asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


Міністерство освіти і науки України

ЖИТОМИРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД


Лабораторні роботи

Гр А-20, А-30

Житомир

2013/14 н. р
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назва розділів і тем

Кількість годин

Загальний обсяг

На заняттях

Самостійна робота студентів

Всього аудиторні заняття

З них на:

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Контрольних робіт

1-й семестр

Вступ

2

1

1


1

Розділ 1 Електромеханічні властивості двигунів змінного та постійного струму

1.1 Конструкція та принцип дії двигунів постійного струму

3

1

1

 

 
2

1.2 Магнітне поле двигунів постійного струму

3

1

1

 

 
2

1.3 Обмотки якоря двигунів постійного струму.

5

3

1

 

2
2

1.4 Пуск и характеристики двигунів постійного струму .

8

4

2

2

 
4

1.5 Машини постійного струму спеціального призначення

8

4

2

2

 
4

1.6 Конструкція та принцип дії асинхроного двигуна.

6

2

2

 

 
4

1.7 Обмотки статора асинхронного двигуна

7

3

1
2
4

1.8 Пуск асинхронного двигуна.

13

9

1 4
4

1.9 Машини змінного струму спеціального призначення

12

8

1

4

2

1

4

Итого по розділу 1

65

35

12

12

4

1

29

Итого за 1-й семестр

66

36

13

12

10

1

30

2-й семестр

Розділ 2 Регулювання швидкості обертання електродвигунів

2.1 Регулювання швидкості обертання електродвигунів постійного струму

8

4

2

2

 
4

2.2 Регулювання швидкості обертання електродвигунів змінного струму.

10

6

4

4

Итого по розділу 2

18

10

6

48

Розділ 3.Схеми управління електроприводами

3.1 Вибір типу і розрахунок потужності електродвигунів

8

6

4
2
2

3.2 Апаратура управління електроприводу

10

6

4

24

3.3 Апаратура захисту електроприводу

12

6

4

26

3.4 Розрахунок параметрів пуско-захисної апаратури

10

4

4


6

3.5 Принципи побудови схем управління електроприводами

20

10

6
4
10

3.6 Релейно - контактне управління електроприводами 

26

16

10

4

2
10

3.7 Безконтактне управління електроприводами

32

22

16

4

2
10

3.8 Електроприводи виконавчих механізмів .

14

4

1

2
1

10

Итого по розділу 3

132

74

49

14

10

1

58

Итого за 2-й семестр

150

84

55

18

10

1

66

Всього

216

120

68

30

20

2

96


Курс II , семестр 4
Пр. робота №1 Розрахунок і побудова петлевої схеми обмотки якоря

Пр. робота №2 Розрахунок і побудова схеми обмотки статору АД

Пр робота № 3,4 Розробка схем пуску та гальмування АД з КЗ ротором

Пр. робота № 5 Розрахунок конденсатора і пуск трифазного АД в однофазному режимі
Лаб. робота № 1 Дослідження тахогенератору постійного струму

Лаб. робота № 2 Дослідження крокового двигуна

Лаб. робота № 4 Дослідження асинхронного двигуна

Лаб. робота № 4 Складання схеми та дослідження роботи апаратури захисту електроприводу

Лаб. робота № 5 Дослідження сельсинів

Лаб.робота № 6 Дослідження пристроїв введення - виведення інформації
Курс III. Семестр 5

Пр. робота № 6 Вибір типу та розрахунок потужності електродвигунів

Пр. робота № 7 Розробка схеми управління електроприводом компресора

Пр. робота № 8 Побудова замкненої схеми управління електроприводом

Пр. робота № 9 Вивчення роботи УЗО (ПЗВ)

Пр. робота № 10 Вивчення роботи БУСТ (блок управління симисторами і тиристорами)
Лаб. робота № 7 Дослідження механічних характеристик електричного двигуна постійного струму при ШІМ - регулюванні

Лаб.робота № 8,9 Дослідження частотного перетворювача КЕВ

Лаб. робота № 10,11 Дослідження частотного перетворювача LENZE

Лаб. робота № 12 Дослідження схем пуску та реверсування АД з КЗ ротором

Лаб. робота № 13 Дослідження схем динамічного гальмування АД

Лаб. робота № 14 Дослідження роботи координатного верстату

Лаб. робота № 15 Дослідження системи керування лазерним розкроєм
^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Дослідження тахогенератору постійного струму

 1. Мета роботи: Розвинення практичних навиків в дослідженні тахогенератора
 1. ^ Матеріальне забезпечення:

  Таблиця 1  Найменування

  Тип

  Параметри

  К-сть

  1

  Тахогенератор


  2

  Двигун постійного струму


  3

  Амперметр


  4

  Вольтметр


  5

  Джерело живлення


  6

  Реостат


  7

  Тахометр
 2. Порядок виконання роботи:

  1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки

  2. Ознайомитись з обладнанням, записати дані в таблицю

  3. Зібрати схему дослідження

  4. Після перевірки схеми викладачем включити схему під напругу

  5. В режимі холостого ходу визначить швидкість обертання двигуна та напругу на тахогенераторі. Записати дані в таблицю

  6. Зробіть навантаження тахогенератору, та повторити дослідження

  7. Змініть напругу на двигуні. Повторить дослідження 3. Оформити звіт

  1. Побудувати характеристики тахогенератору в режимі холостого ходу та під навантаженням

  2. Зробити висновки про проведену роботу


Схема дослідження:


^ Таблиця дослідження

Таблиця 2

№№

.f

n

U 1(без

навантаження)

U 2 (під навантаженням)
Гц

Об/хв

В

В

1

2

3

4

5


Література: Кацман М.М. “Электрические машины” М.”Высшая школа”1990, стор 55-60
^ Лабораторна робота № 2следующая страница >>