику з теми, відпрацювати конструкції «Do you play?», «What is your favourite sport

Розставляються стільці для учнів у 2 кола. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Внутрішнє коло – нерухоме. Учні задають питання: «Do you play...?». Зовнішнє коло – рухоме, учні задають питання «What is your favourite sport?». Потім учні міняються місцями. Мета - пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.